akcelerované_prostředí:compiz_fusion:efekty

Tento návod slouží k pomoci s nastavením grafických efektů Compiz Fusion pomocí nástroje Manažer nastavení Compizu.

Od vydání Ubuntu 11.04 Natty Narwhal je výchozím prostředím v Ubuntu prostředí Unity, které je postaveno na technologii Compiz a je jednou z jeho součástí v základní instalaci Ubuntu. Manažer nastavení Compizu může dále sloužit jak k nastavení prostředí Unity, tak k povolování dalších efektů. Pokud ale máte spuštěno Unity nikdy nevypínejte „Ubuntu Unity Plugin“ a při povolování dalších efektů se ujistěte, že tento plugin nebude automaticky zakázán!

Ne všechny níže uvedené efekty jsou kompatibilní s prostředím Unity! Samo prostředí Unity využívá kromě Ubuntu Unity Plugin také efekty Expo, Desktop Wall, Měřítko, Rozmístit okna a některé další běžné součásti Compiz.

Manažer nastavení Compizu

Instalace

Spuštění

Nástroj můžete spustit pomocí Dashe, ve starších verzích Ubuntu pak z nabídky Systém → Volby → Manažer nastavení Compizu, případně příkazem ccsm.

Použití

Efekty jsou v okně Manažeru rozdělené do několika kategorií, jednotlivé efekty povolíte jednoduše pomocí označení přepínače před jejich názvem. Kliknutím na název přejdete do nastavení jednotlivých efektů.

Efekty

Zde naleznete seznam nejzajímavějších a nejoblíbenějších efektů, které Compiz Fusion poskytuje. Nejsou zde vypsány zdaleka všechny - některé budete muset objevit sami.

Některé efekty spolu kolidují a nemohou být povoleny naráz - v tomto případě vás systém upozorní a dá vám vybrat mezi aktivací nového efektu a ponecháním stávající situace.

Nastavení počtu virtuálních ploch je důležité pro známý efekt "kostky". V části Obecné zvolte Hlavní nastavení a na kartě Desktop size nastavte vodorovnou velikost na 4.

Přiblíží část pracovní plochy. Vyžaduje zapnutí modulu „Magnifier“.

Použití

 • SHIFT + SUPER + rolovací kolečko → Otáčením kolečka od sebe (k sobě) přiblíží (oddálí) plochu dle potřeby

Mizení překrývané aplikace.

Tato možnost je dobrá jen při opisováni/kopírování z jednoho dokumentu do druhého nebo kontrolování dvou podobných dokumentů.

Použití

 • SUPER + O

Ztmavnutí aplikace v pozadí při překrývání jinou aplikací.

Použití

 • SUPER + P

Zmenšení právě aktivních oken na velikost ikony na ploše/aktivním oken

Použití

 • SHIFT + SUPER + pravé tlačítko myši → Okna se zmenší/naklonují tam, kde bude kurzor myši.

Použití

 • Ctrl + Alt + šipka vpravo → otočení kostky vpravo
 • Ctrl + Alt + šipka vlevo → otočení kostky vlevo
 • SHIFT + Ctrl + Alt + šipka vpravo → přesun aktivního okna vpravo
 • SHIFT + Ctrl + Alt + šipka vlevo → přesun aktivního okna vlevo

Nastavení

 • Nebeská báň (obrázek na pozadí za kostkou) se nastavuje přes efekt Kostka plochy → Appereance → Nebeská báň
 • Cube Caps (obrázky na spodní a horní straně kostky) se nastavuje přes efekt Kostka plochy → Appereance → Cube Caps

Rozšíření

Rozšiřující efekty poskytuje efekt Cube Reflection and Deformation, který umožní například udělat z kostky kouli nebo válec.

Expo představuje alternativní možnost přepínání se mezi virtuálními plochami.

Na virtuálních plochách můžete přesouvat aplikace z jedné plochy na druhou či se šipkami přepínat mezi jednotlivými plochami. Po použití klávesové zkratky se zpět vrátí ta plocha, jež je aktivní.

Použití

 • SUPER + E → přesun na virtuální plochy a zpět

Okna při přesouvání budou jako z gumy.

Psaní ohněm na plochu.

Použití

 • SHIFT + SUPER + levé tlačítko myši → Psaní ohnivých efektů na ploše
 • SHIFT + SUPER + C → Smazání ohnivého efektu

Nastavení

 • Fire Particle Size → Intenzita ohně
 • Fire Particle Life → Výška plamene
 • Fire Particle Color → Barevnost plamene
 • Ramdomly Colored Fire → Barevný oheň
 • Background brightness → Ztmavnutí obrazovky a zvýraznění ohnivého efektu

Kapky deště na ploše.

Použití

 • SHIFT + F9 → Zapne/vypne déšť
 • SHIFT + F8 → Zapne/vypne stěrač

Nastavení

 • Offset Scale → Hustota kapek

Kreslení na plochu.

Použití

 • SUPER + Alt + pravé tlačítko myši → Malování na plochu
 • SUPER + Alt + K → Smaže pomalovanou plochu

Nastavení

 • Annotate Fill Color → Výběr barvy
 • Line width → Nastavení šířky čáry

Použití

 • SUPER + TAB → přehazování oken proti směru hodinových ručiček
 • SUPER + TAB → přehazování oken po směru hodinových ručiček

Použití

 • SUPER + TAB → přehazování oken proti směru hodinových ručiček
 • SUPER + TAB → přehazování oken po směru hodinových ručiček

Výběr zmenšených oken na ploše.

Použití

 • SHIFT + Alt + šipka nahoru → Výběr mezi běžícími aplikacemi, jež se rozprostřou po ploše. Šipkami se mezi nimi přepíná.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1