Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sdílení_internetového_připojení_1 [2013/12/06 17:27]
Tadeáš Pařík
sdílení_internetového_připojení_1 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sdílení internetového připojení ======
 +
 +<WRAP ybox 575px>
 +{{:​ubuntu.png}} Tento návod je určen pro starší [[:​Vydání|vydání]] <ubu> **Ubuntu**. Návod pro nové verze čtěte [[sdílení_internetového_připojení|zde]].
 +</​WRAP>​
 +
 +{{.:​network.png}} Tento návod vám pomůže ve sdílení internetového připojení ostatním počítačům na místní síti.
 +
 +====== Univerzální postup s využitím CLI nástrojů ======
 +
 +===== Nastavení serveru =====
 +
 +
 +Budeme potřebovat dvě síťové karty (jednu pro připojení k internetu, druhou pro připojení k vlastní síti), nebo jednu síťovou kartu a rozhraní //PPP// (které zprostředkovává připojení k internetu). Jedna síťová karta je připojena k vaší vlastní síti, nazveme ji **eth0**. Druhá karta, či PPP rozhraní, které je připojeno k internetu nazveme **eth1** či **ppp0**. Předpoklad pro úspěšné sdílení je, že počítač má v síti přidělenou vlastní ipadresu. Což lze ověřit pomocí příkazu //ip address show//, či pomocí //network manageru// vpravo nahoře na liště.
 +
 +
 +  * Poté nastavíme [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​nat|NAT]] pomocí [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​iptables|iptables]]
 +
 +<​code>​
 + sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 192.168.0.0/​24 -m state --state NEW -j ACCEPT
 + sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,​RELATED -j ACCEPT
 + sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
 +</​code>​
 +  * Povolíme přeposílání paketů v systému
 +
 +<​code>​
 +sudo sh -c "echo 1 > /​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward"​
 +</​code>​
 +===== Nastavení klienta =====
 +
 +  * Zastavíme používání všech síťových rozhraní
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​networking stop
 +</​code>​
 +  * Nastavíme [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​ip-adresa|IP adresu]] klienta v stejném rozsahu jako má server (například 192.168.0.xxx)
 +
 +<​code>​
 +sudo ip address add <ip> dev eth<​x>​
 +</​code>​
 +''​eth<​x>''​ nahradíme označením rozhraní na kterém se síť nachází, ''<​ip>''​ nahradíme adresou, např ''​192.168.0.2''​
 +
 +
 +  * Nastavíme směrování:​
 +
 +<​code>​
 +sudo route add default gw <ip>
 +</​code>​
 +kde ''<​ip>''​ je IP adresa serveru, například ''​192.168.0.1''​
 +
 +
 +  * Dodáme bránu pro nastavení [[http://​www.abclinuxu.cz/​slovnik/​dns|DNS]]
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​resolv.conf
 +</​code>​
 +
 +Přidáme na konec souboru:
 +
 +
 +<​code>​
 +nameserver <ip>
 +</​code>​
 +
 +''<​ip>''​ nahradíme IP adresou serveru, například ''​192.168.0.1''​
 +
 +
 +===== Aktivace sdílení při každém startu počítače =====
 +
 +
 +Chcete-li mít zapnuté sdílení internetu do sítě po každém startu PC, je nutné zadávat výše zmíněné příkazy pokaždé když spustíte Váš počítač. Nejsnažší cestou automatizace tohoto procesu je zapsat požadavek do souboru // rc.local //.
 +
 +
 +  * Spustíme oblíbený editor a otevřeme soubor:
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​rc.local
 +</​code>​
 +
 +  * Přidáme výše zmíněné řádky do souboru ​ **před** řádek ''​exit 0'':​
 +
 +<​code>​
 +#
 +# rc.local
 +#
 +# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
 +# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
 +# value on error.
 +#
 +# In order to enable or disable this script just change the execution
 +# bits.
 +#
 +# By default this script does nothing.
 +
 +##​připojení k internetu
 +pppd &
 +
 +##sdílení připojení
 +iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -s 192.168.0.0/​24 -m state --state NEW -j ACCEPT
 +iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,​RELATED -j ACCEPT
 +iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
 +sh -c "echo 1 > /​proc/​sys/​net/​ipv4/​ip_forward"​
 +
 +exit 0
 +</​code>​----
 +{{.:​info.png}} Chcete-li poskytovat připojení na počítač s operačním systémem Windows, nastavte IP adresu serveru (192.168.0.1) ve Windows ve správci sítí ​ v položce **Výchozí Brána**
 +
 +===== DHCP server =====
 +Velmi pěkný návod jak vše nastavit, sice v AJ, ale se základní znalostí to nastaví každý.
 +[[http://​www.linuxtopia.org/​online_books/​system_administration_books/​ubuntu_starter_guide/​ch07s04.html|zde]]
 +
 +====== GUI NetworkManageru ======
 +
 +===== Nastavení serveru =====
 +Novější verze Network Manageru (0.7+, tzn. *buntu 8.10+, případně i 8.04 s [[https://​launchpad.net/​~network-manager/​+archive/​ppa|tímto repozitářem]]) dovedou totéž zařídit automaticky a to včetně DHCP serveru. Postup je následující:​
 +  - vytvořte nový profil u rozhraní, které chcete použít ke sdílení připojení k internetu ostatním (buď drátěnou nebo bezdrátovou síťovku)
 +  - v nastavení IPv4 přepněte na "​sdíleno ostatním počítačům"​ a pokud nevíte co děláte, všechno ostatní klidně ignorujte
 +  - potvrďte nastavení nového síťového profilu a zavřete dialog s nastavením Network Manageru
 +  - použijte nově vytvořený profil na dané rozhraní
 +
 +Pokud profil na daném rozhraní drží, aniž by se během chvíle zase odpojil, je vše v pořádku; pokud ne, zkuste přeinstalovat balíček ''​dnsmasq-base''​ a případně aktualizovat Network Manager ze zmíněného repozitáře.
 +
 +===== Nastavení klienta =====
 +Stačí použít libovolný síťový profil, který dané síťové rozhraní konfiguruje automaticky pomocí DHCP.
 +
 +===== Aktivace sdílení při každém startu počítače =====
 +Stačí kromě zmíněného nastavení IPv4 také povolit automatické použití vytvořeného síťového profilu na dané síťové rozhraní (zatrhněte "​připojovat automaticky"​) a případně nastavit profil jako globální (zatrhněte "pro všechny uživatele"​),​ aby se připojení sdílelo i když není na "​serveru"​ nikdo přihlášen.
 +
 +===== DHCP server =====
 +Nemusíte nic řešit, tohle si Network Manager zařídí sám pomocí dnsmasq z balíčku ''​dnsmasq-base'',​ který je součástí základní instalace.
 +