Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
leadtek_winfast_dtv2000_h [2012/07/26 12:12]
Ubuntu
leadtek_winfast_dtv2000_h [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Leadtek WinFast DTV2000 H ======
 +
 +{{.:​hwcard.png}} **Leadtek %%WinFast%% DTV2000 H** je hybridní televizní karta s možností příjmu analogové i digitální televize, rádia a videa z S-Video vstupu.
 +
 +====== Instalace ======
 +{{.:​info.png}} V současné době existují dvě verze této karty, starší **revize I** a novější **revize J**. Revizi karty poznáte jednoduše tak, že starší I obsahuje navíc i modrý konektor s popiskem //audio in//.
 +
 +===== Verze I =====
 +Starší **verze I** je pod Ubuntu velmi dobře podporována a měla by fungovat okamžitě.
 +
 +===== Verze J =====
 +V současné době prodávaná **verze J** je automaticky rozpoznána ve [[vydání]] Ubuntu 8.10 a měl by fungovat jak analogový, tak digitální příjem.
 +
 +Ve starších verzích je třeba [[Root sudo|jako root]] do souboru ''/​etc/​modprobe.d/​options''​ přidat následující řádek a restartovat počítač:
 +
 +<​code>​
 +options cx88xx card=51 tuner=63
 +</​code>​
 +Poté by měl fungovat příjem [[Digitální TV|digitální televize]]. Analogová televize a rádio ve starších verzích Ubuntu bohužel nefungují, pokud se neinstalují upravené moduly.
 +
 +==== Instalace upravených modulů ====
 +{{.:​tip.png}} Pro moduly cx88, které zajišťují funkčnost této karty, existuje [[http://​launchpadlibrarian.net/​16211565/​patch.diff|patch]],​ který umožní zprovoznění analogové televize na novější revizi J. V případě jejich použití je ale třeba [[Kompilace kernelu|překompilovat kernel]].
 +
 +{{.:​note.png}} Pokud používáte [[Vydání|vydání]] Hardy Heron, můžete použít [[http://​net.mgo.opava.cz/​UserFiles/​File/​cx88_24.tar.bz2|již zkompilované moduly]] pro jádro 2.6.24, kterými nahradíte moduly původní. Tento postup ale není doporučován.
 +
 +
 +====== Dálkové ovládání ======
 +{{.:​link.png}} Čtěte [[Dálkové ovládání]].
 +
 +{{.:​ir-remote.png}} Dálkové ovládání nebude funkční ihned po instalaci LIRC, je třeba upravit nastavení.
 +
 +
 +  * **Zazálohujte si soubor** ''/​etc/​lirc/​hardware.conf''​ pro případ, že byste chtěli vrátit původní nastavení:
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​lirc/​hardware.conf /​etc/​lirc/​hardware.conf_backup
 +</​code>​
 +
 +  * Nechte si **vypsat informace o zařízeních** ze souboru ''/​proc/​bus/​input/​devices'':​
 +<​code>​
 +egrep "​Name|Handlers"​ /​proc/​bus/​input/​devices
 +</​code>​V tomto výpisu **najděte část zobrazující informace o přijímači** dálkového ovládání:​
 +<​code>​
 +N: Name="​cx88 IR (WinFast DTV2000 H ver."
 +H: Handlers=kbd event5
 +</​code>​Z těchto informací je důležitá hlavně část ''​event5'',​ proto si číslo u slova //event// poznamenejte.
 +  * [[Root sudo|Jako root]] **upravte soubor** ''/​etc/​lirc/​hardware.conf'':​
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​lirc/​hardware.conf
 +</​code>​V tomto souboru najděte tyto dva řádky:
 +<​code>​
 +REMOTE_DRIVER="​dev/​input"​
 +REMOTE_DEVICE="/​dev/​input/​event5"​
 +</​code>​**Řádky upravte** následujícím způsobem, kde ''​event5''​ nahradíte čím číslem, které jste si poznamenali:​
 +<​code>​
 +REMOTE_DRIVER="​dev/​input"​
 +REMOTE_DEVICE="/​dev/​input/​event5"​
 +</​code>​
 +  * [[Root sudo|Jako root]] **upravte soubor** ''/​etc/​lircd.conf''​ a vložte do něj {{.:​lircd.conf.txt|připravený lircd.conf}}.
 +  * **Restartujte LIRC**:
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​lirc restart
 +</​code>​
 +  * Pomocí příkazu ''​irw''​ **otestujte funkčnost** dálkového ovládání.
 +Pokud dálkové ovládání nefunguje, můžete vše vrátit zpět následujícím příkazem a opětovným restartováním LIRC:
 +<​code>​
 +sudo mv /​etc/​lirc/​hardware.conf_backup /​etc/​lirc/​hardware.conf
 +</​code>​