mplayer

MPlayer

MPlayer je multimediální přehrávač pro Linux (běží na mnoha jiných Unixech a ne-x86 CPU, viz Ports). Přehraje většinu MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV, QT/MOV/MP4, FLI, RM, Nuppel Video, yuv4mpeg, FILM, RoQ, PVA, Matroska souborů s podporou mnoha nativních XAnim, RealPlayer a Win32 DLL kodeků. Můžete sledovat VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, Real Media, Sorenson, Theora a také MPEG-4 (DivX) filmy. Další skvělou vlastností MPlayeru je velké množství podporovaných výstupních rozhraní. Pracuje s X11, XV, DGA, OpenGL, SVGAlib, fbdev, AAlib, libcaca, DirectFB, rovněž můžete použít GGI a SDL (a takto i jejich ovladače) a také některé nízkoúrovňové ovladače konkrétních karet (pro Matrox, 3Dfx a Radeon, Mach64, Permedia3)! Většina z nich podporuje softwarové nebo hardwarové škálování (změna velikosti obrazu), takže si můžete užít video na celé obrazovce. MPlayer podporuje zobrazování přes některé hardwarové MPEG dekódovací karty, jako je DVB a DXR3/Hollywood+. A což teprve velké krásné vyhlazené a stínované titulky (14 podporovaných typů) spolu s Evropskými/ISO 8859-1,2, Bulharskými, Anglickými, Českými, Cyrilickými a Korejskými fonty a displej na obrazovce (OSD)? Přehrávač je pevný jako skála při přehrávání poškozených MPEG souborů (použitelné pro některá VCD), také přehrává špatné AVI soubory, které nelze přehrávat ani věhlasným Windows Media Playerem. Dokonce lze přehrávat i AVI bez indexu a navíc můžete jejich indexy dočasně obnovit pomocí volby -idx, nebo trvale pomocí MEncoderu, což umožní převíjení! Jak vidíte, kvalita a stabilita jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi, rychlost je ovšem také skvělá. Rovněž máme účinný systém filtrů pro manipulaci s videem i se zvukem. MEncoder (MPlayerův Filmový Enkodér) je jednoduchý filmový enkodér, navržený k enkódování MPlayerem přehrávatelných filmů (AVI/ASF/OGG/DVD/VCD/VOB/MPG/MOV/VIV/FLI/RM/NUV/NET/PVA) do jiných MPlayerem přehrávatelných formátů (viz níže). Může enkódovat různými kodeky jako je MPEG-4 (Div X4) (jedním nebo dvěma průchody), libavcodec, PCM/MP3/VBR MP3 audia.

Převzato z oficiálního překladu dokumentace MPlayer

Jak již bylo výše uvedeno, MPlayer má mnoho předností, pro něž se mu nemohou rovnat ostatní přehrávače. Největší síla MPlayeru je v jeho variabilitě a konfiguraci. Tímto návodem bych Vám chtěl pomoci si přizpůsobit konfiguraci MPlayeru k obrazu svému. MPlayer sice disponuje grafickým rozhraním (GUI), ale tím přijdete o všechny výhody MPlayeru. Nač si otvírat spousty oken navíc, když stačí otevřít jedno, v kterém běží film a navíc film běží rovnou tak jak potřebujete. GUI umožňuje obsluhovat jen základní prvky ovládání, které snadno obsáhnete pomocí klávesových zkratek. Klávesové zkratky velmi usnadňují, urychlují a hlavně činí práci s MPlayerem pohodlnější (stačí si oblíznout prst od Pop-Cornu a stisknout jednu klávesu, než si opatlávat celou myš a snažit se trefit na ovládací prvek v GUI). Navíc většina voleb není dostupná přes GUI. Proto se v následujícím textu budu věnovat čitě jen ovládání bez GUI.

MPlayer je schopen přehrávat všechny formáty sám o sobě. Nepotřebujete instalovat další kodeky, tato vlastnost činí MPlayer velmi nenáročným přehrávačem. S vhodnou konfigurací (framedrom, cache atd.) je schopen přehrávat filmy i na velmi starých počítačích.

Nedílnou součástí MPlayeru je MEncoder. MEncoder dokáže převádět mezi sebou různé formáty multimédií. Asi Vás zaujala široká škála podporovaných formátů a to činí MEncoder velmi silným nástrojem.

Instalace MPlayeru je velmi snadná: přidejte si zdroj multiverse, poté nainstalujte balík mplayer. Chcete-li přidat další skiny, doinstalujte balík mplayer-skins.

Jako první si zřejmě budete chtít zprovoznit české znaky v titulcích, viz České titulky ve filmech.

MPlayer má plně nastavitelnou, příkazově orientovanou ovládací vrstvu, která jej umožňuje ovládat pomocí klávesnice, myši, joysticku nebo dálkového ovladače (s pomocí LIRC). Možnosti přizpůsobení ovládání naleznete v nápovědě k volbě −input.

Jak jsem výše uváděl, MPlayer budeme obsluhovat pomocí klávesových zkratek. Jelikož si myslím, že význam jednotlivých úkonů je naprosto zřejmý, nebudu u následující tabulky uvádět žádné upřesňující informace:

Klávesové zkratky MPlayeru
Klávesová zkratka Úkon
šipka vlevo a vpravo Převine zpět/vpřed o 10 sekund
šipka dolů a nahoru Převine zpět/vpřed o 1 minutu
pgdown a pgup Převine zpět/vpřed o 10 minut
[ a ] Sníží/zvýší aktuální rychlost přehrávání o 10%
{ a } Zpomalí na polovinu/zdvojí aktuální rychlost přehrávání
p nebo mezerník Pauza přehrávání (další stisk odpauzuje)
q nebo Esc Konec přehrávání
+ a - zpoždění zvuku po +/− 0.1 sekundy
* a / Ztlumení/zesílení hlasitosti
m Vypnutí zvuku
_ Cykluje dostupné video stopy
# Cykluje dostupné audio stopy
TAB Cykluje dostupné programy
f Režim celé obrazovky
v Vypnutí/zapnutí titulků
o Přepínač zobrazení OSD: nic / posuvník / posuvník + čas / posuvník + čas + celkový čas
g a y Nastavení zpoždění titulků po +/- 0.1 sekundy

Veškeré nastavení týkající se přehrávání videa se nachází v souboru ~/.mplayer/config. Pokud si přejete filmy spouštět přes příkazovou řádku je možné zadávat jako parametry za spouštěcí příkaz:

mplayer /home/skeletonix/movies/I_Robot.avi vo=gl =ao=esd

což není moc praktické, chcete-li spouštět filmy jednoduchým poklepáním ve správci souborů Nautilu. Uložme všechny volby do souboru s názvem config a ony se samy načtou před spuštěním každého filmu. Výčet všech možných nastavení by byl obrovský a tak zde uvedu jen to, co považuji za důležité pro běžné přehrávání filmů.

 • vo=gl … parametr gl nastaví zobrazování filmů pomocí OpenGL výstupu, tato volba poskytuje nejvíce možností pro úpravu obrazu, ale Vaše grafická karta musí podporovat OpenGL. Nepodporuje-li, pak použijte video výstup XV, tedy parametr xv
 • ao=esd … parametr esd znamená, že jako audio výstup je použit esd z Gnome, kromě toho lze použít alsa, tedy parametr alsa
 • cache=8192 … nastavení cache je výhodné při přehrávání streamovaných videí či videí z DVD (CD). Začte-li se Vám mechanika, nedojde k přerušení přehrávání, ale film je čten z cache paměti. Číselný údaj udává velikost dopředu načítaných dat.
 • subfont-text-scale=2.5 … číslo udává velikost fontu titulků
 • subfont-osd-scale=4.4 … číslo udává velikost fontu OSD menu
 • subpos=98 … nastavení pozice titulků (změňte si číslo na hodnotu, která Vám bude nejvíce vyhovovat)
 • spuaa=4 … vyhlazování titulků (4 nejlepší; 0 žádné)
 • subfont-blur=2.0 … nastavení rozostření fontu titulků
 • subfont-outline=2.0 … tloušťka orámování titulků černou linkou
 • alang=jp,en,eng,cz,cr … udává upřednostňované jazyky audio stop, první v seznamu se vždy automaticky vybere. Budete-li přehrávat DVD s vícejazyčnými audio stopami, tak se dle tohoto příkladu upřednostní Japonština, a nebude-li k dispozici, pak se film začne přehrávat v Angličtině atd.
 • slang=cz,cr,en … udává upřednostňovaný jazyk titulků
 • subcp='windows-1250' … nastavení kódování souboru s titulky. Toto je důležité pro správné zobrazení češtiny, bohužel bude-li soubor s titulky v jiném kódování, musíte hodnotu opět změnit na jinou. MPlayer má automatickou detekci kódování titulků, ale bohužel se mi jí nepodařilo zprovoznit. Viz parametr enca. Další informace v článku České titulky ve filmech.
 • subfont-encoding=unicode … nastavení kódování fontu titulků
 • double=yes … aktivuje doublebuffering
 • sub-fuzziness=2 … automaticky načte všechny soubory s titulky v adresáři s filmem
 • unicode=yes … řekne MPlayeru, aby zpracovával titulkový soubor jako unicode
 • stop-xscreensaver=yes … deaktivuje šetřič obrazovky během přehrávání, v Ubuntu Edgy Eft tato volba nefunguje, ale v Ubuntu Feisty Fawn běhá vše jak má ;-)
 • geometry=50%:50% … umisťuje nově otevřené okno vždy na střed obrazovky
 • monitoraspect=16:10 … určuje poměr stran monitoru. Doporučuji nastavit do mplayer.conf, zvláště pokud máte širokoúhlý monitor. Jinak může docházet ke zobrazování videa ve špatném poměru stran. Například pro monitor o rozlišení 1280×800 je parametr nastaven na 16:10.
 • autoq=100 … nastavení postprocessingu dle vytížení procesoru
 • fixed-vo=1 … vynutí pro všechny zadané soubory s filmy jedno okno (máte-li film rozdělen do více souborů, budou se pěkně přehrávat za sebou aniž by došlo k přerušení videa)
 • dr=1 … parametr dr znamená aktivování „direct rendering“
 • vf=pp=ha:a/va:a/dr:a/al:a/tn:a,scale … vyladění video proudu pomocí filtrů
 • fontconfig=1 … zapne použití fontconfigem spravovaných fontů
 • font='DejaVu Sans' … použitý font je „Dejavu Sans“

A věřte, že toto není ani polovina všech možných nastavení přehrávače MPlayer. :-) Další naleznete v dokumentaci k MPlayeru, která je kompletně přeložena do češtiny. Je to jen výčet voleb, které považuji za užitečné. Sami si můžete dohledat další a práci s MPlayerem si tak více ulehčit.

Dále uvedu příklad mého souboru ~/.mplayer/config:

 #Zápis výchozího nastavení přehrávače:

# Nastaví ovladač videa.
vo=gl:osdcolor=0xd2691e

# Nastaví ovladač zvuku.
ao=esd

# Nastavení velikosti cache.
cache=8192
#cache-min=95

# Nastavení velikosti fontů.
subfont-text-scale=2.5
subpos=98
subfont-osd-scale=4.4

subfont-blur=2.0
subfont-outline=2.0

# Anti-alias subs. (4: best and slowest)
spuaa=4

# Nastavení preferovaných jazyků.
alang=jp,en,eng,cz,cr
slang=cz,cr,en

# Nastavení kódování fontů.
subcp='windows-1250'

#subcp=enca:cs:cp1250
subfont-encoding=unicode

# Nastavení dublebufferingu. (Doporučeno pro xv video výstup s použitím SUB/OSD)
double=1

# Hledání souborů s titulky.
sub-fuzziness=2

unicode=yes
ffactor=1

# Deaktivuje šetřič obrazovky.
stop-xscreensaver=yes

# Pozice okna s filmem. (50%:50%: střed obrazovky)
geometry=50%:50%

# Nastavení upravující zobrazení filmu:
autoq=100
fixed-vo=1

dr=1

vf=pp=ha:a/va:a/dr:a/al:a/tn:a,scale

fontconfig=1
font='DejaVu Sans'

dvd-device=dev/hda

MPlayerem je možné přehrávat soubory ze sítě distribuované protokoly: HTTP, FTP, MMS nebo RTSP/RTP.

POZOR! Není možné pozdější opětovné přehrání souboru!

Pro přehrávání souboru v reálném čase stačí zadat v terminálu neboli příkazové řádce příkaz v syntaxi:

mplayer http://cesta_k_zdroji_zaznamu.ogg

Chceme-li si tok zaznamenat a poslechnout si ho někdy jindy, musíme použít přepínače dumpstream a přepínač pro určení místa uložení dumpfile.

Například:

mplayer http://cesta_k_zdroji_zaznamu.ogg -dumpstream -dumpfile ~/záznam.ogg

Tímto se nám záznam uloží do domovského adresáře pod názvem záznam.ogg.

MPlayer nám umožňuje zaznamenat pouze zvuk parametrem dumpaudio či naopak jen obraz dumpvideo.

V MPlayeru není žádný problém použít barevné titulky,nastavení video výstupu gl je možné rozšířit o určení definování barvy textu. Přidáním volby :osdcolor=0xRRGGBB je možné docílit různých odstínů, paletu barev naleznete třeba zde: Paleta barev. Chcete-li docílit výsledku, který je uveden na přiloženém obrázku, upravte v souboru ~/.mplayer.config video výstup na následující tvar:

vo=gl:osdcolor=0xd2691e

Majitelé grafických karet nepodporující video výstup gl nepřijdou zkrátka, ale výsledek nebude tak hezký. V MPlayeru je možné aktivovat volbu SSA/ASS vykreslování titulků, což umožňuje měnit jejich barvu. Dle mého názoru výsledek není tak kvalitní, ale posuďte sami. Do konfiguračního souboru MPlayeru ~/.mplayer.config přidejte následující řádky v syntaxi:

ass=1
ass-color=BBRRGGAA

kde „BBRRGGAA“ označuje barvu, proto tento řetězec nahraďte označením Vaší barvy.

Nastavili jste si již všechny předvolby v MPlayeru, již nemusíte vypisovat dlouhý seznam parametrů v terminálu pro spuštění filmu. Tak proč se nezbavit poslední otravné věci, a to spouštět film prostým poklepáním ve správci souborů Nautilus. To můžete provést podle návodu zde na Wiki: asociace programů.

V návodu využijte možnosti „použít vlastní příkaz“ a jako příkaz použijte mplayer. Přiřazení proveďte u všech druhů souborů, které chcete s MPlayerem přehrávat.

POZOR!! Použijte vlastní příkaz a ne již v nabídce obsažený mplayer movie player!!

V případě problému si nechte terminálem vypsat chybu do souboru:

gmplayer /cesta/k/videu.avi 2> ~/mplayer-chyba.txt

Jestliže při zastavení videa dostanete tuto chybovou hlášku:

gnome_screensaver_control()

postupujte podle následujícího návodu.

Stáhněte si a rozbalte zdroj MPlayeru (balík se zdrojovým kódem aplikace) z repozitářů těmito příkazy pro terminál:

cd /tmp/
apt-get -d source mplayer
dpkg-source -x mplayer_1.0~rc1-0ubuntu13.1.dsc
cd mplayer-1.0~rc1/

Upravte soubor libvo/gnome_screensaver.c:

gedit libvo/gnome_screensaver.c

na řádku číslo 59 změňte:

cookie, G_TYPE_INVALID);

na:

cookie, G_TYPE_INVALID, G_TYPE_INVALID);

a vytvořte si vlastní Debian balíčky (deb) tímto příkazem pro terminál:

dpkg-buildpackage -rfakeroot

POZOR! Tento proces trvá několik minut!!

V adresáři o úroveň výš nájdete už hotové balíčky, které můžete nainstalovat.

POZOR! Nelze mít v počítači nebo notebooku zároveň mplayer a mplayer-nogui, takže si raději vyberte ten, který Vám lépe vyhovuje.

Tyto balíčky doporučuji uložit do adresáře se staženými balíčky (například $HOME/debs/mplayer) a ponechat si je pro pozdější využití nebo distribuci, v případě odinstalování.

Jestliže uvidíte následující výpis, změňte driver v preferences → video:

Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.


MPlayer interrupted by signal 2 in module: sub_free

MPlayer se pyšní kompletně přeloženou dokumentací. V dokumentaci naleznete vše co MPlayer nabízí, jen je trochu rozsáhlejší a chce to trochu trpělivosti. :-)

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1