Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

svobodné_formáty [2012/07/15 10:24]
Ubuntu vytvořeno
svobodné_formáty [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Svobodné formáty ======
 +Krátké povídání o svobodných formátech.
  
 +
 +====== Co je to svobodný formát? ======
 +{{.:​faq.png}} Některé formáty souborů jsou //​vlastnické//​ (//​proprietární//​),​ což znamená, že jsou vlastněny společností nebo jinou organizací. Většinou vlastník takového formátu vybírá licenční poplatky nebo uvaluje nějaká omezení na používání jeho formátu. To znamená, že člověk (nebo nějaká jiná společnost) nemůže použít nebo distribuovat takový formát jak se mu zlíbí.
 +
 +Svobodný (otevřený) formát je ten, který může být použit každým, bez licenčních omezení na použití takového formátu. Takovým formátem je třeba HTML, na kterém stojí všechny webové stránky internetu.
 +
 +Některé formáty (jako Adobe Flash) mají často veřejnou nebo polo-veřejnou specifikaci,​ ale mají i některá omezení zavedená jejich vlastníky.
 +
 +Některé známé otevřené formáty:
 +
 +        * OASIS Open Document - formát pro kancelářské dokumenty, OpenOffice.org
 +        * RTF - textový formát
 +        * HTML/XHTML - značkovací jazyk
 +        * PDF - dokumentový popisovací formát
 +        * JPEG - obrázkový ztrátový formát
 +        * PNG - obrázkový rastrový formát
 +        * SVG - obrázkový vektorový formát
 +        * FLAC - bezztrátový audio formát (náhrada za MP3 A WAV)
 +        * OGG Vorbis - ztrátový audio formát (náhrada za MP3 a WMA)
 +        * OGG Theora - video formát
 +        * WebM - video formát
 +
 +
 +====== Nákup zařízení,​ které podporuje svobodné formáty ======
 +Elektronické zařízení,​ jako jsou přenosné "​mp3"​ přehrávače,​ často podporují jen uzavřené formáty. Proto může být těžké najít zařízení,​ které bude umět otevřené formáty zpracovat.
 +
 +===== Audio =====
 +{{.:​ipod.png}} Pokud plánujete nákup nového přehrávače,​ podívejte se třeba na [[http://​wiki.xiph.org/​index.php/​VorbisHardware|VorbisHardware]],​ kde naleznete seznam zařízení,​ která umí otevřené formáty přehrát. Mezi špičkové výrobce přenosných zařízení podporující tyto formáty patří třeba iAudio, přehrávače tohoto výrobce umí přehrávat i skladby v plnohodnotné CD kvalitě bezztrátového formátu FLAC (přibližně 300MB/CD).
 +
 +====== Specifické formáty / informace o aplikacích ======
 +Tato sekce poskytuje informace o otázkách specifických formátů a seznam alternativ k populárním nesvobodným formátům.
 +
 +===== Audio =====
 +{{.:​speaker.png}} Mnoho populárních audio formátů je nesvobodných a v některých zemích je silně právně omezeno jejich užívání,​ přesto se používají,​ i zde existují vynikající svobodné (otevřené) alternativy.
 +
 +==== MP3 ====
 +**MP3 je patentově chráněn pro kódování i dekódování**. Tyto patenty jsou aktivně prosazovány,​ takže používání a vývoj MP3-aplikací není open-source komunitou doporučeno. Zvažte použití Ogg Vorbis, který je svobodnou a kvalitnější alternativou k MP3 formátu.
 +
 +Ostatní svobodné audio formáty:
 +
 +  * [[http://​flac.sourceforge.net/​|FLAC]] (Free Lossless Audio Codec), svobodný bezztrátový audio kodek
 +  * [[http://​www.speex.org/​|Speex]] (vysoce kvalitní komprese řeči)
 +
 +===== Video =====
 +{{.:​video.png}} Některé video formáty jsou také předmětem silných právních omezení v některých zemích nebo používají ochrany proti kopírování,​ které nejsou svobodné.
 +
 +
 +==== DVD ====
 +{{.:​cd.png}} Nezakódovaná DVD by měla hrát, přesto si uvědomte, že mpeg2-video je také částečně patentově chráněno a jeho podpora není standardně v Ubuntu nainstalována. Plná podpora DVD videa vyžaduje podporu Content Scrambling System (CSS). Přestože se jedná o slabé kódování,​ použití libdvdcss k dekódování je považováno za "​zařízení pro obcházení ochran"​ a jako takové je nelegální ve Spojených státech a v několika dalších jurisdikcích.
 +
 +Přestože, jak můžete číst na [[http://​www.csd.net/​~cgadd/​dvd.htm|informační stránce ]][[http://​www.csd.net/​~cgadd/​dvd.htm|DeCSS]],​ je ve většině evropských zemí zálohování DVD legální. Ve skutečnosti,​ v zemích jako je Norsko nebo Švédsko, můžete zálohovat vše, co legálně vlastníte. Pokud nepožadujete kompatibilitu s DVD přehrávači,​ zvažte kódování vašeho videa do [[http://​www.theora.org/​|Theora]] formátu. Ostatní svobodné formáty:
 +
 +  * [[http://​dirac.sourceforge.net/​|Dirac]] (jiný svobodný formát)
 +
 +===== Stolní editační systémy a grafika =====
 +  * **OpenDocument** - Tato skupina formátů pro kancelářské dokumenty je skvělou alternativou k formátům jako jsou například ​ ty používané v Microsoft Office a získává všeobecnou podporu v open-source kancelářských balících. OpenDocument je mezinárodním standardem - ISO/IEC 26300. Více informací naleznete na adrese [[http://​www.odfalliance.org/​|ODF Alliance]].
 +
 +  * **(Scalable Vector Graphics - SVG)** - SVG je vektorový grafický formát vyvinutý World Wide Web Consorcium (W3C), které je zodpovědné za hlavní webové standardy jako HTML, CSS a PNG. SVG  je doporučován jako alternativa k patentovaným formátům vektorové grafiky jako je Adobe Illustrator (AI). Seznam [[http://​www.svg-whiz.com/​wiki/​index.php?​title=Design_Tools|designérských nástrojů]],​ které podporují tento formát. Pro více informací se podívejte na stránku[[http://​www.w3.org/​Graphics/​SVG/​|W3C'​s SVG]].
 +
 +[[http://​www.scribus.net|Scribus]] je také dobrou alternativou pro stolní editační systém.
 +
 +===== Multimédia obecně =====
 +Ostatní multimediální formáty které jsou subjekty právních omezení.
 +
 +==== Flash ====
 +Existuje několik projektů pracujících na vytvoření volné implementace Adobe Flash, takže se lidé budou moci dívat na Flash animace bez použití nesvobodného softwaru:
 +  * [[http://​gplflash.sourceforge.net|GPLFlash]] (a GPLFlash2)
 +  * [[http://​www.schleef.org/​swfdec/​|SWFDec]]
 +  * [[http://​www.gnu.org/​software/​gnash/​|Gnash]] - momentálně nejvíce dokončená implementace.
 +
 +===== Ostatní =====
 +Ostatní oblíbené formáty, které jsou subjekty právních omezení.
 +
 +==== Java ====
 +{{.:​java.png}} Platforma Java byla [[http://​www.root.cz/​clanky/​java-jako-open-source-sen-se-stava-realitou/​|uvolněna]] pod licencí GNU GPL avšak dříve vzniklé implementace Javy pokračuje na mnoha místech, včetně [[http://​gcc.gnu.org/​java/​|GCJ]],​ GNU Classpath, [[http://​www.nongnu.org/​gcjwebplugin/​|gcjwebplugin]] a nového Apache Harmony. Nynější implementace je používána pro běh OpenOffice.org'​s Java component, Eclipse IDE a mnoha dalších aplikací.
 +
 +====== Další zdroje ======
 +  * [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Otev%C5%99en%C3%BD_form%C3%A1t|Článek na Wikipedii o svobodných formátech]]
 +  * [[http://​www.openformats.org|OpenFormats.org]]
 +  * [[http://​www.opendocument.cz/​|OpenDocument.cz]]
 +  * [[Vyhrazené formáty:​Konverze|Konverze zvuku a videa do otevřených formátů]]