bezpečnost:firewall:lokkit

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
bezpečnost:firewall:lokkit [2012/07/20 12:46]
Ubuntu vytvořeno
bezpečnost:firewall:lokkit [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Lokkit ======
 +{{.:lokkit-icon.png}} **Lokkit** je jednoduchý nástroj pro nastavení pravidel [[Bezpečnost/Firewall|firewallu]] v Ubuntu. Lokkit neumožňuje žádná složitá nastavení ani kontrolu síťových přenosů - při prvním spuštění se vás zeptá na sérii otázek podle kterých všechna pravidla nastaví automaticky.
  
 +{{:info.png}} Lokkit bohužel není přeložen do češtiny, ale s tímto návodem nepředstavuje problém ani pro anglicky nemluvící uživatele.
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://gnome-lokkit|gnome-lokkit]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:navigate.png}} Lokkit spustíte z nabídky **Aplikace → Systémové nástroje → Lokkit** nebo [[:Terminál|příkazem]] ''gksudo gnome-lokkit''.
 +
 +====== Použití ======
 +
 +Jednoduše spusťte Lokkit a zodpovězte otázky.
 +
 +===== První krok - Úvod =====
 +
 +{{ .:lokkit-uvod.png }}
 +
 +První krok je pouze úvodní obrazovka, která poskytuje základní informace o Lokkitu. Klidně pokračujte pomocí tlačítka **Další**.
 +
 +===== Druhý krok - Úroveň zabezpečení =====
 +
 +{{ .:lokkit-uroven.png }}
 +
 +V druhém kroku je potřeba nastavit jakou úroveň zabezpečení bude firewall představovat. Máte na výběr mezi vysokým zabezpečením, nízkým zabezpečením a úplným vypnutím firewallu. Nejlepší je vybrat vysoké zabezpečení, tedy první volbu (High Security). Pokračujte pomocí tlačítka **Další**.
 +
 +===== Třetí krok - Ethernetová zařízení =====
 +
 +{{ .:lokkit-ethernet.png }}
 +
 +Třetí krok se zobrazí pokud Lokkit nalezne nějakou ethernetové připojení. Lokkit potřebuje vědět, zda má důvěřovat příchozím spojením na toto zařízení. Pokud se takto připojujete k nějaké vnitřní zabezpečené (například domácí) síti, zvolte **Yes** (Ano) a pokračujte pomocí **Další**. Pokud toto zařízení slouží k přímému připojení do Internetu, zvolte **No** a pokračujte pomocí **Další**.
 +
 +===== Čtvrtý krok - DHCP =====
 +
 +{{ .:lokkit-dhcp.png }}
 +
 +Pokud používáte k získání IP adresy službu DHCP, zvolte ve čtvrtém kroku **Yes** (Ano). Pokud DHCP nepoužíváte (vyplňujete při připojování IP adresu ručně), zvolte **No** (Ne).
 +
 +===== Pátý krok - Síťové služby =====
 +
 +{{ .:lokkit-sluzby.png }}
 +
 +Pátý krok je menší "rozcestník" pro síťové služby. Jmenovitě SSH, Telnet, SMTP a webový server. Pokud žádnou z těchto služeb nepoužíváte, zvolte **No** (Ne), pokračujte pomocí další **Další** a přeskočte až na [[#Šestý krok - Závěr|šestý krok]]. Pokud některou z těchto služeb používáte, zvolte **Yes** (Ano) a pokračujte pomocí **Další** k nastavení pravidel pro jednotlivé služby.
 +
 +  * **Web Server** - zvolte **Yes** (Ano), pokud má váš počítač sloužit jako webový server. Jinak zvolte **No** (Ne) a pokračujte pomocí **Další**.
 +  * **Incoming Mail** - zvolte **Yes** (Ano), pokud vybíráte poštu pomocí protokolu SMTP. Jinak zvolte **No** (Ne) a pokračujte pomocí **Další**.
 +  * **Secure Shell** - zvolte **Yes** (Ano), pokud si přejete povolit připojení k vašemu stroji pomocí SSH. Jinak zvolte **No** (Ne) a pokračujte pomocí **Další**.
 +  * **Telnet** - zvolte **Yes** (Ano), pokud si přejete povolit připojení k vašemu stroji pomocí Telnet. Jinak zvolte **No** (Ne) a pokračujte pomocí **Další**.
 +
 +
 +===== Šestý krok - Závěr =====
 +
 +
 +{{ .:lokkit-aktivace.png }}
 +
 +
 +Nyní již stačí jen použít tlačítko **Dokončit** ke spuštění firewallu.
 +
 +====== Tipy a triky ======
 +
 +{{:terminal.png}} Lokkit je možno použít i v textovém prostředí. Funguje stejně (akorát místo v grafickém okně odpovídáte na otázky v terminálu) a spouští se příkazem ''sudo lokkit''.
 +
 +{{ .:lokkit-terminal.png }}
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{:clear.png}} [[:Instalace programů|Odeberte]] balíky ''gnome-lokkit'' a ''lokkit''.
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/RHL-8.0-Manual/custom-guide/s1-basic-firewall-gnomelokkit.html|Domovská stránka a manuál k Lokkit]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)