badblocks

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

badblocks [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== badblocks ======
 +{{.:​disk.png}} **badblocks** je program, kterým zkontrolujete disk na přítomnost nefunkčních bloků (částí disku). Nejužitečnější je pro kontrolu kvality nového disku (který je v případě špatných bloků možné vyměnit nebo reklamovat),​ ale i pro dodatečnou kontrolu na používaném (nalezené špatné bloky si monitorovací systém disku ([[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​S.M.A.R.T.|S.M.A.R.T.]]) pamatuje a již nepoužívá).
  
 +====== Instalace ======
 +
 +{{.:​apt.png}} **badblocks** je součástí balíku //​e2fsprogs//,​ který je základním balíkem systému. Pokud ho náhodou nemáte, [[Instalace programů|nainstalujte]] [[apt://​e2fsprogs|e2fsprogs]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{.:​navigate.png}} Program se spouští z [[Terminál|terminálu]] pomocí příkazu
 +<​code>​
 +sudo badblocks /dev/sda1
 +</​code>​(pokud chci kontrolovat oddíl ///​dev/​sda1//​).
 +
 +====== Jak to funguje ======
 +//​badblocks//​ projede daný oddíl (např. ///​dev/​sda1//​) nebo disk (např. ///​dev/​sda//​) blok po bloku, a pokud narazí na poškozený blok (tzn., že z něj nejde číst, nebo do něj zapisovat, nebo obojí, podrobnosti viz níže), vypíše jeho číslo. Ve výchozím nastavení nevypisuje nic jiného, a provádí tzv.
 +
 +==== read-only test ====
 +tj. blok je vypsán jako vadný v případě, že nastane chyba při jeho čtení (blok nelze přečíst vůbec nebo jen částečně). Tento test je "​nedestruktivní"​ a bezpečný, tj. je možné ho provádět (i na připojeném) disku s daty. Je rovněž relativně rychlý a pro základní kontrolu disku postačující (pokud je disk poškozený,​ projeví se to již při čtení, a není třeba zapisovat).
 +
 +===== Některé další možnosti =====
 +
 +==== nedestruktivní read-write test (-n) ====
 +každý blok je přečten, jeho obsah uložen do vyrovnávací paměti, místo něj se zapíše náhodný řetězec, ten se přečte zpátky z disku, a pak se zpět nahrají původní data z vyrovnávací paměti. Pokud kdekoli dojde k chybě nebo nesrovnalostem,​ je blok označen jako vadný. Test je bezpečný pouze na odpojeném (nepoužívaném) oddíle a za předpokladu,​ že nedojde k výpadku elektřiny apod. (ztratí se data z vyrovnávací paměti, a tedy obsah několika bloků). Je nejpomalejší,​ ale zachovává data, a zároveň pečlivěji testuje disk.
 +
 +==== destruktivní write test (-w) ====
 +k použití pouze na novém disku nebo na disku, u kterého chceme vymazat data. Bloky jsou přepisovány náhodnými daty a pak kontrolována konzistence. Obsah disku je tím vymazán!
 +
 +==== výpis průběhu činnosti (-s) ====
 +ve výchozím nastavení **badblocks** nevypíše nic nebo jen čísla vadných bloků. To může mást, protože to vypadá, že se nic neděje. Přepínačem //-s// docílíte toho, že uvidíte, jaká část disku je už zkontrolovaná. Nevýhodou zase je, že pokud nepoužijete přepínač //-o// (přemístit výstup do souboru), budou se vám plést dohromady údaje o průběhu a vadných blocích (viz příklad níže).
 +
 +====== Příklady ======
 +
 +===== základní použití =====
 +<​code>​
 +sudo badblocks /dev/sdb
 +</​code>​vyhledá vadné bloky pomocí read-only testu na disku //sdb// a vypíše je.
 +<​code>​
 +arrange@arrange-desktop:​~$ sudo badblocks /dev/sdb
 +# ... po několika minutách až hodinách ...
 +arrange@arrange-desktop:​~$
 +</​code>​(disk je v pořádku)
 +
 +===== read-only test s výpisy =====
 +<​code>​
 +arrange@arrange-desktop:​~$ sudo badblocks -sv /dev/sdb1
 +[sudo] password for arrange:
 +Checking blocks 0 to 108358392
 +Checking for bad blocks (read-only test): 50544128done,​ 8:47 elapsed
 +50544160done,​ 9:43 elapsed
 +50544161done,​ 10:02 elapsed
 +50544162done,​ 10:20 elapsed
 +50544163done,​ 10:39 elapsed
 +done
 +Pass completed, 5 bad blocks found.
 +arrange@arrange-desktop:​~$
 +</​code>​read-only test na připojeném a používaném oddíle //sdb1//, vypsán průběh (díky přepínači -s), souhrn na konci a doplňkové informace (přepínač -v) a vadné bloky (50544128, 50544160 atd. ve výpise)
 +
 +====== Doplňkové informace ======
 +
 +===== Výhody =====
 +  * dobře nastavitelný a pro kontrolu disku naprosto postačující
 +  * použitelný i na používaném disku
 +  * je možno kontrolovat i disk s jinými souborovými systémy (NTFS, FAT), ne jen ext2-4
 +
 +===== Nevýhody =====
 +  * nenajde bloky, které již byly realokovány firmwarem disku (a nejsou již tedy používány)
 +  * pouze z terminálu, nevhodný pro začátečníky
 +  * vadné bloky pouze vyhledává,​ neřeší jejich opravu nebo záchranu dat
 +
 +===== Alternativy =====
 +  * [[Diskový nástroj]] - umí kontrolovat i monitorovat bloky disku pomocí SMART, ale nepřístupný u starších disků a těch připojených přes USB
 +  * [[http://​www.grc.com/​sr/​spinrite.htm|Spinrite]] - komerční
 +
 +====== Tipy a triky ======
 +
 +Při koupi nového disku nebo i na již používaném disku spusťte aspoň rychlý read-only test. Pokud dojde k nalezení špatných bloků, podle jejich množství a vašich preferencí se můžete rozhodnout, jestli
 +  * disk reklamujete,​ vrátíte nebo vyměníte
 +  * nebo si disk necháte. Některé disky se špatnými sektory mají tendenci rychle degradovat, některé ne. V každém případě chybné sektory u moderních pevných disků systém SMART při čtení pomocí //​badblocks//​ zaznamenal a nebude je již používat automaticky. Je to lepší varianta, než když na vadný sektor narazíte až tehdy, když z něj budete potřebovat přečíst nějaká důležitá data...
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{.:​clear.png}} Balík neodstraňujte,​ je nutný pro práci se souborovým systémem ext2-4.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​wiki.lunarsoft.net/​wiki/​Data_Recovery#​badblocks|obecné rady k záchraně dat včetně použití badblocks]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​smartmontools.sourceforge.net/​badblockhowto.html|obecné rady k záchraně dat včetně použití badblocks]] {{.:​en.png}}
 +  * [[http://​linux.die.net/​man/​8/​badblocks|manuálová stránka]] {{.:​en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)