čtečka_otisku_prstu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

čtečka_otisku_prstu [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Čtečka otisku prstu ======
 +{{.:​IconLaptop.png}} Moderní notebooky od střední kategorie mají velmi často čtečku prstů.
  
 +{{.:​iconCircle.png}} Návod je určen pro vydání <ubu> **Ubuntu 8.04 LTS Hardy Heron**. Pro starší vydání čtěte [[Čtečka otisku prstu (Gutsy)|zde]].
 +
 +Návod by měl vyhovovat notebookům:​
 +  * Acer (některé modely)
 +  * Dell (pravděpodobně všechny modely)
 +  * IBM/​Lenovo ​ (pravděpodobně všechny modely)
 +  * Toshiba ​ (některé modely)
 +
 +Nebude fungovat v zařízeních Sony, Lenovo 3000 N100.
 +
 +Jedná se o ovladače k zařízení //UPEK/SGS Thomson Microelectronics fingerprint reader (USB ID 0483:​2016)//​. Návod byl vyzkoušen na notebooku //Tablet PC Toshiba Portege M400//.
 +
 +====== Návod "Krok za krokem"​ ======
 +===== Instalace =====
 +
 +1. [[Instalace programů|Nainstalujte]] potřebný software ...
 +
 +<​code>​
 + sudo apt-get install libpam-thinkfinger libthinkfinger-doc libthinkfinger0 thinkfinger-tools
 +</​code>​
 +===== Konfigurace =====
 +
 +1. Načtěte jeden "​obraz"​ svého prstu pro přihlášení. Modul bohužel neumožňuje načtení ​ více prstů.
 +
 +<​code>​
 +sudo tf-tool --acquire
 +</​code>​
 +
 +Podle instrukcí třikrát přejeďte přes čtečku prstů stejným ;-) prstem. Měli byste dostat následující informaci:
 +
 +
 +<​code>​
 +ThinkFinger 0.3 (http://​thinkfinger.sourceforge.net/​)
 +Copyright (C) 2006, 2007 Timo Hoenig <​thoenig@suse.de>​
 +
 +Initializing... done.
 +Please swipe your finger (successful swipes 3/3, failed swipes: 0)... done.
 +Storing data (/​home/​VAŠE_UŽIVATELSKÉ_JMÉNO/​.thinkfinger.bir)... done.
 +</​code>​
 +2. Nakonec jed nutné zajistit aby se při autentifikaci bral v potaz kromě vstupu hesla z klávesnice i vstup ze čtečky otisků prstů. Otevřete soubor ''/​etc/​pam.d/​common-auth''​ ...
 +
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​pam.d/​common-auth
 +</​code>​
 +
 +.. který vypadá takto ...
 +
 +
 +<code python>
 +#
 +# /​etc/​pam.d/​common-auth - authentication settings common to all services
 +#
 +# This file is included from other service-specific PAM config files,
 +# and should contain a list of the authentication modules that define
 +# the central authentication scheme for use on the system
 +# (e.g., /​etc/​shadow,​ LDAP, Kerberos, etc.). ​ The default is to use the
 +# traditional Unix authentication mechanisms.
 +#
 +auth required pam_unix.so nullok_secure
 +</​code>​
 +
 +.. a změňte ho na toto ...
 +
 +
 +<code python>
 +#
 +# /​etc/​pam.d/​common-auth - authentication settings common to all services
 +#
 +# This file is included from other service-specific PAM config files,
 +# and should contain a list of the authentication modules that define
 +# the central authentication scheme for use on the system
 +# (e.g., /​etc/​shadow,​ LDAP, Kerberos, etc.). ​ The default is to use the
 +# traditional Unix authentication mechanisms.
 +#
 +auth    sufficient ​     pam_thinkfinger.so
 +auth required pam_unix.so nullok_secure try_first_pass
 +</​code>​
 +===== Spořič obrazovky =====
 +
 +Nastavení zadání hesla u spořiče obrazovky
 +
 +
 +Vytvořte pravidlo pro udev.
 +<​code>​
 +gksudo gedit /​etc/​udev/​rules.d/​60-thinkfinger.rules
 +</​code>​
 +
 +<code python>
 +#
 +# udev rules file for the thinkfinger fingerprint scanner
 +#
 +# gives access to the fingerprint reader to those in the "​fingerprint"​ group
 +#
 +# Taken from:
 +#  http://​www.thinkwiki.org/​wiki/​How_to_enable_the_fingerprint_reader_with_ThinkFinger
 +# which was taken and modified from:
 +#  http://​article.gmane.org/​gmane.linux.drivers.thinkfinger/​329
 +#
 +
 +# SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
 +SYSFS{idVendor}=="​0483",​ SYSFS{idProduct}=="​2016",​ SYMLINK+="​input/​thinkfinger-%k",​ MODE="​0660",​ GROUP="​fingerprint"​
 +
 +# the also-needed uinput device
 +KERNEL=="​uinput",​ MODE="​0660",​ GROUP="​fingerprint"​
 +</​code>​
 +
 +Vytvořte skupinu fingerprint
 +<​code>​
 +sudo groupadd fingerprint
 +</​code>​
 +
 +
 +Přidejte uživatele do skupiny fingerprint
 +<​code>​
 +sudo gpasswd -a $USERNAME fingerprint
 +</​code>​
 +
 +
 +Nastavte práva na soubor s otiskem prstu
 +<​code>​
 +sudo chown $USERNAME:​root /​home/​$USERNAME/​.thinkfinger.bir
 +</​code>​
 +
 +===== Závěr =====
 +
 +Jsme na konci. Restartujte počítač ...
 +
 +... a při výzvě k zadání hesla přejeďte prstem přes čtečku prstů.
 +
 +Kde to funguje:
 +
 +  * při přihlášení do systému
 +  * při '​gksudo / gksu'
 +  * při '​sudo'​ z konzole
 +  * při zadání hesla u spořiče obrazovky (po probuzení je nutné výzvu k zadání hesla zrušit a znovu obnovit, např. 2x zmáčknout klávesu Esc)
 +
 +====== Odkazy a zdroje ======
 +  * [[http://​thinkfinger.sourceforge.net|ThinkFinger]]
 +  * man tf-tool (obsahuje dost zavádějící chyby)
 +  * minulý [[Čtečka otisku prstu (Gutsy)|návod]] a metoda pokus - omyl :-)
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)