Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nautilus-sendto [2012/07/28 12:04]
Ubuntu vytvořeno
nautilus-sendto [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== nautilus-sendto ======
 +Práce v prostředí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​GNOME|Gnome]] se přes svou sílu vyznačuje přehledností,​ rychlostí a jednoduchostí ovládání. Často používanou funkcí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​GNOME|Gnome]] je i jeho správce souborů [[Nautilus]],​ který dovoluje kliknutím pravým tlačítkem myši nad souborem (či označenou skupinou souborů) zobrazit kontextové menu, ve kterém se zobrazuje mimo jiné i volba **Odeslat...**. Tuto volbu zajišťuje [[Instalace programů|balík]] ''​nautilus-sendto'',​ který je standardně nainstalován.
  
 +
 +{{.:​nautilus-sendto-menu.png}}
 +
 +
 +Její použití je naprosto jednoduché,​ stačí na tuto volbu kliknout a zobrazí se dialogové okno, ve kterém si zvolíte, jakou metodou chcete zamýšlené soubory odeslat. K dispozici je několik metod odesílání,​ podle stavu vašeho systému (které emailové klienty máte nainstalované,​ které komunikátory používáte,​ zda máte bluetooth atd). Příklady můžete vidět zde:
 +
 +  * **E-mail** - soubor jako příloha klasické e-mailová zprávy klientu
 +
 +
 +{{.:​nautilus-sendto-evolution.png}} {{.:​nautilus-sendto-thunderbird.png}}
 +
 +
 +  * **Komunikátor** - soubor přes klienta rychlých zpráv
 +
 +
 +{{.:​nautilus-sendto-gaim.png}}
 +
 +
 +  * **Bluetooth (OBEX)** - soubor přes připojení bluetooth rozhraní
 +
 +
 +{{.:​nautilus-sendto-bluetooth.png}}