bezpečnost:firewall:gufw

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

bezpečnost:firewall:gufw [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== GUFW ======
  
 +{{.:gufw-icon.png}} GUFW je grafická nadstavba k nástroji [[UFW]], který slouží k nastavení pravidel pro [[Bezpečnost/Firewall|firewall]] v Ubuntu. GUFW je díky grafickému prostředí vhodný i pro méně zkušené uživatele.
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://gufw|gufw]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:navigate.png}} GUFW spustíte z nabídky **Systém → Správa → Firewall Configuration**.
 +
 +====== Použití ======
 +
 +{{ .:GUFW-okno.png }}
 +
 +Firewall je v základním nastavení vypnut, proto ho musíte napřed zapnout pomocí zatržítka **Povoleno** v levé horní části okna.
 +
 +Pod touto volbou máte možnost z rozbalovací nabídky vybrat, jak bude systém nakládat s příchozím síťovým přenosem. Standardně je předvoleno **Zakázat**, kromě toho můžete vybrat **Povolit** nebo **Zahodit**.
 +
 +{{:info.png}} Jak **Zakázat**,  tak **Zahodit** všechen příchozí přenos zakazuje - jediný rozdíl je v tom, jak bude počítač reagovat. V prvním případě protistraně slušně odpoví, že přenos je blokován firewallem. V případě druhém prostě všechno ignorovat a "dělat mrtvého brouka".
 +
 +Ve spodní části okna pak máte možnost sledovat nastavovat jednotlivá speciální pravidla pro firewall.
 +
 +===== Pravidla =====
 +
 +Pomocí přidávání/odebírání pravidel si můžete přizpůsobit firewall přímo na míru. Kliknutím na tlačítko **Přidat** v pravé dolní části okna spustíte dialog pro přidávání nových pravidel.
 +
 +=== Předpřipravené ===
 +
 +{{ .:gufw-predpripravene.png }}
 +
 +Na kartě **Předpřipravené** můžete povolovat/zakazovat síťový přenos buď přímo podle jednotlivých služeb (ftp, http, ssh...), nebo dokonce podle programů.
 +
 +=== Jednoduché ===
 +
 +{{ .:gufw-jednoduche.png }}
 +
 +Na kartě **Jednoduché** můžete povolovat/zakazovat síťové přenosy podle služby nebo portu.
 +
 +=== Předpřipravené ===
 +
 +{{ .:gufw-pokrocile.png }}
 +
 +Na kartě **Pokročilé** můžete nastavovat už mnohem pokročilejší pravidla - například zakazovat/povolovat síťové přenosy přes některý port (rozsah portů) jen pro určitou IP adresu apod.
 +
 +=== Odstranění pravidel ===
 +
 +{{ .:gufw-odstraneni.png }}
 +
 +Jednou přidaná pravidla máte možnost opět odebrat z hlavního okna aplikace - vyberte řádku s pravidlem, které chcete odstranit a proveďte pomocí tlačítka **Odstranit** v pravé dolní části okna.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{:clear.png}} [[:Instalace programů|Odeberte]] balík ''gufw''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://gufw.tuxfamily.org/|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://launchpad.net/gui-ufw|GUFW na Launchpadu]] {{:en.png}}
 +  * [[http://www.root.cz/clanky/ufw-firewall-jednoduse-a-rychle/|Ufw: firewall jednoduše a rychle, článek na Root.cz]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)