Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
monitorování_datových_přenosů [2012/07/26 13:25]
Ubuntu
monitorování_datových_přenosů [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Monitorování datových přenosů ======
  
 +{{.:​internet.png}} Tento článek se zabývá potřebou monitorovat datové přenosy v dlouhodobějším horizontu, např. pokud máte omezenou měsíční kvótu přenesených dat.
 +
 +{{.:​info.png}} Pokud chcete pouze zjistit //​aktuální//​ rychlost přenosu dat, navštivte článek [[Sledování systému]].
 +
 +Pokud potřebujete měřit data dlouhodoběji,​ můžete si vybrat mezi **ipac-ng** a **vnstat** nástrojem.
 +
 +====== ipac-ng ======
 +Určený pro lidi s malou domácí sítí, kteří chtějí monitorovat množství odeslaných a přijatých dat do a z internetu, ale ne data posílané do místní sítě. To může být užitečné,​ pokud máte u svého připojení datový limit (u nás obvykle označované jako FUP) a přitom také posíláte soubory po místní síti.
 +
 +Tento návod vás provede nastavením ''​ipac-ng'',​ čítači založeném na iptables/​ipchains a počítajícím pomocí IP adres.
 +
 +===== Instalace =====
 +
 +Budete potřebovat povolený zdroj //​universe//​ dle návodu [[Přidávání zdrojů]].
 +
 +Nejdříve nainstalujte ipca-ng, bud pomocí [[Synaptic|Synapticu]] nebo napište do [[Terminál|Terminálu]]:​
 +
 +<​code>​
 +sudo apt-get install ipac-ng
 +</​code>​
 +===== Konfigurace =====
 +
 +Editujte soubor ''/​etc/​ipac-ng/​rules.conf''​ pro nastavení, která data se mají zaznamenávat.
 +Pro jednoduché měření odeslaných a stažených dat celkem, by soubor měl vypadat takto:
 +<​code>​
 +# /​etc/​ipac-ng/​rules.conf
 +
 +total upload |ipac~i|eth0|all||
 +total download |ipac~o|eth0|all||
 +</​code>//​Poznámka:​ Změňte ''​eth0''​ na síťový adaptér, který hodláte měřit.//
 +
 +Editujte soubor ''/​etc/​ipac-ng/​ipac.conf''​ a změňte způsob ukládání na metodu //gdbm//, jinak vaše záznamy zaberou mnoho místa na disku (postgre může být také použito).
 +<​code>​
 +# /​etc/​ipac-ng/​ipac.conf
 +
 +storage = gdbm
 +</​code>​
 +Pro ignorování přenosů dat po místní síti musíte nastavit jednoduchá pravidla do iptables a přidat skript pro spouštění po startu.
 +Editujte soubor ''/​etc/​init.d/​ipac-ng''​ a přidejte následující řádky mezi mřížky (##) :
 +<​code>​
 +## /​etc/​init.d/​ipac-ng
 +
 +case "​$1"​ in
 +  start)
 + echo -n "​Starting $DESC: "
 + check
 + $DAEMON -S
 +## ADD THE FOLLOWING 2 LINES:
 + $IPTABLES -I INPUT -s aaa.bbb.ccc.0/​24 -j ACCEPT
 + $IPTABLES -I OUTPUT -d aaa.bbb.ccc.0/​24 -j ACCEPT
 +##
 + echo "​$NAME."​
 + ;;
 +  stop)
 + echo -n "​Stopping $DESC: "
 + # fetch accounting before removing the rules
 + $DAEMON
 + echo -n "​flushing IP accounting rules ..."
 + $IPTABLES --flush ipac~o
 + $IPTABLES --flush ipac~i
 + $IPTABLES --flush ipac~fi
 + $IPTABLES --flush ipac~fo
 + # here should the ipac_* rule be removed from INPUT OUTPUT and FORWARD but --flush is
 + # evil because it would remove all rules in these chains.
 +## ADD THE FOLLOWING 2 LINES:
 + $IPTABLES -D INPUT -s aaa.bbb.ccc.0/​24 -j ACCEPT
 + $IPTABLES -D OUTPUT -d aaa.bbb.ccc.0/​24 -j ACCEPT
 +##
 + echo "$NAME stopped."​
 + ;;
 +</​code>//​Poznámka:​ Změňte aaa.bbb.ccc.0 na adresu vaší sítě. Například pokud váš router má adresu 192.168.0.1,​ měli byste použít 192.168.0.0.//​
 +
 +A je to! 8-) Součty přenosů dat budou automaticky získávány z iptables každých 10 minut co bude počítač zapnut. Pro zobrazení součtů použijte ''​ipacsum''​. Ten může být nakonfigurován pro zobrazení určitého časového intervalu a dokonce vykreslí grafy přenosů dat.
 +
 +===== Odkazy =====
 +[[http://​ipac-ng.sourceforge.net/​]]
 +
 +====== vnstat ======
 +vnstat je další aplikací, která může být použita pro měření přenosů dat. Je trochu jednodušší a snadnější než ipac-ng. Jedna z výhod použití vnstatu je, že neběží na pozadí jako démon a tudíž nezabírá místo v paměti. Proces je vyvolán pomocí cronu a spouští se každých 5 minut.
 +
 +===== Instalace =====
 +vnstat je velmi snadné nainstalovat ze zdrojů Ubuntu. V [[Terminál|Terminálu]] napište:
 +<​code>​
 +sudo apt-get install vnstat
 +</​code>​
 +===== Nastavení =====
 +vnstat je určen pro použití uživatelem,​ takže jako první krok je důležité nastavit správná práva k tomuto programu. Následující řádky dají právo k použití vnstatu každému uživateli. Pokud je to potřeba, můžete nastavit skupinu a pouze členové této skupiny budou moci vnstat používat.
 +
 +<​code>​
 +sudo chmod o+x /​usr/​bin/​vnstat
 +</​code><​code>​
 +sudo chmod o+wx /​var/​lib/​vnstat/​
 +</​code>​
 +Nyní by měl být vnstat připraven ke spuštění.
 +
 +===== Použití =====
 +Pro vytvoření cron úkolu jednoduše spusťte tento příkaz:
 +<​code>​
 +vnstat -u -i ath0
 +</​code>//​Poznámka:​ Změňte ''​ath0''​ na síťový adaptér, který hodláte měřit.//
 +
 +Toto vytvoří soubor ve složce ''/​var/​lib/​vnstat/'',​ který bude shromažďovat data pro dané rozhraní. Cron spustí tento úkol každých 5 minut pro aktualizaci dat. Dole je vzorový výstup bez přídavných nastavení:
 +
 +<​code>​
 +Database updated: Thu Jan 12 22:20:01 2006
 +
 +        ath0
 +
 +           ​received: ​          0.11 MB (nan%)
 +        transmitted: ​          0.01 MB (nan%)
 +              total: ​          0.12 MB
 +
 +                        rx     ​| ​    ​tx ​    ​| ​ total
 +        -----------------------+------------+-----------
 +            today      0.11 MB |    0.01 MB |    0.12 MB
 +        -----------------------+------------+-----------
 +        estimated ​        0 MB |       0 MB |       0 MB
 +</​code>​
 +Můžete si přečíst víc o nastaveních pro modifikaci výstupu v manuálu vnstatu.
 +
 +{{page>​úpravy/​rozšíření}}
 +
 +{{page>​úpravy/​konvence}}