Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
midi_keyboard [2015/03/04 15:00]
milzou přidán pulseaudio-jack-module
midi_keyboard [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +======= MIDI Keyboard =======
  
 +Tento návod popisuje zprovoznění a používání (nejen) MIDI keyboardu v Ubuntu.
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:​iconCircle.png}} Návod byl testován na {{:​ubuntu.png}} **Ubuntu 14.04 Trusty Tahr a 15.04 Vivid Vervet** a keyboardu FOX KeyControl 49.
 +
 +Nejdříve ze všeho musíme mít něco, co vydává zvuk, tedy syntetizér + přepojovač.
 +
 +{{:​qsynthjack.png?​500}}
 +
 +:!: QSynth instaluje soundfont GM, který je větší a má více instrumentů. Pokud šetříte místo na disku, nainstalujte soundfont GS: [[apt://​fluid-soundfont-gs|fluid-soundfont-gs]],​ potom GM odstraňte a v nastavení QSynth nastavte GS.
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujeme]] tedy balíky:
 + ​[[apt://​qsynth|QSynth]] (Syntetizér),​
 + ​[[apt://​qjackctl|QjackCtl]] (přepojovač)
 +
 +:?: Celkově těmto dvěma aplikacím budeme říkat **JACK Server**
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +Nejdříve musíme spustit QSynth. Až se okénko kompletně načte, klikneme vlevo na tlačítko **Nastavení...**,​ zvolíme záložku **Zvuková písma → Otevřít...** a zvolíme si soundfont.
 +
 +Nyní už můžeme připojit náš MIDI Keyboard. Potom zapneme QjackCtl (ale QSynth s ním necháme běžet) a k tomu zapneme nějakou aplikaci, kterou chcete keyboardem ovládat. Přepneme se zpět do QjackCtl, kde klikneme na tlačítko **Spojit**. Tam (nejčastěji v záložce **ALSA-MIDI**) spojíme výstup Midi Keyboard (neplést s Midi Trough) se vstupem aplikace, kterou chceme ovládat a tu spojíme s výstupem FLUID Synth.
 +
 +:!: I po vypnutí Qsynth zůstane na pozadí běžet JACK daemon, který zastavuje zvuk. Ten se musí vypnout přes Správce úloh (v Ubuntu **Sledování systému**) → zabít proces **jackdbus**.
 +
 +====== Aplikace ======
 +Několik aplikací pro použití MIDI keyboardu, všechny uvedené jsou zdarma.
 +
 +===== Přehrávání =====
 +Pro pouhé hraní v reálném čase stačí v **QjackCtl** spojit výstup Midi Keyboard se vstupem **Fluid Synth**. Pokud chcete spouštět i jiné audio než JACK, musíte si doinstalovat balík [[apt://​pulseaudio-module-jack|pulseaudio-module-jack]],​ potom v nabídce nastavení **QJackCtl** nastavíme položku **Rozhraní** na danou zvukovou kartu. Restartujeme JACK server a v normálních předvolbách zvuku zvolíme jako výstup JACK server. Pro širší použití čtěte dále.
 +
 +==== VMPK ====
 +**VMPK** slouží. k zobrazení stisknutých kláves a použitých prvků na keyboardu jako je například modulační kolečko.
 +
 +:?: Program nevydává zvuk sám ze sebe, takže je potřeba připojit přes **QjackCtl** jeho výstup se vstupem Fluid Synth.
 +
 +{{vmpk.png}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​vmpk|vmpk]]
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​vmpk.sourceforge.net/​|http://​vmpk.sourceforge.net/​]]
 +
 +==== MIDI Sheet Music ====
 +**MIDI Sheet Music** slouží k přehrávání MIDI souborů. Zobrazuje právě zahranou notu na virtuálním keyboardu a zároveň v notovém zápisu. Dokáže noty exportovat do PDF, ale jejich kvalita není moc dobrá, takže raději použijte jeden z dalších programů.
 +
 +:?: Program nevydává zvuk sám ze sebe, takže je potřeba připojit přes **QjackCtl** jeho výstup se vstupem Fluid Synth.
 +
 +{{midisheetmusic.png?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} Stáhněte balík z [[http://​midisheetmusic.sourceforge.net/​download.html|domovské stránky programu]] a [[Instalace programů|nainstalujte]].
 +
 +:!: Centrum softwaru možná bude hlásit, že balík je poškozený,​ ale toho si nevšímejte.
 +
 +:!: Verze 2.6 má chybu: Po načtení MIDI souboru se zobrazí jen miniaturní box s notami. Stačí když oknu změníte velikost a bude to v pořádku.
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​midisheetmusic.sourceforge.net/​|http://​midisheetmusic.sourceforge.net/​]]
 +
 +==== Přehrávání (a nahrávání) audia ====
 +Audio (tím myšleno například .mp3, .wav, zvuková stopa ve videu apod.) můžete se zapnutým JACK Serverem jen přes přehrávače které JACK podporují. Zdárně se mi podařilo hudbu v mp3 spustit v [[Audacity]],​ ale jsou i jiné přehrávače. Stačí k tomu změnit výstup z **ALSA** na **JACK** (jako na obrázku (Audacity)) = to samé platí i pro nahrávání. Jako další příklad uvedeme VLC Media Player. Abychom v něm spustili JACK, musíme si nainstalovat balík [[vlc-plugin-jack|vlc-plugin-jack]]. Potom jdeme do **Nástroje → Nastavení → Zvuk** a jako výstupní modul zvolíme **Zvukový výstup JACK**.
 +
 +{{jackaudacity.png}}
 +
 +===== Metronom =====
 +==== GtKlick ====
 +**GtKlick** je grafické rozhraní k metronomu [[http://​das.nasophon.de/​klick/​|Klick]] s možností nastavení hlasitosti, tempa a taktu. Má také na výběr více zvuků. Od Gtick se liší tím, že funguje jak bez Qsynth, tak i s ním.
 +
 +{{gtklick.png?​}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​gtklick|gtklick]]
 +
 +:?: Ve spojovadle **QjackCtl** ho najdete v záložce **Zvuk**
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​das.nasophon.de/​gtklick/​|http://​das.nasophon.de/​gtklick/​]]
 +
 +==== Gtick ====
 +**Gtick** je jednoduchý metronom, u kterého lze nastavit tempo, hlasitost a takt. Hodí se pro hraní bez připojení k PC, protože nepodporuje JACK server (→ se spuštěným Qsynth neuslyšíte jeho vyťukávání).
 +
 +{{gtick.png?​}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​gtick|gtick]]
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​www.antcom.de/​gtick/​|http://​www.antcom.de/​gtick/​]]
 +
 +===== Notový zápis =====
 +==== MuseScore ====
 +**MuseScore** je program pro psaní a přehrávání notového zápisu bez potřeby QSynth. Můžete importovat například formáty MIDI, MusicXML, MuseScore a další. Exportovat můžete do uvedených formátů + do PDF, PNG a do zvukových souborů. Bohužel, některé MIDI vypisuje špatně, takže pro tisk (nebo export do PDF) bych zvolil NtEd - další aplikaci v seznamu. Program má i vlastní webovou databázi s už hotovými notovými zápisy, kam můžete svůj zápis odeslat (v aplikaci pouze po přihlášení,​ na webu volně). ​
 +
 +{{musescore.png?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​musescore|musescore]]
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​musescore.com/​|http://​musescore.com/​]]
 +
 +==== NtEd ====
 +**NtEd** (původně NoteEdit) je jednoduchý program pro zápis, a import/​export not. Je vhodný pro ty, kdo ještě noty na počítači nepsali a chtěli by se to naučit.
 +
 +:?: Program nevydává zvuk sám ze sebe, takže je potřeba připojit přes **QjackCtl** jeho výstup se vstupem Fluid Synth.
 +
 +{{:​nted.png?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​nted|nted]]
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​vsr.informatik.tu-chemnitz.de/​staff/​jan/​nted/​nted.xhtml|http://​vsr.informatik.tu-chemnitz.de/​staff/​jan/​nted/​nted.xhtml]]
 +
 +==== MidiEditor ====
 +Tento editor midi souborů je odlišný tím, že tóny nezobrazuje v notové osnově, ale v řádcích souběžnými s klávesami, které jsou po levé straně.
 +
 +{{:​midieditor.png?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} Stáhněte balík z [[http://​midieditor.sourceforge.net/​index.php?​page=downloads|domovské stránky programu]] a [[Instalace programů|nainstalujte ho]].
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​midieditor.sourceforge.net/​|http://​midieditor.sourceforge.net/​]]
 +
 +==== PDF do zápisu ====
 +Export not z PDF do zápisu není doporučeno,​ protože je nepřesné (nejlepší výsledky jsou s 300 DPI). Nejlepší výsledky mám s [[http://​musescore.com/​import|MuseScore Import]], který je dostupný pouze po přihlášení a noty z PDF vyexportuje do formátu MuseScore (.mscz). Takto vyexportovaný zápis se musí ještě v MuseScore opravit, protože mu mohou chybět nebo přebývat noty. Další možností je [[https://​audiveris.kenai.com/​|Audiveris]],​ ale nepodařilo se mi ho rozchodit.
 +
 +==== Audio do zápisu ====
 +Převést audio do zápisu je mnohem nepřesnější než převod z PDF, protože ve zvuku se mohou objevovat rušivé elementy nebo se zvuky mohou překrývat. Potom vám z toho může vzniknout úplný nesmysl, takže je lepší si už někde najít noty hotové, nebo je napsat podle vlastního ucha.
 +
 +První možností (a asi tou nejlepší) je tato: Svůj audio soubor nahrajete na [[http://​www.ofoct.com/​audio-converter/​convert-wav-or-mp3-ogg-aac-wma-to-midi.html|tuto stránku]], která překonvertuje audio do midi souboru. Zamozřejmě,​ že takto generovaný midi soubor potřebuje upravit nějakým již zmíněným editorem.
 +
 +Nativně se v Ubuntu nachází aplikace **Scolily**. Ta se ale hodí pro zvukový výstup z keyboardu, protože nahrává přes audio vstup počítače (mikrofonový vstup). Nastavíte údery za minutu, je zde možnost i nastavit délku nahrávání. Soubor, který se nahrává má příponu .ly (Lilypond) a po skončení nahrávání se zeptá jestli chcete spustit export (do formátu který jste si zvolili v nastavení programu). Já mám na výběr export do .pdf, .abc a .mid. Všechny tyto soubory (.ly + exportovaný) naleznete ve své domovské složce.
 +
 +{{:​scolily.png}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​scolily|scolily]]
 +
 +Další možností je použít [[Audacity]] s Windows programem [[http://​www.pluto.dti.ne.jp/​~araki/​amazingmidi/​|Amazing MIDI]], který jde spustit pod emulátorem [[Wine]]. [[http://​www.instructables.com/​id/​MP3-to-MIDI-Windows-only/?​ALLSTEPS|Podrobný návod na instructables.com]]
 +
 +===== "​Hraní hrou" =====
 +==== Linthesia ====
 +**Linthesia** vychází ze starších zdrojových kódů programu **Synthesia**. Noty padají na virtuální klávesy a vy podle nich musíte hrát.
 +
 +{{:​linthesia.jpg?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík: [[apt://​linthesia|linthesia]]
 +
 +:!: Program na Ubuntu 14.04 a starších nespustíte. Jedná se o bug, který je opraven od Ubuntu 14.10 - nová verze programu.
 +
 +**Domovská stránka:** [[https://​sourceforge.net/​projects/​linthesia/​|https://​sourceforge.net/​projects/​linthesia/​]]
 +
 +==== Piano Booster ====
 +**Piano Booster** je náhrada za Windows aplikaci Synthesia, jen se hraje podle not a ne podle padajících "​balíků"​.
 +
 +{{pianobooster.png?​500}}
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujeme]] balík: [[apt://​pianobooster|pianobooster]]
 +
 +:?: IN/OUT připojíte ručně v aplikaci (**Setup → Midi Setup...**)
 +
 +:?: .mid soubory nesmí mít umístění,​ ve kterém je diakritika nebo mezery, jinak je PB nenačte!
 +
 +**Domovská stránka:** [[http://​pianobooster.sourceforge.net/​|http://​pianobooster.sourceforge.net/​]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)