Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
usb_tablet [2012/07/28 19:39]
Ubuntu
usb_tablet [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== USB Tablet ======
  
 +Názvy tabletů na krabici a názvy v identifikaci linuxu se liší. Proto je těžké na začátku určit jestli tablet má nebo nemá v linuxu podporu. Můj Genius F610 je za zlomek ceny za které se prodávají Wacomy, a paradoxně se mi ho podařilo rozjet právě na wacomích driverech. Šťastným vlastníkům tohoto modelu doporučuji k instalaci kapitolu I.
 +
 +Pro všechny ostatní je postup instalace popsán v kapitole II. Kdo má USB tablet který jeví aspoň nějaké známky života (tzn. jakýkoliv pohyb kurzoru při pohybu pera), má docela slušnou šanci na úspěch.
 +
 +
 +====== I. Ukázka nastavení tabletu Genius G-Pen F610 ======
 +
 +Pokud víte že máte přesně tento typ tabletu (idVendor 0x172f, idProduct 0x0031), zadejte následující kód:
 +
 +<​code>​
 +sudo apt-get install wacom-tools
 +cd /​etc/​udev/​rules.d/​
 +sudo echo '​KERNEL=="​event*",​ SYSFS{idProduct}=="​0031",'​ > 20-F610_tablet.rules
 +sudo echo '​SYSFS{idVendor}=="​172f",​ SYMLINK+="​input/​tablet"'​ >> 20-F610_tablet.rules
 +sudo cp /​etc/​X11/​xorg.conf /​etc/​X11/​xorg.conf.orig
 +gksudo gedit /​etc/​X11/​xorg.conf
 +</​code>​
 +Do souboru doplňte na začátek toto:
 +<code python>
 +Section "​InputDevice"​
 +        Driver ​       "​wacom"​
 +        Identifier ​   "​stylus"​
 +        Option ​       "​Device" ​       "/​dev/​input/​tablet"​
 +        Option ​       "​Type" ​         "​stylus"​
 +        Option ​       "​Mode" ​         "​absolute"​
 +        Option ​       "​USB" ​          "​on"​
 +        Option ​       "​TopX" ​         "​0"​
 +        Option ​       "​TopY" ​         "​0"​
 +        Option ​       "​BottomX" ​      "​10000" ​  # pokud ma monitor sirokouhly format
 +        #​Option ​      "​BottomX" ​      "​8333" ​   # pokud ma monitor format 1024x768, 800x600 nebo 1600x1200
 +        #​Option ​      "​BottomX" ​      "​7812" ​   # pokud ma monitor format 1280x1024
 +        Option ​       "​BottomY" ​      "​6250"​
 +        Option ​       "​MaxX" ​         "​10000" ​  # pokud ma monitor sirokouhly format
 +        #​Option ​      "​MaxX" ​         "​8333" ​   # pokud ma monitor format 1024x768, 800x600 nebo 1600x1200
 +        #​Option ​      "​MaxX" ​         "​7812" ​   # pokud ma monitor format 1280x1024
 +        Option ​       "​MaxY" ​         "​6250"​
 +EndSection
 +</​code>​
 +a do sekce ''​ServerLayout''​ doplňte řádek ''​InputDevice'':​
 +<code python>
 +Section "​ServerLayout"​
 +        ...
 +        InputDevice "​stylus"​ "​SendCoreEvents"​
 +EndSection
 +</​code>​
 +Po připojení tabletu a restartu stroje by se v GIMPu měl objevit nástroj Stylus. Konkrétní nastavení GIMPu je podle obrázkového návodu zde: https://​help.ubuntu.com/​community/​TabletSetupGIMP
 +
 +A to je vše, přátele. Easy, ne?
 +
 +====== II. Návod pro ostatní typy USB tabletů ======
 +
 +===== 1. Zjištění hraničních souřadnic tabletu =====
 +
 +Takže nejdřív instalace balíku s nástrojem wacdump, který nám při troše štěstí ukáže aktuální místo polohy pera.
 +<​code>​
 +sudo apt-get install wacom-tools
 +</​code>​
 +a teď pokus o získání souřadnic min a max rohů tabletu. Připojíme tablet do USB, a příkazem
 +<​code>​
 +sudo wacdump /​dev/​input/​eventX
 +</​code>​
 +začneme hledat která událost k němu patří. Za X dosazujeme 0-9 a vždy čmárneme perem na podložku. Jedno z čísel se chytne a bude vypisovat aktuální souřadnice pera. Opíšeme si mezní hodnoty (budou se nám hodit v kroku 6) - Xmin, Ymin při peru nad levým horním rohem podložky, a Xmax, Ymax při peru nad pravým dolním rohem.
 +
 +Komu se kurzor při pohybu pera po tabletu nepohybuje, nebo v ''/​dev/​input/''​ nenašel funkční zařízení pro wacdump, má o něco ( konkrétně teda o dost ) menší šanci že mu tenhle postup pomůže.
 +
 +===== 2. Identifikace zařízení =====
 +
 +Spustíme přírustkové prohlížení hlavního logu
 +<​code>​
 +tail -f /​var/​log/​messages
 +</​code>​
 +vyjmeme a opět zapojíme tablet do USB konektoru. V logu se objeví něco takového:
 +<​code>​
 +Jun 25 21:50:26 c2d kernel: [15569.983519] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
 +Jun 25 21:50:26 c2d kernel: [15570.157511] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
 +Jun 25 21:50:26 c2d kernel: [15570.169473] input: WALTOP International Corp. Slim Tablet as /​devices/​pci0000:​00/​0000:​00:​1d.0/​usb3/​3-2/​3-2:​1.0/​input/​input20
 +Jun 25 21:50:26 c2d kernel: [15570.211092] input,​hiddev97,​hidraw2:​ USB HID v1.10 Mouse [WALTOP International Corp. Slim Tablet] on usb-0000:​00:​1d.0-2
 +</​code>​
 +V tomhle případě vidíme že se tablet jmenuje [WALTOP International Corp. Slim Tablet] ​ a musíme ho hledat na USB sběrnici 3 (usb 3-2:) pod adresou 7 (using uhci_hcd and address 7).
 +
 +Takže se tam podíváme a zjistíme id produktu a výrobce:
 +<​code>​
 +sudo lsusb -v -s 3:7 | grep id
 +  idVendor ​          ​0x172f
 +  idProduct ​         0x0031
 +</​code>​
 +
 +===== 3. Nastavení inicializačního skriptu =====
 +
 +Aby po zasunutí USB konektoru tabletu vzniklo to správné zařízení,​ musí se o to postarat udev skript. Proto vytvoříme následující rules skript
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​udev/​rules.d/​20-tablet.rules
 +</​code>​
 +a naplníme ho tímhle obsahem (samozřejmě upravíme ID podle výsledku z předešlého kroku)
 +
 +<​code>​
 +KERNEL=="​event*",​ SYSFS{idProduct}=="​0031",​
 +SYSFS{idVendor}=="​172f",​ SYMLINK+="​input/​tablet"​
 +</​code>​
 +
 +===== 4. Aktivace nastavení =====
 +
 +Buďto provedeme restart stroje (což je cesta sice strmá, ale pro většinu případů nejjistější),​ nebo použijeme následující postup:
 +  - Odpojíme USB konektor
 +  - Aktualizujeme udev pravidla
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​udev reload
 +</​code> ​ - Znovu připojíme USB konektor
 +  - Stiskem Alt-Ctrl-Bksp resetujeme X-server a znovu se přihlásíme
 +
 +
 +
 +===== 5. Otestování =====
 +
 +Pokud vzniklo zařízení tablet
 +<​code>​
 +ls -la /​dev/​input/​tablet
 +  lrwxrwxrwx 1 root root 6 2008-06-26 00:48 /​dev/​input/​tablet -> mouse3
 +</​code>​
 +a kurzor se při pohybu pera nad deskou pohybuje, máme už napůl vyhráno. Zbývá už jen poslední konfigurace a je hotovo:
 +
 +
 +
 +===== 6. Konfigurace Xserveru =====
 +
 +Vyzálohujeme původní konfigurační soubor
 +<​code>​
 +sudo cp /​etc/​X11/​xorg.conf /​etc/​X11/​xorg.conf.orig
 +</​code>​
 +a doplníme do něj následující text
 +<​code>​
 +$ gksudo gedit /​etc/​X11/​xorg.conf
 +</​code>​
 +<code python>
 +Section "​InputDevice"​
 +        Driver ​       "​wacom"​
 +        Identifier ​   "​stylus"​
 +        Option ​       "​Device" ​       "/​dev/​input/​tablet"​
 +        Option ​       "​Type" ​         "​stylus"​
 +        Option ​       "​Mode" ​         "​absolute"​
 +        Option ​       "​USB" ​          "​on"​
 +##### tato cast je nepovinna, pokud neznate hranice, vypustte ji - hranice budou urceny automaticky
 +##### Nasledujici text je funkcni pro tablet "​Genius G-Pen F610"
 +#       ​Option ​       "​TopX" ​         "​0"​
 +#       ​Option ​       "​TopY" ​         "​0"​
 +#       ​Option ​       "​BottomX" ​      "​10000" ​  # pokud ma monitor sirokouhly format
 +#       #​Option ​      "​BottomX" ​      "​7812" ​   # pokud ma monitor format 1280x1024
 +#       #​Option ​      "​BottomX" ​      "​8333" ​   # pokud ma monitor format 1024x768, 800x600 nebo 1600x1200
 +#       ​Option ​       "​BottomY" ​      "​6250"​
 +#       ​Option ​       "​MaxX" ​         "​10000" ​  # pokud ma monitor sirokouhly format
 +#       #​Option ​      "​MaxX" ​         "​7812" ​   # pokud ma monitor format 1280x1024
 +#       #​Option ​      "​MaxX" ​         "​8333" ​   # pokud ma monitor format 1024x768, 800x600 nebo 1600x1200
 +#       ​Option ​       "​MaxY" ​         "​6250"​
 +#####
 +EndSection
 +
 +Section "​ServerLayout"​
 +        ...
 +        InputDevice "​stylus"​ "​SendCoreEvents"​
 +EndSection
 +</​code>​
 +
 +===== 7. Doladění nastavení =====
 +
 +Po restartu Xserveru pomocí Alt-Ctrl-Bksp by se měly hranice srovnat a při pohybu pera nizko nad plochou by měly rohy podložky odpovídat hranicím monitoru.
 +
 +Zbývá už jenom aktivovat tablet v některém z kreslících programů.
 +
 +==== Gimp: ====
 +
 +**Aplikace → Grafika → Gimp**
 +
 +Otevřeme kartu s konfigurací:​ **Soubor → Předvolby → Vstupní zařízení → Nastavit rozšířená vstupní zařízení**
 +
 +A nastavíme zařízení pro celoobrazovkový režim: **Zařízení:​Stylus,​ Režim:​Obrazovka**
 +
 +Uložíme nastavení: **Uložit. Zavřít. Uložit nastavení vstupních zařízení nyní.OK **
 +
 +
 +==== Inkscape: ====
 +
 +**Aplikace → Grafika → Inkscape Vector Graphics Editor**
 +
 +Otevřeme kartu vstupních zařízení:​ **Soubor → Vstupní zařízení**
 +
 +A nastavíme zařízení pro celoobrazovkový režim: **Zařízení:​Stylus,​ Režim:​Obrazovka**
 +
 +Uložíme nastavení: **Uložit. Zavřít.**
 +
 +Otevřeme kartu s konfigurací:​ **Soubor → Nastavení Inkscape**
 +
 +a u položky Myš aktivujeme zaškrtnutím čtverečku citlivost pera tabletu: **Myš → Use Pressure sensitive tablet (requires restart)**
 +
 +Nakonec restartujeme aplikaci Inkscape.
 +
 +
 +
 +===== 8. Přepočty poměrů stran tabletu k monitoru =====
 +
 +Pokud je vše zprovozněno,​ poslední nástraha číhá v podobě odlišných poměrů stran monitoru a tabletu. ​ Kdo má stejně ​ jako já širokoúhlý tablet a klasický monitor, kreslí kruh na tabletu a na monitoru vidí ovál. Jedním ze způsobů jak to napravit je oželet část pravého okraje tabletu a nastavit osu X kratší. ​ V tom případě doporučuji použít následující přepočet X-ové souřadnice tabletu:
 +
 +F<​sub>​monitoru</​sub>​=X<​sub>​monitoru</​sub>/​Y<​sub>​monitoru</​sub>​\ ​
 +X<​sub>​tabletu</​sub>​=F<​sub>​monitoru</​sub>​*Y<​sub>​tabletu</​sub>​
 +
 +Pokud má např. tablet rozlišení 10000x6250 a monitor 1280x1024 (faktor 1.25), je výpočet pro zachování stejného poměru bodů následující:​
 +
 +F<​sub>​monitoru</​sub>​=1280/​1024=1.25\ ​
 +X<​sub>​tabletu</​sub>​=1.25x6250=7812
 +
 +
 +Pro ostatní neširokoúhlé monitory je až na výjimky faktor 1.3333 , takže pro můj tablet je
 +
 +F<​sub>​monitoru</​sub>​=1400/​1050=1.3333\ ​
 +X<​sub>​tabletu</​sub>​=1.3333x6250=8333
 +
 +.
 +
 +====== III. Odkazy ======
 +**Produkt:​**
 +  * http://​www.geniusnet.com/​geniusOnline/​online.portal?​_nfpb=true&​productPortlet_actionOverride=%2Fportlets%2FproductArea%2Fcategory%2FqueryPro&​_windowLabel=productPortlet&​productPortletproductId=544380&​_pageLabel=productPage&​test=portlet-action
 +
 +**V kostce - o co tady jde**
 +  * [[TabletPC]]
 +  * http://​littlethorpe.net/​tptrn/​article/​72/​aldis-low-cost-digitiser-tablet-in-linux
 +  * http://​ubuntuforums.org/​showthread.php?​t=25151
 +
 +**Návodná konfigurace jednoho majitele Bluetooth tabletu a Gentoo**
 +  * http://​www.linuxexpres.cz/​hardware/​tablet-wacom-graphire-bluetooth-6x8
 +
 +**Jak na Gimp nastavení**
 +  * https://​help.ubuntu.com/​community/​TabletSetupGIMP