Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mplayer [2012/07/16 08:09]
Ubuntu vytvořeno
mplayer [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== MPlayer ======
  
 +{{.:​mplayer-icon.png}} ​ ''​MPlayer je multimediální přehrávač pro Linux (běží na mnoha jiných Unixech a ne-x86 CPU, viz Ports). Přehraje většinu MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/​WMA/​WMV,​ QT/MOV/MP4, FLI, RM, Nuppel Video, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA, Matroska souborů s podporou mnoha nativních XAnim, RealPlayer a Win32 DLL kodeků. Můžete sledovat VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, Real Media, Sorenson, Theora a také MPEG-4 (DivX) filmy. Další skvělou vlastností MPlayeru je velké množství podporovaných výstupních rozhraní. Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, rovněž můžete použít GGI a SDL (a takto i jejich ovladače) a také některé nízkoúrovňové ovladače konkrétních karet (pro Matrox, 3Dfx a Radeon, Mach64, Permedia3)! Většina z nich podporuje softwarové nebo hardwarové škálování (změna velikosti obrazu), takže si můžete užít video na celé obrazovce. MPlayer podporuje zobrazování přes některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je DVB a DXR3/​Hollywood+. A což teprve velké krásné vyhlazené a stínované titulky (14 podporovaných typů) spolu s Evropskými/​ISO 8859-1,2, Bulharskými,​ Anglickými,​ Českými, Cyrilickými a Korejskými fonty a displej na obrazovce (OSD)?
 +
 +Přehrávač je pevný jako skála při přehrávání poškozených MPEG souborů (použitelné pro některá VCD), také přehrává špatné AVI soubory, které nelze přehrávat ani věhlasným Windows Media Playerem. Dokonce lze přehrávat i AVI bez indexu a navíc můžete jejich indexy dočasně obnovit pomocí volby -idx, nebo trvale pomocí MEncoderu, což umožní převíjení! Jak vidíte, kvalita a stabilita jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi,​ rychlost je ovšem také skvělá. Rovněž máme účinný systém filtrů pro manipulaci s videem i se zvukem.
 +
 +MEncoder (MPlayerův Filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér, navržený k enkódování MPlayerem přehrávatelných filmů (AVI/​ASF/​OGG/​DVD/​VCD/​VOB/​MPG/​MOV/​VIV/​FLI/​RM/​NUV/​NET/​PVA) do jiných MPlayerem přehrávatelných formátů (viz níže). Může enkódovat různými kodeky jako je MPEG-4 (Div X4) (jedním nebo dvěma průchody), libavcodec, PCM/MP3/VBR MP3 audia.''​
 +
 +
 +%%Převzato z oficiálního překladu dokumentace MPlayer%%
 +
 +
 +===== Proč používat MPlayer =====
 +
 +Jak již bylo výše uvedeno, MPlayer má mnoho předností,​ pro něž se mu nemohou rovnat ostatní přehrávače. Největší síla MPlayeru je v jeho variabilitě a konfiguraci. Tímto návodem bych Vám chtěl pomoci si přizpůsobit konfiguraci MPlayeru k obrazu svému. MPlayer sice disponuje grafickým rozhraním (GUI), ale tím přijdete o všechny výhody MPlayeru. Nač si otvírat spousty oken navíc, když stačí otevřít jedno, v kterém běží film a navíc film běží rovnou tak jak potřebujete. GUI umožňuje obsluhovat jen základní prvky ovládání,​ které snadno obsáhnete pomocí klávesových zkratek. Klávesové zkratky velmi usnadňují,​ urychlují a hlavně činí práci s MPlayerem pohodlnější (stačí si oblíznout prst od Pop-Cornu a stisknout jednu klávesu, než si opatlávat celou myš a snažit se trefit na ovládací prvek v  GUI). Navíc většina voleb není dostupná přes GUI. Proto se v následujícím textu budu věnovat čitě jen ovládání bez GUI.
 +
 +MPlayer je schopen přehrávat všechny formáty sám o sobě. Nepotřebujete instalovat další kodeky, ​ tato vlastnost činí MPlayer velmi nenáročným přehrávačem. S vhodnou konfigurací (framedrom, cache atd.) je schopen přehrávat filmy i na velmi starých počítačích.
 +
 +Nedílnou součástí MPlayeru je MEncoder. MEncoder dokáže převádět mezi sebou různé formáty multimédií. Asi Vás zaujala široká škála podporovaných formátů a to činí MEncoder velmi silným nástrojem.
 +
 +===== Instalace =====
 +
 +Instalace MPlayeru je velmi snadná: [[Přidávání zdrojů|přidejte]] si zdroj //​multiverse//,​ poté [[Instalace programů|nainstalujte]] balík **mplayer**. Chcete-li přidat další skiny, doinstalujte balík **mplayer-skins**.
 +
 +Jako první si zřejmě budete chtít zprovoznit české znaky v titulcích, viz [[České titulky ve filmech]].
 +
 +===== Ovládání =====
 +
 +''​MPlayer má plně nastavitelnou,​ příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice,​ myši, joysticku nebo dálkového ovladače (s pomocí LIRC).
 +Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě −input.''​
 +
 +Jak jsem výše uváděl, MPlayer budeme obsluhovat pomocí klávesových zkratek. Jelikož si myslím, že význam jednotlivých úkonů je naprosto zřejmý, nebudu u následující tabulky uvádět žádné upřesňující informace:
 +
 +|   ​**Klávesové zkratky MPlayeru** ​ ||
 +|Klávesová zkratka| ​  ​Úkon ​ ||
 +|šipka vlevo a vpravo| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 sekund ​ ||
 +|šipka dolů a nahoru| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 1 minutu ​ ||
 +|**pgdown** a **pgup**| ​  ​Převine zpět/​vpřed o 10 minut  ||
 +|**[** a  **]**| ​  ​Sníží/​zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%  ||
 +|**{** a **}**| ​  ​Zpomalí na polovinu/​zdvojí aktuální rychlost přehrávání ​ ||
 +|**p** nebo **mezerník **|   Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje) ​ ||
 +|**q** nebo **Esc**| ​  Konec přehrávání ​ ||
 +|**+** a **-**| ​  ​zpoždění zvuku po +/− 0.1 sekundy ​ ||
 +|***** a **/​**| ​  ​Ztlumení/​zesílení hlasitosti ​ ||
 +|**m**| ​  ​Vypnutí zvuku  ||
 +|**_**| ​  ​Cykluje dostupné video stopy  ||
 +|**#​**| ​  ​Cykluje dostupné audio stopy  ||
 +|**TAB**| ​  ​Cykluje dostupné programy ​ ||
 +|**f**| ​  ​Režim celé obrazovky ​ ||
 +|**v**| ​  ​Vypnutí/​zapnutí titulků ​ ||
 +|**o**| ​  ​Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas / posuvník + čas + celkový čas  ||
 +|**g** a **y**| ​  ​Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy ​ ||
 +
 +===== Konfigurační soubory =====
 +
 +Veškeré nastavení týkající se přehrávání videa se nachází v souboru %%~/​.mplayer/​config%%. Pokud si přejete filmy spouštět přes příkazovou řádku je možné zadávat jako parametry za spouštěcí příkaz:
 +
 +<​code>​
 +mplayer /​home/​skeletonix/​movies/​I_Robot.avi vo=gl =ao=esd
 +</​code>​
 +což není moc praktické, chcete-li spouštět filmy jednoduchým poklepáním ve správci souborů [[Nautilus|Nautilu]]. Uložme všechny volby do souboru s názvem %%config%% a ony se samy načtou před spuštěním každého filmu. Výčet všech možných nastavení by byl obrovský a tak zde uvedu jen to, co považuji za důležité pro běžné přehrávání filmů.
 +
 +  * %%vo=gl%% ... parametr %%gl%% nastaví zobrazování filmů pomocí OpenGL výstupu, tato volba poskytuje nejvíce možností pro úpravu obrazu, ale Vaše grafická karta musí podporovat OpenGL. Nepodporuje-li,​ pak použijte video výstup XV, tedy parametr %%xv%%
 +  * %%ao=esd%% ... parametr %%esd%% znamená, že jako audio výstup je použit esd z Gnome, kromě toho lze použít alsa, tedy parametr %%alsa%%
 +  * %%cache=8192%% ... nastavení cache je výhodné při přehrávání streamovaných videí či videí z DVD (CD). Začte-li se Vám mechanika, nedojde k přerušení přehrávání,​ ale film je čten z cache paměti. Číselný údaj udává velikost dopředu načítaných dat.
 +  * %%subfont-text-scale=2.5%% ... číslo udává velikost fontu titulků
 +  * %%subfont-osd-scale=4.4%% ... číslo udává velikost fontu OSD menu
 +  * %%subpos=98%% ... nastavení pozice titulků (změňte si číslo na hodnotu, která Vám bude nejvíce vyhovovat)
 +  * %%spuaa=4%% ... vyhlazování titulků (4 nejlepší; 0 žádné)
 +  * %%subfont-blur=2.0%% ... nastavení rozostření fontu titulků
 +  * %%subfont-outline=2.0%% ​ ... tloušťka orámování titulků černou linkou
 +  * %%alang=jp,​en,​eng,​cz,​cr%% ... udává upřednostňované jazyky audio stop, první v seznamu se vždy automaticky vybere. Budete-li přehrávat DVD s vícejazyčnými audio stopami, tak se dle tohoto příkladu upřednostní Japonština,​ a nebude-li k dispozici, pak se film začne přehrávat v Angličtině atd.
 +  * %%slang=cz,​cr,​en%% ... udává upřednostňovaný jazyk titulků
 +  * %%subcp='​windows-1250'​%% ... nastavení kódování souboru s titulky. Toto je důležité pro správné zobrazení češtiny, bohužel bude-li soubor s titulky v jiném kódování,​ musíte hodnotu opět změnit na jinou. MPlayer má automatickou detekci kódování titulků, ale bohužel se mi jí nepodařilo zprovoznit. Viz parametr %%enca%%. Další informace v článku [[České titulky ve filmech]].
 +  * %%subfont-encoding=unicode%% ... nastavení kódování fontu titulků
 +  * %%double=yes%% ... aktivuje doublebuffering
 +  * %%sub-fuzziness=2%% ... automaticky načte všechny soubory s titulky v adresáři s filmem
 +  * %%unicode=yes%% ... řekne MPlayeru, aby zpracovával titulkový soubor jako unicode
 +  * %%stop-xscreensaver=yes%% ... deaktivuje šetřič obrazovky během přehrávání,​ v Ubuntu Edgy Eft tato volba nefunguje, ale v Ubuntu Feisty Fawn běhá vše jak má ;-)
 +  * %%geometry=50%:​50%%% ... umisťuje nově otevřené okno vždy na střed obrazovky
 +  * %%monitoraspect=16:​10%% ... určuje poměr stran monitoru. Doporučuji nastavit do %%mplayer.conf%%,​ zvláště pokud máte širokoúhlý monitor. Jinak může docházet ke zobrazování videa ve špatném poměru stran. Například pro monitor o rozlišení 1280x800 je parametr nastaven na 16:10.
 +  * %%autoq=100%% ... nastavení postprocessingu dle vytížení procesoru
 +  * %%fixed-vo=1%% ... vynutí pro všechny zadané soubory s filmy jedno okno (máte-li film rozdělen do více souborů, budou se pěkně přehrávat za sebou aniž by došlo k přerušení videa)
 +  * %%dr=1%% ... parametr %%dr%% znamená aktivování "​direct rendering"​
 +  * %%vf=pp=ha:​a/​va:​a/​dr:​a/​al:​a/​tn:​a,​scale%% ... vyladění video proudu pomocí filtrů
 +  * %%fontconfig=1%% ... zapne použití fontconfigem spravovaných fontů
 +  * %%font='​DejaVu Sans'​%% ... použitý font je "​Dejavu Sans"
 +
 +A věřte, že toto není ani polovina všech možných nastavení přehrávače MPlayer. :-) Další naleznete v dokumentaci k MPlayeru, která je kompletně přeložena do češtiny. Je to jen výčet voleb, které považuji za užitečné. Sami si můžete dohledat další a práci s MPlayerem si tak více ulehčit.
 +
 +{{.:​example.png}} Dále uvedu příklad mého souboru %%~/​.mplayer/​config%%:​
 +
 +<​code>​
 + #​Zápis výchozího nastavení přehrávače:​
 +
 +# Nastaví ovladač videa.
 +vo=gl:​osdcolor=0xd2691e
 +
 +# Nastaví ovladač zvuku.
 +ao=esd
 +
 +# Nastavení velikosti cache.
 +cache=8192
 +#​cache-min=95
 +
 +# Nastavení velikosti fontů.
 +subfont-text-scale=2.5
 +subpos=98
 +subfont-osd-scale=4.4
 +
 +subfont-blur=2.0
 +subfont-outline=2.0
 +
 +# Anti-alias subs. (4: best and slowest)
 +spuaa=4
 +
 +# Nastavení preferovaných jazyků.
 +alang=jp,​en,​eng,​cz,​cr
 +slang=cz,​cr,​en
 +
 +# Nastavení kódování fontů.
 +subcp='​windows-1250'​
 +
 +#​subcp=enca:​cs:​cp1250
 +subfont-encoding=unicode
 +
 +# Nastavení dublebufferingu. (Doporučeno pro xv video výstup s použitím SUB/OSD)
 +double=1
 +
 +# Hledání souborů s titulky.
 +sub-fuzziness=2
 +
 +unicode=yes
 +ffactor=1
 +
 +# Deaktivuje šetřič obrazovky.
 +stop-xscreensaver=yes
 +
 +# Pozice okna s filmem. (50%:50%: střed obrazovky)
 +geometry=50%:​50%
 +
 +# Nastavení upravující zobrazení filmu:
 +autoq=100
 +fixed-vo=1
 +
 +dr=1
 +
 +vf=pp=ha:​a/​va:​a/​dr:​a/​al:​a/​tn:​a,​scale
 +
 +fontconfig=1
 +font='​DejaVu Sans'
 +
 +dvd-device=dev/​hda
 +</​code>​
 +===== Nahrávání videa/audia ze sítě protokoly HTTP, FTP, MMS, RTSP nebo RTP =====
 +
 +MPlayerem je možné přehrávat soubory ze sítě distribuované protokoly: HTTP, FTP, MMS nebo RTSP/RTP.
 +
 +{{.:​warning.png}} POZOR! Není možné pozdější opětovné přehrání souboru!
 +
 +Pro přehrávání souboru v reálném čase stačí zadat v terminálu neboli příkazové řádce příkaz v syntaxi:
 +
 +<​code>​
 +mplayer http://​cesta_k_zdroji_zaznamu.ogg
 +</​code>​
 +Chceme-li si tok zaznamenat a poslechnout si ho někdy jindy, musíme použít přepínače **dumpstream** a přepínač pro určení místa uložení **dumpfile**.
 +
 +{{:​example.png}} Například:​
 +
 +<​code>​
 +mplayer http://​cesta_k_zdroji_zaznamu.ogg -dumpstream -dumpfile ~/​záznam.ogg
 +</​code>​
 +Tímto se nám záznam uloží do domovského adresáře pod názvem %%záznam.ogg%%.
 +
 +MPlayer nám umožňuje zaznamenat pouze zvuk parametrem **dumpaudio** či naopak jen obraz **dumpvideo**.
 +
 +===== Triky =====
 +
 +==== Barevné titulky ====
 +
 +V MPlayeru není žádný problém použít barevné titulky,​nastavení video výstupu **gl** je možné rozšířit o určení definování barvy textu. Přidáním volby %%:​osdcolor=0xRRGGBB%% je možné docílit různých odstínů, paletu barev naleznete třeba zde: [[http://​www.svpal.org/​webhelp/​colors.html|Paleta barev]]. Chcete-li docílit výsledku, který je uveden na přiloženém obrázku, upravte v souboru %%~/​.mplayer.config%% video výstup na následující tvar:
 +
 +<​code>​
 +vo=gl:​osdcolor=0xd2691e
 +</​code>​
 +
 +{{ .:​Obrazovka-MPlayer-1.png }}
 +
 +
 +Majitelé grafických karet nepodporující video výstup **gl** nepřijdou zkrátka, ale výsledek nebude tak hezký. V MPlayeru je možné aktivovat volbu %%SSA/ASS vykreslování titulků%%, což umožňuje měnit jejich barvu. Dle mého názoru výsledek není tak kvalitní, ale posuďte sami. Do konfiguračního souboru MPlayeru %%~/​.mplayer.config%% přidejte následující řádky v syntaxi:
 +
 +<​code>​
 +ass=1
 +ass-color=BBRRGGAA
 +</​code>​
 +kde "​BBRRGGAA"​ označuje barvu, proto tento řetězec nahraďte označením Vaší barvy.
 +
 +==== Propojení s Nautilem ====
 +
 +Nastavili jste si již všechny předvolby v MPlayeru, již nemusíte vypisovat dlouhý seznam parametrů v [[Terminál| terminálu]] pro spuštění filmu. Tak proč se nezbavit poslední otravné věci, a to spouštět film prostým poklepáním ve správci souborů [[Nautilus]]. To můžete provést podle návodu zde na Wiki: [[Nautilus#​asociace|asociace programů]].
 +
 +V návodu využijte možnosti "​použít vlastní příkaz"​ a jako příkaz použijte **mplayer**. Přiřazení proveďte u všech druhů souborů, které chcete s MPlayerem přehrávat.
 +
 +{{:​important.png}} POZOR!! Použijte vlastní příkaz a ne již v nabídce obsažený **mplayer movie player**!!
 +
 +===== Problémy =====
 +
 +V případě problému si nechte terminálem vypsat chybu do souboru:
 +
 +<​code>​
 +gmplayer /​cesta/​k/​videu.avi 2> ~/​mplayer-chyba.txt
 +</​code>​
 +==== Problém v Ubuntu Gutsy Gibbon ====
 +
 +Jestliže při zastavení videa dostanete tuto chybovou hlášku:
 +
 +<​code>​
 +gnome_screensaver_control()
 +</​code>​
 +postupujte podle následujícího návodu.
 +
 +Stáhněte si a rozbalte zdroj MPlayeru (balík se zdrojovým kódem aplikace) z repozitářů těmito příkazy pro terminál:
 +
 +<​code>​
 +cd /tmp/
 +apt-get -d source mplayer
 +dpkg-source -x mplayer_1.0~rc1-0ubuntu13.1.dsc
 +cd mplayer-1.0~rc1/​
 +</​code>​
 +Upravte soubor libvo/​gnome_screensaver.c:​
 +
 +<​code>​
 +gedit libvo/​gnome_screensaver.c
 +</​code>​
 +na řádku číslo 59 změňte:
 +
 +<​code>​
 +cookie, G_TYPE_INVALID);​
 +</​code>​
 +na:
 +
 +<​code>​
 +cookie, G_TYPE_INVALID,​ G_TYPE_INVALID);​
 +</​code>​
 +a vytvořte si vlastní Debian balíčky (deb) tímto příkazem pro terminál:
 +
 +<​code>​
 +dpkg-buildpackage -rfakeroot
 +</​code>​
 +{{:​warning.png}} POZOR! Tento proces trvá několik minut!!
 +
 +V adresáři o úroveň výš nájdete už hotové balíčky, které můžete [[Instalace programů|nainstalovat]].
 +
 +{{:​important.png}} POZOR! Nelze mít v počítači nebo notebooku zároveň **mplayer** a **mplayer-nogui**,​ takže si raději vyberte ten, který Vám lépe vyhovuje.
 +
 +Tyto balíčky doporučuji uložit do adresáře se staženými balíčky (například %%$HOME/​debs/​mplayer%%) a ponechat si je pro pozdější využití nebo distribuci, v případě odinstalování.
 +
 +==== Can't open joystick device ====
 +
 +Jestliže uvidíte následující výpis, změňte driver v preferences → video:
 +
 +<​code>​
 +Can't open joystick device /​dev/​input/​js0:​ No such file or directory
 +Can't init input joystick
 +mplayer: could not connect to socket
 +mplayer: No such file or directory
 +Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
 +open: No such file or directory
 +[MGA] Couldn'​t open: /​dev/​mga_vid
 +Error opening/​initializing the selected video_out (-vo) device.
 +
 +
 +MPlayer interrupted by signal 2 in module: sub_free
 +</​code>​
 +===== Další zdroje informací =====
 +
 +MPlayer se pyšní kompletně přeloženou dokumentací. V dokumentaci naleznete vše co MPlayer nabízí, jen je trochu rozsáhlejší a chce to trochu trpělivosti. :-)
 +
 +  * [[http://​www.mplayerhq.hu|Domovské stránky projektu]]
 +  * [[http://​www.mplayerhq.hu/​DOCS/​man/​cs/​mplayer.1.html|Stručný přehled funkcí MPlayeru]]
 +  * [[http://​www.mplayerhq.hu/​DOCS/​HTML-single/​cs/​MPlayer.html|Dokumentace MPlayeru (česky)]]