Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
připojení_přes_dialup [2012/07/27 13:47]
Ubuntu vytvořeno
připojení_přes_dialup [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Připojení přes dialup ======
 +
 +Konfigurace vytáčeného připojení
 +(pppconfig & pon/poff, wvdialconf & wvdial)
 +Máte na výběr několik možností konfigurace připojení-buď použitím řádkově založených příkazů (pppconfig & pon/poff, wvdialconf & wvdial), a také zde máme grafické nadstavby k nim (gnome-ppp a kppp).
 +
 +Se všemi těmito nástroji, k úspěšnému navázání spojení, uživatel by měl být členem "​dip"​ a "​dialout"​ skupin, to docílíme těmito příkazy:
 +<​code>​
 + $ sudo adduser USERNAME dip
 + $ sudo adduser USERNAME dialout
 +</​code>​kde za USERNAME se nahradí uživatelské jméno.
 +  * také bude potřeba znát adresář, do kterého je modem připojen (zde budeme předpokládat,​ pokud neznáte, **/​dev/​modem**).
 +
 +
 +====== Instalace připojení bez instalace dodatečného softwaru ( Systém → Správa → Sítě ) ======
 +(v Ubuntu 9.04 je nutné nainstalovat balík gnome-network-admin)
 +
 +Zde je možnost si nakonfigurovat připojení v grafickém prostředí. Nunto znát jméno zaříz, telefonní číslo ISP, uživ. jméno a heslo.
 +
 +
 +**!!doplnit z originálu!!!**
 +
 +  * Pro konfiguraci vytáčeného připojení doporučujeme raději používat jeden z **Alternativních přístupů** (čtěte dále):
 +    * použitím **wvdial**
 +    * gnome-ppp (grafický konfigurátor)
 +    * kppp (grafický nadstavba s mnoha funkcemi)
 +
 +
 +====== Alternativní přístup použitím příkazů wvdialconf nebo wvdial ======
 +
 +
 +Zadejte v terminálu:
 +<​code>​
 +sudo wvdialconf /​etc/​wvdial.conf
 +</​code>​Pokud výstup řekne že nebyl nalezen modem (**no modem was detected atd**.) nebo něco podobného pak ovladač pro modem asi ještě nebyl řádně nainstalován. Pokud modem byl nalezen, dokončete nastavení s:
 +<​code>​
 +sudo nano /​etc/​wvdial.conf
 +</​code>​
 +Proveďte editaci souboru kde je potřeba a přidejte další věci, které mohou být potřeba pro **softwarový modem**.
 +Zde jsou příklady voleb, které můžete přidat pokud vytáčení nefunguje:
 +  * přidat **X3** k Init2 (znamená vytáčení bez čekání)
 +  * přidat **Carrier Check** - ne jako nový řádek (užitečné pro modemy Smartlink)
 +  * přidat **Stupid Mode** ​ --- **on** na nový řádek (nastartuje **pppd**ˇokamžitě---vyžadováno některými ISP)
 +
 +Více informací: %%man wvdial%% -manuálová stránka
 +
 +Až je to hotovo, uložit soubor a uzavřít.
 +A zkusit se připojit:
 +<​code>​
 +sudo wvdial
 +</​code>​by mělo vytočit číslo a spojit. **Nezavírejte terminál kde běží wvdial**, až budete chtít spojení ukončit, stiskněte **CTRL+C**. Pokud ztratíte spojení v časovém rozpětí 30s - 3 min. od spojení, budete možná potřebovat editovat soubor **options**:​
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​ppp/​options
 +</​code>​Najděte si v souboru **lcp-echo-interval30** a **lcp-echo-failure4**,​ okomentujte tyto volby přidáním znaku **#** na začátek těchto řádků, tedy např. ​ **# lcp-echo-interval30** ​ a **# lcp-echo-failure4**.
 +Pokud se úspěšně připojíte,​ avšak aplikace nejdou (např. Firefox nedokáže načíst stránky), možná budete potřebovat přidat
 +**replacedefaultroute** jako nový řádek v tomto souboru (/​etc/​ppp/​options)
 +
 +**!!nutno zkontrolovat ohledně věcné správnosti!!!**
 +
 +
 +====== Alternativní přístup použitím příkazů pppconfig & pon/poff ======
 +
 +Možnost správy dial-up připojení z příkazové řádky.
 +
 +===== Co je potřeba =====
 +
 +  * Telefonní číslo od poskytovatele připojení
 +  * Uživatelské jméno a heslo od poskytovatele
 +  * Název zařízená pro použitý modem (/​dev/​tty...)
 +
 +===== Nastavení ppp =====
 +  - Spusťte terminál (Aplikace/​Příslušenství/​Terminál) a zadejte
 +<​code>​
 + $ sudo pppconfig
 +</​code> ​ - Objeví se hlavní nabídka, vyberte "​Create:​ Vytvořit spojení"​
 +  - Zadejte název, např. "​provider"​ a potvrďte "​Ok"​
 +  - Vyberte "​Dynamic:​ Použít dynamické DNS" a potvrďte "​Ok"​
 +  - Vyberte PAP a potvrďte "​Ok"​ (z vlastní zkušenosti mám odzkoušeno CHAP)
 +  - Zadejte přihlašovací jméno od poskytovatele pro připojení a potvrďte "​Ok"​
 +  - Zadejte heslo pro připojení a potvrďte "​Ok"​
 +  - Zadejte doporučenou rychlost 115200 a potvrďte "​Ok"​
 +  - Zadejte tónovou (nebo pulsní) volbu a potvrďte "​Ok"​
 +  - Zadejte telefonní číslo vytáčené při připojení a potvrďte "​Ok"​
 +  - Můžete zkusit nechat detekovat modem automaticky,​ ale v mém případě se to nepodařilo
 +  - Pokud modem nebyl detekován, zadejte ho ručně (např. /​dev/​ttyUSB0) a potvrďte "​Ok"​
 +  - Následující obrazovka shrnuje zadané nastavení připojení
 +  - Vyberte "​Finished:​ Zapsat soubory a vrátit se zpět do hlavního menu"
 +  - Vyberte "Quit: Ukončení tohoto programu"​
 +
 +Tímto postupem je možné nakonfigurovat libovolný počet připojení rozlišených svým pojmenováním.
 +
 +===== Připojení a odpojení =====
 +
 +Každý člen skupin dialout/dip má nyní možnost připojit a odpojit se pomocí příkazů:
 +<​code>​
 +$ pon provider ​  # připojit k poskytovateli "​provider"​
 +$ poff provider ​ # odpojit od poskytovatele "​provider"​
 +</​code>​
 +Zprávy generované těmito příkazy je možné zkontrolovat pomocí:
 +<​code>​
 +$ plog  # zobrazí zprávy generované příkazy pon/poff
 +</​code>​
 +===== Log =====
 +
 +Pokud dojde k nějakým problémům s připojením,​ je možné zkontrolovat soubor /​var/​log/​ppp.log případně si zobrazit tento soubor v jiném terminálovém okně pomocí příkazu (spuštěného jako uživatel root):
 +<​code>​
 +$ sudo tail -f /​var/​log/​ppp.log
 +</​code>​
 +V některých systémech je výstup PPP přesměrován do souboru /​var/​log/​messages
 +
 +
 +====== Gnome-PPP ======
 +
 +
 +===== Instalaci =====
 +
 +provedete v konzoli
 +
 +%%sudo apt-get install gnome-ppp%%
 +
 +
 +===== Screenshoty =====
 +
 +{{.:​Obrazovka-GNOME PPP.png}}
 +
 +{{.:​Obrazovka-Nastavení.png}}
 +
 +===== Nastavení připojení =====
 +je celkem jednoduché a přímočaré. Pokud jste zvyklí na nastavování vytáčeného připojení ve Windows, pravděpodobně nebudete mít problém. Můžete též částečně použít {{.:​cz.png}} [[Nokia 6020|návod]] na zprovoznění připojení pomocí GSM modemu a gnome-ppp.
 +
 +===== Poznámky =====
 +Pokud **wvdial** funguje, ale máte problémy s připojením pomocí gnome-ppp, prohlédněte si soubor ''​wvdial.conf''​.
 +  * **gnome-ppp si vytvoří vlastní soubor .wvdial.conf v domovském adresáři** (nikoliv v /​etc/​wvdial.conf).
 +
 +**Porovnejte zadání v obou souborech:​**
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​wvdial.conf
 +</​code><​code>​
 +gksudo gedit $HOME/​.wvdial.conf
 +</​code>​Změňte hodnoty v gnome-ppp wvdial aby odpovídali funkčnímu nastavení v ''/​etc/​wvdial.conf''​. Nemažte řádky---pokud potřebuje odstranit hodnotu, jen smažte text vpravo od znaménka //=//, např. ​ "Init3 = ". I přes varování na konci souboru wvdial.conf (vytvořeném gnome-ppp), můžete je-li potřeba přidat řádky, např. ​ **Stupid Mode = on**
 +
 +====== kppp ======
 +**kppp** může být do Ubuntu doinstalováno a je uživatelsky velmi přívětivým programem se všemi funkcemi, které můžete od takového programu očekávat. V Kubuntu je již přítomno, jinak jej můžete doinstalovat např. příkazem ''​sudo apt-get install kppp''​ a naleznete jej v Menu → Internet.
 +
 +{{.:​kppp1.png}}
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)