čtení_textu

Čtení textu

Funkci převodu psaného textu na řeč (Text-To-Speech) můžete v Ubuntu získat použitím programu Festival. Protože standardně nepracuje s ESD (zvukový mixer, který je standardně v Dapperu), je potřeba trochu ručně editovat nastavení.

Toto nemá být návod jak používat program Festival (na to si přečtěte uživatelskou dokumentaci), ale jednoduchý návod jak ho rozchodit na Ubuntu s ESD. (Pokud nepoužíváte Festival s ESD, měli byste vypnout ESD v nastavení „Zvuk“. V tom případě však ostatní multimediální programy nebudou schopny přehrávat audio, pokud bude běžet Festival.)

Instalace

Nainstalujte balíky festival a esound-clients.

Nastavení

Potřebujete nastavit Festival tak, že bude posílat svůj výstup skrz ESD. Jinak dostanete následující chybu při pokusu spustit Festival: nemohu otevřít /dev/dsp" ("can't open /dev/dsp").

Zeditujte soubor /etc/festival.scm:

gksudo gedit /etc/festival.scm

Přidejte následující řádky na konec souboru:

(Parameter.set 'Audio_Command "esdplay $FILE")
(Parameter.set 'Audio_Method 'Audio_Command)
(Parameter.set 'Audio_Required_Format 'snd)

Testování

Otestujte svoje nastavení napsáním příkazu festival do terminálu.

zobrazí se příkazový řádek > . Napište:

> (SayText "Hello")

Počítač řekne „hello“.

K poslouchání textového souboru napište:

> (tts FILENAME nil)

FILENAME (jméno souboru) musí být v uvozovkách.

Odstranění

Odstraňte balík festival.

Odkazy

Rozšíření: Tento návod je příliš stručný. Pomozte Ubuntu Wiki tím, že jej rozšíříte. Více...

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1