programy:multimédia:vlc

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
programy:multimédia:vlc [2012/12/15 19:53]
Karel Hrnčiarik
programy:multimédia:vlc [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== VLC ======
  
 +{{.:​vlc-icon.png}} **VLC** neboli VLC media player je velmi populární multiplatformní multimediální přehrávač vzniklý v projektu [[http://​www.videolan.org/​|VideoLAN]]. VLC zvládá všechny méně i více obvyklé multimediální formáty a problém pro něj nepředstavují streamy a DVD. Pomocí VLC můžete streamové vysílání jednoduše vytvářet.
 +
 +{{ .:​vlc_main_window_maverick.png?​400 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:​apt.png}} [[:​Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​vlc|vlc]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:​navigate.png}} Aplikaci můžete spustit z nabídky **Aplikace → Zvuk a video → VLC media player**, případně [[:​Terminál|příkazem]] ''​vlc''​.
 +
 +====== Monitorování webkamery ======
 +Spusťte VLC a ve sloupci **Média → Otevřít zachycovací zařízení **vyplňte název videozařízení:​
 +<​code>​
 +/dev/video0
 +</​code>​a stiskněte **Přehrát**.
 +
 +====== Obraz analogové televize ======
 +Spusťte VLC a ve sloupci **Média → Otevřít zachycovací zařízení → Advanced options → Frekvence ** vyplňte
 +kmitočet TV kanálu v kHz, např. kanál 50 = 703250
 +potvrďte OK a zvolte ** → Přehrát**
 +
 +====== Obraz digitální televize ======
 +Spusťte VLC a ve sloupci **Média → Otevřít soubor → [[:​digitální_tv/​channels.conf|channels.conf]]**.
 +Výběr televizního kanálu - otevřete si playlist **View → Playlist **
 +
 +===== Záznam pořadů ​ digitální televize =====
 +{{:​programy:​multimédia:​icon_record.png?​50|}} VLC umožňuje též záznam televizního digitálního programu. ​
 +    * Stačí během chodu DVB stisknou tlačítko Nahrávat **ve sloupci Zobrazit → vybrat pokročilé ovládání**. Zápis nastartuje bez zjevného zastavení obrazu. Ukládá se ve formátu MPEG2. ​
 +    * Místo pro uložení nastavíte zde **ve sloupci Nástroje → Nastavení → Video → Snímky videa**. Zde uvedete cesty na disk, výchozí je domovský adresář uživatele.
 +
 +====== Multimedia na síti ======
 +V základním režimu dokáže VLC přehrávat **jednotlivé streamované soubory** (.http, .rtsp, .mms, ...). Odkazy na ně se vyskytují i uvnitř některých dále popisovaných **Playlistů**,​ které tvoří vyšší aplikační vrstvu.
 +
 +**VLC playlisty** umožňují napojit se po síti na ostatní fyzická úložiště multimedií (UPnP AV servery, Podcasty, Shoutcast radia, atd.), vybírat z jejich seznamů a přehrávat jejich soubory. Výhodou těchto playlistů je přístup k vždy čerstvým datům (díky pravidelné aktualizaci seznamů na straně serveru při každé změně multimediálního obsahu).
 +
 +
 +**VLC playlisty** mohou být směřovány na tyto technologie:​
 +    * **UPnP servery** - mezi UPnP AV úložiště patří např. většina domácích NAS serverů, ale i Windows 7 aplikace Media Center, nebo třeba Coherence UPnP plugin v [[:​Rhythmbox|Rhythmboxu]].
 +    * **Podcast servery** - pro nastavení Podcastů na síti hledejte URL s koncovkou .rss (pro první pokusy můžete zkusit kvalitní seznam podcastů od Českého Rozhlasu na http://​www.rozhlas.cz/​podcast/​portal/​)
 +    * **Shoutcast servery** - www.shoutcast.com je jedním z nejbohatších streamovacích seznamů online rádií a televizí na internetu. Výběr v něm je utříděn podle hudebních stylů.
 +
 +===== Přehrávání jednotlivých streamů =====
 +Pokud znáte URL adresu daného audio/video streamu, můžete jej přehrát volbou **Média → Open Network Stream**.
 +
 +===== Přehrávání ze seznamu streamů =====
 +Pokud chcete využít hotové seznamy na síti, postupujte následovně:​
 +
 +    * Spusťte VLC a v otevřete si playlist **View → Playlist **
 +    * V menu **Media → Services Discovery ** zaškrtněte položky:
 +        * **Universal Plug'​n'​Play discovery** (načte se, pokud máte na síti aktivní UPnP AV server)
 +        * **Seznamy rádií Shoutcast** (načte se automaticky)
 +        * **Podcast** (načte se, pokud zadáte adresu podcastu)
 +    * Nakonfigurujte zdroj podcastu
 +        * v menu **Nástroje → Preferencies →  ** zvolte **Zobrazit nastavení=Kompletní**
 +        * v podmenu **Seznam stop → Prohledávání služeb ​ → Podcast** zadejte adresu podcastu (např. http://​www2.rozhlas.cz/​podcast/​leonardo.rss)
 +    * V playlistu vám automaticky přibudou zvolené položky a naplní se přehledy skladeb a videí.
 +    * Poklepáním na konkrétní skladbu v seznamu ji začnete přehrávat.
 +
 +===== Vysílání streamů =====
 +Spusťte VLC a pod **Média → Proudové vysílání ** si nakonfigurujte vysílání streamů.
 +
 +====== Nahrávání desktopu či video kamery ======
 +V nabídce Média → Otevřít zachytávací zařízení → režim snímání (pracovní plocha, video camera). Místo Přehrát vybereme Převést. Necháme profil (video H264+MP3).
 +
 +
 +===== Skiny =====
 +
 +{{:​art.png}} Pokud vám nevyhovuje výchozí vzhled VLC, můžete to jednoduše změnit některým z mnoha dostupných [[http://​www.videolan.org/​vlc/​skins.php|skinů]].
 +
 +{{:​save.png}} Vybraný skin si stáhněte a uložte ho do [[:Skryté soubory|skrytého adresáře]] ''​.share/​vlc/​skins2''​ ve vašem domovském adresáři.
 +
 +===== Firefox =====
 +
 +{{:​internet.png}} Pomocí speciálního zásuvného modulu umožňuje VLC přehrávat i videa umístěná na Internetu přímo v prostředí prohlížeče [[:​Programy/​Internet/​Firefox]].
 +
 +{{:​apt.png}} [[:​Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​mozilla-plugin-vlc|mozilla-plugin-vlc]].
 +
 +====== Řešení problémů ======
 +===== Šustění VLC verze 2 =====
 +
 +Při startu se může vyskytnout chyba, že VLC v kombinaci se zvukovým výstupem PulseAudio šustí. Zkuste z ///​etc/​pulse//​ nakopírovat soubor **default.pa** do složky ///​home/​uživatelské_jméno/​.pulse//​ a poté ve složce .pulse tento soubor upravte takto: na řádku 53 nahraďte
 +//​load-module module-udev-detect//​ za //​load-module module-udev-detect tsched=0//. Poté restartujte počítač.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{:​clear.png}} [[:​Instalace programů|Odeberte]] balík ''​vlc''​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[http://​www.videolan.org/​vlc/​|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​VLC_media_player|VLC na Wikipedii]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)