Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
voip [2013/01/12 12:23]
Jiří Fiala přidán link na další SW SIP program
voip [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== VoIP ======
  
 +{{.:​cellphone.png}} Tato stránka se zabývá základy internetové telefonie, klienty a operátory.
 +
 +===== Co je VoIP =====
 +**Voice Over IP** - tedy přenos hlasu přes datovou síť. Spojení probíhá podobně jako GPRS přenos, tedy jako v mobilní síti pomocí paketů s komprimovaným zvukem. Dá se uskutečnit [[http://​www.root.cz/​clanky/​telefonujeme-se-sip|SIP]] protokolem, nebo proprietárním protokolem některého programu. Volání může být zdarma (z počítače na počítač) nebo placené (z telefonní linky na počítač/​telefonní linku, nebo obráceně).
 +
 +==== Jak to funguje ====
 +Přenášený hlas je zakódován do datové podoby - kodek, dále rozsekán do paketů. Ty jsou přeneseny datovou sítí a u adresáta opět spojeny - pokud možno ve správném pořadí - do datového toku, který je dekódován kodekem a poslán nám do ucha. Jak prosté, že? Problém je s množstvím potřebných dat pro přenos. Ani si možná neuvědomujeme,​ jak velký "​datový obsah" má zvuk, či obraz. Abychom jej přenesli v datové podobě v reálném čase a pokud možno ne moc zkreslený, je pro přenos potřebná poměrně velká šířka pásma = rychlost našeho připojení.
 +
 +==== Technické podmínky ====
 +VoIP operátoři obvykle uvádějí, že pro dobrý přenos (SIP) jednoho hovoru je potřebné připojení s rychlostí 128 kbit/s oboustranně,​ t.j. download i upload. Není ani tak důležitá rychlost linky, jako pravidelnost přenosu. Pokud rychlost kolísá, telefonuje se špatně. Při 128 kbit také nepůjde najednou stahovat film, brouzdat sítí a telefonovat. Takže pokud na vašem připojení hrozí FUP a přešvihnete limit, poskytovatel vám "​shodí"​ rychlost třeba na 64/64, a vy si moc nepopovídáte. Vaše připojení si můžete otestovat třeba na [[http://​rychlost.eri.cz/​qos.html|rychlost.eri.cz/​qos.html]] nebo na [[http://​www.testyourvoip.com/​|www.testyourvoip.com]]
 +
 +
 +===== VoIP operátoři =====
 +{{.:​eyes.png}} [[http://​spa.vyrobce.cz/​provider.html|Tabulka poskytovatelů VoIP služeb]]
 +
 +VoIP/SIP operátorů neustále přibývá a výběr je vždy na uživateli. Výhodou oproti klasické pevné lince je výrazně nižší tarif za volání, u značné části operátorů se neplatí žádný paušál. Naopak, většina požaduje mít peníze složené na účtu před tím, než začnete tarif používat, na rozdíl od "​pevného"​ operátora, kde se účtuje následně. Nevýhoda je, že máte vázané prostředky,​ výhoda je, že vám nikdo neprotelefonuje 10 000 když máte na kreditu 500.
 +Další výhodou je, že drtivá většina operátorů účtuje délku hovorů po vteřinách a svá spojení si v podstatě on-line můžete bezplatně prohlížet na webových stránkách vašeho účtu.
 +
 +Nevýhoda je i zatím nižší kvalita zvuku, oproti pevné lince a hlavně její velká závislost na kvalitě připojení. Hlavní nevýhodou internetové telefonie je její (dosavadní) nespolehlivost. Ta je ovšem daná topologií konkrétní sítě, takže se zde nedá generalizovat. Kdo je na "​metropolitní"​ síti s 5 hopy na střechách paneláků k hlavnímu routeru, má při bouřce velkou pravděpodobnost,​ že se nedovolá. A správci se zrovna do toho deště nebude chtít... Naopak kdo je blízko páteře na optice a jen "​poslední míli" tvoří klasické vedení, bude na tom se spolehlivostí (snad) podstatně lépe. :!: Proto někteří operátoři ve svých podmínkách uvádí, že účet není vhodný pro tísňová volání. V tomto posledním srovnání výrazně boduje pevná linka. Zvážit je nutné i případnou spotřebu elektřiny, klasický telefon připojený trvale žádnou spotřebu nemá, je napájený z ústředny. VoIP telefon nebo adaptér potřebuje napájecí zdroj a spuštěný switch, nebo router - taky napájecí zdroj.
 +
 +===== Softwarové telefony =====
 +
 +Zde naleznete seznam programů umožňující VoIP komunikaci. Protože je to jen program, když je počítač vypnutý, nikdo se vám nedovolá (a naopak). Tyto programy lze rozdělit do dvou skupin:
 +
 +
 +**Programy pro komunikaci vlastním protokolem**
 +
 +Nejznámějším představitelem je zřejmě [[Skype]]. Komunikace probíhá po uzavřeném protokolu, používá vlastní nenormalizované kodeky, data jsou směrována přes počítače připojených uživatelů,​ kteří tak část svého pásma poskytují ostatním. Tento software vás a vaše přátele násilím uzamyká pod svoje křídla a neumožňuje vám komunikovat s kýmkoli, kdo tento software nemá.
 +
 +**Softwarové SIP telefony**
 +To jsou programy, které komunikují po [[http://​www.root.cz/​clanky/​telefonujeme-se-sip|SIP]] protokolu, jsou vzájemně kompatibilní pomocí kodeků definovaných RFC, a komunikace probíhá definovaným způsobem mezi ústřednami. Jedná se o "​skutečné"​ telefonní ústředny, s propojením do pevných a mobilních sítí. Obvykle se využívají ve spojení s účtem, který si uživatel zaregistruje u nějakého operátora. Ten mu přidělí číslo národní pevné sítě a od okamžiku aktivace je na toto číslo možné volat odevšud.\ Seznam softwarových SIP telefonů:
 +    * [[Ekiga]]
 +    * [[Gizmo]]
 +    * [[SJphone]]
 +    * [[WengoPhone]]
 +    * [[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​internet/​sflphone|SFLphone]]
 +
 +===== Hardwarové telefony =====
 +
 +==== Analogové adaptéry ====
 +Tvoří interface (bridge) mezi normálním telefonem a TCP/IP sítí. Je možné k nim připojit běžný telefon, který se doposud používal k volání přes pevnou linku. Připojují se do sítě Ethernet, do switche, nebo routeru. Po zkonfigurování nepotřebují k funkci PC. Například [[http://​www.sipura.com/​products/​spa1001.htm|Sipura]]
 +
 +==== IP telefony ====
 +Telefony se zabudovaným TCP/IP rozhraním. Připojují se přímo do sítě Ethernet, do switche, nebo routeru. Po zkonfigurování nepotřebují k funkci PC.