stejná_hlasitost_hudby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
stejná_hlasitost_hudby [2012/07/28 15:52]
Ubuntu
stejná_hlasitost_hudby [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Stejná hlasitost hudby ======
  
 +{{page>​konvence/​pokročilý}}
 +
 +{{.:​IconSpeaker.png}} Pokud máte na svém počítači nějakou hudbu, možná už jste někdy narazili na problém, že některé písničky jsou jinak hlasité než jiné. Potom místo pohodlného poslouchání hudby jste nuceni neustále zhlasovat nebo ztišovat reproduktory nebo měnit hlasitost přehrávání v přehrávači. Existuje několik způsobů, jak tyto problémy vyřešit.
 +
 +Jednou z možností je nainstalovat si hudební přehrávač,​ který umí //​normalizovat//​ (vyrovnat) hlasitost přehrávání buď sám o sobě, nebo pomocí nějakého instalovatelného rozšíření.
 +
 +Druhou možností, o které bude tento článek, je použít nějaký nástroj, který projde veškerou kolekci vaší hudby, a všechny písničky upraví na jednotnou hlasitost. Známými nástroji je **mp3gain** pro úpravy písniček ve formátu //MP3//, a **vorbisgain** pro úpravy písniček ve formátu //Ogg Vorbis// (přípona //.ogg//).
 +
 +====== easyMP3Gain ======
 +{{http://​a.fsdn.com/​con/​icons/​ea/​easymp3gain@sf.net/​easymp3gain-48.png}} ​ **easyMP3Gain** je program na úpravu hlasitosti zvukových souborů typu mp3, ogg a mp4 (aac).
 +
 +===== Instalace =====
 +
 +{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​easymp3gain-gtk|easymp3gain-gtk]].
 +
 +
 +====== mp3gain ======
 +
 +{{.:​MP3GainIcon.png}} **mp3gain** nijak nesnižuje kvalitu vašich písniček, pouze mění hlasitost. Veškeré informace jsou zapisovány do speciálních //tagů// v MP3 písničce, takže jakékoliv provedené změny mohou být jednoduše navráceny do původního stavu.
 +
 +===== Instalace =====
 +
 +{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​mp3gain|mp3gain]].
 +
 +===== Úprava hudby =====
 +
 +Nástroj **mp3gain** má několik základních voleb. Pro nás budou důležité zejména tyto:
 +  * ''​-r''​ : nastav úplně všechny písničky na stejnou hlasitost
 +  * ''​-a''​ : nastav všechny písničky ze stejného alba na stejnou hlasitost
 +  * ''​-k''​ : automaticky sniž hlasitost, pokud by hrozilo [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Clipping_%28audio%29|audio clipping]] (zkreslení hudby)
 +  * ''​-m <​číslo>''​ : modifikuj navrženou hlasitost o číslo <​číslo>​
 +  * ''​-u''​ : vrať všechny provedené změny zpět, písničky budou opět v původním stavu
 +
 +Pro zobrazení seznamu všech dostupných voleb stačí napsat [[Terminál|příkaz]] ''​man mp3gain''​.
 +
 +Nyní si tedy ukážeme, jak nastavit hlasitost všech MP3 písniček ve své kolekci na stejnou hlasitost. Otevřeme [[Terminál]] a přepneme se do adresáře obsahující naše písničky.
 +
 +Příkaz
 +<​code>​
 +find . -type f -iname '​*.mp3'​ -print0 | xargs -0 mp3gain -k -r
 +</​code>​najde všechny MP3 písničky v aktuálním adresáři (včetně podadresářů) a předá je programu **mp3gain**. Tomu jsme zadali volby ''​-k''​ a ''​-r'',​ tudíž nastaví pro všechny písničky stejnou hlasitost, aniž by nějaké písničce hrozilo zkreslení. Rychlost provedení příkazu záleží na velikosti vaší hudební kolekce a rychlosti vašeho procesoru, může trvat až několik hodin.
 +
 +{{.:​info.png}} Výhodou je, že stačí spustit **mp3gain** jednou, a on si do všech písniček zapíše informaci z jejich analýzy. Pokud následně přidáte další písničky, a spustíte **mp3gain** znovu, rovnou přeskočí už jednou upravené písničky. Taktéž pokud budete chtít změnit hlasitost už jednou upravených písniček, analýza se nebude provádět, a úloha bude vykonána velice rychle.
 +
 +Pokud nám hlasitost nevyhovuje, můžeme ji změnit o číslo ''<​číslo>''​ volbou ''​-m <​číslo>''​. Program při provádění vypisuje, o jakou hodnotu hlasitost mění, podle toho můžete odhadnout, kolik byste chtěli přidat či ubrat. Kladné číslo znamená vyšší hlasitost, záporné nižší hlasitost.
 +
 +<​code>​
 +find . -type f -iname '​*.mp3'​ -print0 | xargs -0 mp3gain -k -r -m 2
 +</​code>​
 +Tento příkaz tedy opět prošel kolekcí (tentokrát už daleko rychleji) a zvýšil všem písničkám hlasitost o 2 víc, než byla navrhovaná.
 +
 +Pokud si po nějakém čase přidáte do kolekce další písničky, stačí opět spustit daný příkaz. Program přeskočí už upravené skladby a pozmění jenom nově přidané písničky.
 +
 +===== Vrácení všech změn =====
 +
 +Pokud se vám nelíbí změny provedené na vaší hudební kolekci, a chcete vše vrátit zpět do původního stavu, stačí v adresáři obsahující vaše písničky spustit [[Terminál|příkaz]]
 +
 +<​code>​
 +find . -type f -iname '​*.mp3'​ -print0 | xargs -0 mp3gain -u
 +</​code>​
 +Vaše písničky budou opět v původním stavu.
 +
 +===== Odstranění =====
 +
 +{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​mp3gain''​.
 +
 +====== Přehrávání souborů s replaygain tagy ======
 +
 +[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Replaygain|Replay Gain]] značky jsou informace v hudebních souborech pro sjednocení hlasitosti jednotlivých skladeb/​alb. Pokud máte písničky obsahující tyto značky, je ještě zapotřebí přehrávač,​ který se podle nich umí řídit.
 +
 +===== Rhythmbox =====
 +
 +[[Rhythmbox]] standardně replaygain tagy nečte, vaše písničky tedy budou mít stále různou hlasitost. Je tedy třeba provést menší změnu nastavení:
 +
 +  * Spusťte si [[gconf-editor]].
 +  * Ve stromu položek si nalistujte ''/​apps/​rhythmbox''​
 +  * Zaškrtněte volbu ;​use_replaygain`
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[http://​ubuntu.wordpress.com/​2006/​09/​11/​normalize-the-gain-playback-volume-of-your-mp3s/​|Normalize the Gain (Playback Volume) of your MP3s]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​sourceforge.net/​projects/​jdcbot/​|Domovská stránka EasyMP3gain]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​mp3gain.sourceforge.net/​|Domovská stránka mp3gain]] {{.:​en.png}}