Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ps3_media_server [2012/07/27 16:36]
Ubuntu
ps3_media_server [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== PS3 Media Server ======
  
 +Návod se připravuje.. prozatím si můžete stáhnout script
 +
 +====== Script ======
 +<​code>​
 +PROJ=ps3ms
 +echo "​Instalační script PS3 Media Serveru"​
 +echo "Kolik jader ma tvuj procesor ?"
 +read CORES
 +let cores++
 +mkdir $HOME/$PROJ
 +cd $HOME/$PROJ
 +
 +sudo apt-get build-dep mplayer
 +sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras checkinstall ant mplayer mencoder ffmpeg subversion build-essential
 +sleep 3
 +svn checkout svn://​svn.mplayerhq.hu/​mplayer/​trunk mplayer
 +
 +if [ -d mplayer ]
 +then
 + cd mplayer
 + echo "​Spouštím konfiguraci a kompilaci"​
 + CFLAGS="​-O2 -fomit-frame-pointer"​ ./configure --confdir=/​etc/​mplayer
 + make -j $CORES > /dev/null 2> build_errors
 + sudo checkinstall -D --install=yes --fstrans=no --pakdir "​$HOME/​$PROJ"​ --pkgname mplayer --backup=no --deldoc=yes --deldesc=yes --delspec=yes --default --pkgversion "​3:​1.0~svn-`grep "#​define VERSION"​ version.h | cut -d"​-"​ -f2`"
 + cd ..
 +else
 + echo "​Ukončuji skript, zdrojové kódy jsou nekompletní"​
 + exit 1
 +fi
 +
 +echo "Po spuštění stránky, stáhněte ​ Java JDK 6 .., po stažení vypnout firefox, stažený balík přesunout do složky projektu ($HOME/​$PROJ) a zmáčknout Enter"
 +sleep 10
 +firefox http://​java.sun.com/​javase/​downloads/​widget/​jdk6.jsp
 +read enter
 +
 +if [ -f $(ls | grep jdk-6) ]
 +then
 + sh $(ls | grep jdk-6)
 + JAVA_HOME=$HOME/​$PROJ/​$(ls | grep jdk1.6)/jre
 + export JAVA_HOME
 + svn checkout http://​ps3mediaserver.googlecode.com/​svn/​trunk/​ ps3mediaserver-read-only
 +
 + cd ps3mediaserver-read-only/​ps3mediaserver
 + ant
 + chmod a+x PMS.sh
 + chmod a+x linux/​tsMuxeR
 + cd ../..
 +
 + cat > run_server << END
 +#!/bin/sh
 +cd $HOME/​$PROJ/​ps3mediaserver
 +./PMS.sh
 +END
 + chmod a+x run_server
 +else
 + echo "​Instalátor JDK 6 nenalezen, přeskakuji instalaci PS3media serveru"​
 + exit 1
 +fi
 +
 +exit 0
 +</​code>​
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​stranka.programu.cz|Domovská stránka programu]]