conky

Conky

Conky je malá aplikace, která vykresluje na plochu informace o vytížení systémových prostředků, zaplnění disku, vytížení sítě a další. Na rozdíl od aplikací jako Screenlets, Google Gadgets nebo gDesklets používá pouze čistý text a jen velmi jednoduchou grafiku. Díky tomu je možné Conky provozovat i na slabších strojích, ale zároveň je to vykoupeno nižší pestrostí efektů. Ačkoli i Conky umí překvapit.

další obrázky

Instalace

Spuštění

Conky spustíte příkazem conky.

Mnohem obvyklejším způsobem spouštění Conky je nastavení automatického spouštění při startu systému. U Conky je s tím malý problém. Conky se totiž většinou spustí ještě dříve, než se spustí správce plochy, takže ve výsledku Conky není viditelný. Tomu se dá zabránit zpožděním startu Conky. Od Conky verze 1.8.0 je z tohoto důvodu k dispozici přepínač -p, ke kterému se jako parametr přidá čas v sekundách:

conky -p 15

Tento příkaz vložte do seznamu aplikací spouštěných po startu. Otevřete Systém → Volby → Aplikace spouštěné při přihlášení → Přidat. Do políčka Název můžete vyplnit co chcete. Do políčka Příkaz vyplňte výše zmíněný příkaz.

Ve starších verzích bylo třeba spouštěcího skriptu, který spuštění Conky zpozdí: Ve svém domovském adresáři vytvořte soubor .conkystart (v takovém případě se bude jednat o skrytý soubor) s obsahem

#!/bin/bash

sleep 15 && conky

a uložte ho. Aby skript správně fungoval, nesmíte mu zapomenout přidat spustitelný příznak, což uděláte pravým klikem na soubor → Vlastnosti → Oprávnění → Povolit spouštění souboru jako programu.

Příkaz sleep 15 způsobí, že se Conky spustí až 15 vteřin po startu grafického prostředí. Pokud by se váš systém spouštěl pomaleji, můžete čas upravit podle sebe.

Teď už jen zbývá přidat tento skript mezi spouštěné aplikace při startu systému. Otevřete Systém → Volby → Aplikace spouštěné při přihlášení → Přidat. Do políčka Název můžete vyplnit co chcete. Do políčka Příkaz vyplňte ~/.conkystart.

Nastavení

Nastavení Conky není příliš snadnou záležitostí - je možné to provést pouze ruční editací (vytvořením) konfiguračního souboru. Toto sice vypadá pro začátečníka jako neřešitelný úkol, ale má to i své výhody. Na internetu lze nalézt stovky (možná i tisíce) konfiguračních souborů, které vytvořili uživatelé už dříve. Stačí si tedy jen vybrat podle obrázků, stáhnout textový soubor a uložit ho. Případné drobné úpravy v takových „hotových“ souborech pak jsou mnohem jednodušší.

Konfigurační soubor Conky naleznete ve svém domovském adresáři. Jeho název je .conkyrc (jedná se tedy o skrytý soubor). Pokud si nějaký soubor stáhnete z internetu, tak potom stačí uložit ho do vašeho domovského adresáře pod tímto názvem.

Zde jsou některé servery, kde lze předpřipravené soubory nalézt

Pokud vám nestačí Conky připravené jinými uživateli a chcete si vytvořit vlastní, zde naleznete popis základních možností nastavení.

Zde naleznete pouze zkrácenou verzi možností nastavení. Všechny možnosti vám poskytne manuálová stránka conky - man conky.

FunkceMožnosti nastaveníPopis
own_windowyes/noVykreslování Conky v okně jako normální aplikace (ano/ne).
own_window_typenormal/desktop/overrideFunguje pouze pokud je povoleno own_window. normal - Conky vypadá a chová se jako normální okno. desktop - Conky se chová jako normální okno, ale bez okrajů. override - Conky je součástí plochy
own_window_transparentyes/noFunguje pouze pokud je povoleno own_window. Průhlednost ano/ne.
own_window_hintsundecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pagerFunguje pouze pokud je povoleno own_window. Lze libovolně kombinovat více možností. Okno je bez okrajů, grafiky, pevně svázáno s plochou, nelze přesouvat, nezobrazuje se na panelu ani na přepínači ploch.
double_bufferyes/noZabraňuje problikávání obrazu.
use_xftyes/noUmožní používání stylů písma
update_intervalX.0Perioda obnovování informací v Conky. Místo X dosaďte počet sekund.
draw_shadesyes/noVykreslování stínování písma
draw_bordersyes/noVykreslování rámu kolem Conky
xftfontBitstream Vera Sans:size=8Nastavení písma a velikosti.
default_colorgrey/red/blue/#FFFFFFNastavení výchozí barvy. Barvy se zadávají jménem nebo v notaci HTML.
alignmenttop_right/top_left/bottom_left/bottom_rightPozice Conky (vpravo nahoře/vlevo nahoře/vlevo dole/vpravo dole).
gap_x„číslo“X-ová vzdálenost Conky od kraje obrazovky (v pixelech).
gap_y„číslo“Y-ová vzdálenost Conky od kraje obrazovky (v pixelech).
override_utf8_localenicVynutí používání kódování UTF-8 (vhodné pokud máte problém se zobrazováním diakritiky).

Další parametry naleznete na oficiální stránce Conky - config settings.

Od řádku se slovem TEXT se nastavuje přímo to, co má být zobrazeno na ploše.

  • Znak dolaru $ uvozuje příkaz.
  • Víceslovné příkazy se uzavírají do složených závorek {}.

Víceslovné příkazy s jedním, nebo více parametry, se dávají do závorek {}, každý příkaz začíná znakem $

FunkcePopis
${color 80d62b}Změní barvu textu/objektu. Barvy se zadávají v notaci HTML.
${hr 1}Čára (vertikální). Číslo udává tloušťku.
${alignc}/${alignr}Zarovnává text na střed/vpravo.
${time %T}Zobrazí aktuální čas
${cpu}%Zobrazí zátěž CPU v procentech

Další přikazy naleznete na oficiální stránce Conky variables.

Řešení problémů

Aby Conky správně fungovalo, může být třeba ručně upravit konfigurační soubor grafického prostředí, což uděláte například příkazem

gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf

V textovém souboru, který se otevřel, nalezněte sekci „Module“ a do ní přidejte řádek Load „dbe“.

Výsledek by měl vypadat nějak takto

Section "Module"
	Load  "dbe"
EndSection

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • autor: 127.0.0.1