optimalizace_ext3

Optimalizace ext3

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

Ač ext3 je relativně rychlý souborový systém i se základním nastavením, existuje několik možností, jak jeho práci mírně zrychlit.

Vypnutí času přístupu

Nejjednodušší změna, kterou můžete udělat je vypnout zapisování času přístupu k souborům. Tento čas může být občas používán některými skripty, ale pokud toto nevyužíváte, je zapisování času naprosto zbytečné.

Pro vypnutí zapisování času přístupu k souborům je třeba přidat volbu noatime při připojování souborového systému. Pro souborové systémy, které se mají připojovat automaticky to znamená editovat soubor /etc/fstab.

 • Otevřete soubor /etc/fstab např. příkazem gksudo gedit /etc/fstab. V otevřeném souboru bude několik takovýchto řádků:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults 0 1
 • Přidejte volbu noatime ke všem souborovým systémům ext3, takže řádek v /etc/fstab bude vypadat nějak takto:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults,noatime 0 1
 • Soubor uložte. Po příštím spuštění počítače se již u oddílů, ke kterým jste tuto volbu přidali, čas přístupů k souborům zapisovat nebude.

Doba před zapsáním na disk

Maximální čas, který uplyne od změny souborového systému po zapsání této změny na disk, může také v některých případech ovlivnit jeho rychlost. Normálně je tento čas nastaven na velmi krátkou dobu 5 sekund. Změny se samozřejmě mohou zapisovat i častěji.

Kratší maximální doba před zapsáním změn na disk znamená zpomalení, pokud je třeba udělat více změn najednou. Delší doba naopak může způsobit problém v případě vypadku proudu nebo při tvrdém restartu, kdy můžete přijít o více dat. Proto je třeba vybrat tu správnou dobu. Doporučuji nastavit 60 sekund.

 • Otevřete soubor /etc/fstab např. příkazem gksudo gedit /etc/fstab. V otevřeném souboru bude několik takovýchto řádků:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults 0 1
 • Přidejte volbu commit=60 ke všem souborovým systémům ext3 (60 nahraďte vámi zvolenou dobou v sekundách), takže řádek v /etc/fstab bude vypadat nějak takto:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults,commit=60 0 1
 • Soubor uložte. Po příštím spuštění počítače se již u oddílů, ke kterým jste tuto volbu přidali, změní doba před zapsáním změn na disk.

Změna žurnálu

Souborový systém ext3 umí několik typů žurnálu. Nejrychlejší nastavení je writeback.

 • Otevřete soubor /etc/fstab např. příkazem gksudo gedit /etc/fstab. V otevřeném souboru bude několik takovýchto řádků:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults 0 1
 • Přidejte volbu data=writeback ke všem souborovým systémům ext3, takže řádek v /etc/fstab bude vypadat nějak takto:
UUID=1120ec85-b0dd-42a9-97ac-ae3874518c70 / ext3 defaults,data=writeback 0 1
 • Soubor uložte.
 • Otevřete soubor /boot/grub/menu.lst např. příkazem gksudo gedit /boot/grub/menu.lst. V otevřeném souboru najděte tyto dva řádky:
# defoptions=quiet splash
# altoptions=(recovery mode) single
 • K volbám v obou řádcích přidejte volbu rootflags=data=writeback, takže budou vypadat nějak takhle:
# defoptions=quiet splash rootflags=data=writeback
# altoptions=(recovery mode) single rootflags=data=writeback
 • Soubor uložte.
 • Spusťte příkaz sudo update-grub. Po příštím spuštění počítače budou již souborové systémy připojeny s nastavením žurnálu writeback.

Defragmentace

I když fragmentace souborových systému pro Linux není příliš velká, je možné, že defragmentací práci s ním zrychlíte. Zvláště v případě, že máte málo volného místa.

 • Stáhněte a nainstalujte si tento balík
 • Spusťte následující příkaz, kde / nahradíte přípojným bodem oddílu, který chcete defragmentovat:
sudo defrag -n 10 /

Ve zdrojích je také balík defrag, ten však umožňuje defragmentaci pouze na odpojených souborových systémech.

Odkazy

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1