bezpečnost:automatické_bezpečnostní_aktualizace

Automatické bezpečnostní aktualizace

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

Stejně jako u každého operačního systému jsou i v Ubuntu velmi důležité aktualizace, jež obsahují opravy chyb a důležité bezpečnostní záplaty.

Ubuntu vás automaticky na všechny aktualizace systému upozorňuje a umožní vám je snadno ručně nainstalovat. Pokud chcete tuto činnost zautomatizovat, tento návod vám k tomu pomůže.

Grafické prostředí

Spusťte si Centrum softwaru, z jeho nabídky nabídky Upravit → Zdroje softwaru… spusťte nástroj pro nastavení aktualizací a softwarových zdrojů a přejděte na kartu Aktualizace.

Ve spodní části si vyberte, které aktualizace se budou instalovat (pro automatickou aktualizaci doporučujeme povolit pouze Bezpečnostní aktualizace).

Můžete si také nastavit, jak často bude systém dostupnost aktualizací kontrolovat, případně nastavit, jak se má systém chovat, nalezne-li i tzv. Ostatní aktualizace.

Terminál

Obzvláště na serverech uvítáte možnost snadného nastavení automatických aktualizací v textovém prostředí.

Povolení automatických aktualizací provedete editací souboru /etc/apt/apt.conf.d/10periodic, například příkazem

gksudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/10periodic

Nalezněte řádky

APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";

APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";

a u obou změňte hodnotu z 0 na 1.

Dále upravte soubor /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades, například příkazem

gksudo gedit /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Nalezněte a odkomentujte (odstraňte lomítka na začátcích řádků) řádky

	"${distro_id} ${distro_codename}-security";
	"${distro_id} ${distro_codename}-updates";

Tyto řádky se mohou u jednotlivých vydání Ubuntu lišit.

Alternativní způsob k výše popsanému představuje automatická aktualizace pomocí démona Cron, jenž zajišťuje časové spouštění různých příkazů a skriptů.

V adresáři /etc/cron.weekly/ vytvořte soubor apt-security-updates, například příkazem

gksudo gedit /etc/cron.weekly/apt-security-updates

a vložte do něj následující obsah

echo "**************" >> /var/log/apt-security-updates
date >> /var/log/apt-security-updates
apt-get update >> /var/log/apt-security-updates
apt-get upgrade -y -t precise-security >> /var/log/apt-security-updates
echo "Security updates installed (if found)"

Na páté řádce musíte část precise-security upravit podle toho, jaké vydání Ubuntu používáte.

Pomocí následujícího příkazu dejte souboru potřebná práva

sudo chmod 755 /etc/cron.weekly/apt-security-updates

Tento skript bude spouštěn každý týden a nainstaluje dostupné bezpečnostní aktualizace. Pro účely pozdější kontroly bude také v souboru /var/log/apt-security-updates vytvářen o těchto událostech záznam.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1