řešení_problémů_s_diakritikou_na_externích_zařízeních

Návod je na smetišti! Znamená to, že je zastaralý, a může být více ke škodě než k užitku. Pokud máte zájem, můžete se ho ujmout a přepsat ho do aktuální platné podoby. Pro obecné informace o této problematice navštivte návod Připojení disku.

a) Ubuntu má výchozí kódování nastaveno od verze 5.04 na UTF-8. Níže je uveden příklad editace tohoto souboru pro toto kódování, aby se nám zobrazovala správně diakritika. Soubor /etc/fstab/ má široké možnosti nastavení. Viz - $ man fstab, a hlavně pak $ man mount

Další podrobnosti viz Připojování oddílů FAT a NTFS

# /etc/fstab: static file system information.
#
# proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda7 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 vfat user,umask=000,rw,noauto,iocharset=utf8 0 0
/dev/hda5 /media/win_d vfat user,umask=000,rw,auto,iocharset=utf8,codepage=852 0 0
/dev/hda2 /media/win_c ntfs user,noauto,umask=000,nls=utf8,ro 0 0
/dev/hda6 /media/mdk ext3 noauto,user,rw 0 2
/dev/hda8 /media/hoary ext3 noauto,user,rw 0 2
/dev/hda9 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,iocharset=utf8 0 0

b) Úprava /etc/fstab/ pro kódování ISO-8859-2 (ukázka části souboru)

/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 iocharset=iso8859-2,user,noauto 0 0
/dev/hda5 /media/win_d vfat user,umask=000,rw,auto,iocharset=iso8859-2,codepage=852 0 0
/dev/hda2 /media/win_c ntfs user,noauto,umask=000,nls=iso8859-2,ro 0 0
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1