Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

microsoftí_fonty [2012/07/15 18:25]
Ubuntu vytvořeno
microsoftí_fonty [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Microsoftí fonty ======
 +Pro instalaci základních **Microsoftích fontů** (písem), [[Instalace programů|nainstalujte]] následující balíky: [[apt://​ttf-mscorefonts-installer|ttf-mscorefonts-installer]],​ [[apt://​ttf-xfree86-nonfree|ttf-xfree86-nonfree]]. Po instalaci se informace o fontech aktualizují pomocí příkazu:
 +<​code>​
 +sudo fc-cache -f -v
 +</​code>​
  
 +(Automaticky se aktualizují po restartu systému.)
 +
 +
 +Poznámka: Instalace balíku ''​msttcorefonts''​ nebude fungovat, pokud jste za proxy serverem.
 +
 +{{.:​info.png}} Velmi kvalitní a navíc svobodnou alternativu představují fonty [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Liberation_fonts|Liberation]] z dílen firmy [[https://​www.redhat.com|RedHat]],​ které naleznete v [[Instalace programů|balíku]] [[apt://​ttf-liberation|ttf-liberation]]. Poskytují písma přesně stejných proporcí, jako jsou Microsoftí Arial, Times New Roman a Courier New.
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[https://​help.ubuntu.com/​community/​RestrictedFormats/​Microsoft_Fonts|Originál návodu]] {{:en.png}}
 +  * [[https://​fedorahosted.org/​liberation-fonts/​|Liberation fonts]]