akcelerované_prostředí:kwin

KWin

KWin je výchozím správcem oken v pracovním prostředí KDE (výchozí prostředí v Kubuntu) a od jeho (KDE) verze čtyři poskytuje zajímavé grafické efekty ne nepodobné konkurenčnímu kompozitnímu správci Compiz Fusion.

Spuštění

Přejděte do Nastavení systému → Pracovní plocha → Efekty na ploše

Nastavení

Pokud je váš počítač a systém dostačující pro provoz efektů, měly by být spuštěny automaticky. Pokud tomu tak není, stačí zatrhnout Povolit efekty plochy na kartě Obecné.

Povolovat jednotlivé efekty můžete na kartě Všechny efekty - stačí je zatrhnout a poté je pomocí Použít aktivovat.

Některé efekty nemusíte aktivovat pomocí klávesových zkratek, ale pouhým najetím myší na některou z hran nebo rohů pracovní plochy. Toto chování můžete nastavit na kartě Hrany obrazovky.

Efekty můžete přiřazovat pravým kliknutím na červený čtvereček na obrázku. Zelená barva značí, že k dané části hrany obrazovky je již nějaký efekt přiřazen.

Efekty

Použití

 • Ctrl + Meta + F12 → aktivuje/vypíná sněžení

Různé grafické efekty pro přepínání mezi okny aplikací pomocí klávesové zkratky Alt + Tab. Z níže uvedených efektů může být aktivní pouze jeden, pokud povolíte více efektů, použije se ten, který byl aktivován jako první.

Filmový pás

Kartotéka

Přehlídka oken

Vyrovná jednotlivá okna aplikací na ploše a umožní vybrat si mezi nimi.

Použití

 • Ctrl + F9 → zobrazí okna z aktuální plochy
 • Ctrl + F10 → zobrazí okna ze všech ploch

Vyrovná jednotlivé virtuální plochy do mřížky.

Použití

 • Ctrl + F8 → zobrazí mřížku plochy

KDE verze klasické „kostky“ určené pro přepínání mezi virtuálními plochami. Kromě kostky je možné zobrazovat plochy i na válci nebo kouli.

Použití

 • Ctrl + F11 → zobrazí mřížku plochy

Umožňuje kreslit po pracovní ploše.

Použití

 • Shift + Meta + myš → kreslení tažením myší
 • Shift + Meta + F11 → smazání kresby

Ztmavení neaktivních oken.

Přiblížení částí obrazovky a obsahu oken.

Použití

 • Meta + 0 → normální velikost
 • Meta + = → přiblížit
 • Meta + - → oddálit

Zde vypsané efekty nejsou zdaleka všechny, některé „základní“ efekty jsou povolené už v základním nastavení. Patří sem například obligátní průhlednost, stíny pod okny nebo efekty při minimalizaci oken.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1