bezpečnost:firewall:ufw

UFW

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

UFW neboli Uncomplicated Firewall je výchozí nástroj k nastavení pravidel pro firewall v Ubuntu. UFW je možné nastavovat pouze přes Terminál, a je proto vhodný hlavně pro servery. Používání UFW vyžaduje více zkušeností s Ubuntu. Méně zkušení uživatelé a uživatelé osobních počítačů jistě uvítají existenci GUFW, což je grafická nadstavba UFW.

Instalace

Od vydání Ubuntu 8.04 je UFW součástí základní instalace Ubuntu i jeho derivátů.

Nainstalujte balík ufw.

Spuštění

UFW se spouští automaticky při startu systému. Ve výchozí instalaci je ovšem tato možnost zakázána. Spusťte tedy v terminálu příkaz

sudo ufw enable

čímž spouštění UFW při každém startu povolíte.

Spouštění UFW opět zakážete příkazem

sudo ufw disable

Použití

Nejprve dvě malé poznámky. Každé nastavení je možné předznačit parametrem –dry-run, který znamená „běh na sucho“, tedy jen zkusit co by nastavení ovlivnilo, ale neprovádět.

Postojů, který může firewall zaujmout je obecně několik:

 • allow - povolit
 • deny - zakázat (pro druhou stranu to vypadá, že nikdo nikdo neodpovídá/neexistuje)
 • reject - zakázat, ale odpovědět, že aktivní odmítáme
 • limit - povolit, ale omezit počet připojeních za nějakou časovou jednotku jako obranu proti brutal-force útokům. Např. více, jak 30 pokusů o spojení za minutu bude zakázáno.

Příkazem

sudo ufw status

máte možnost zjistit jestli je firewall zapnut a jaká pravidla jsou použita.

Pokud neurčíte dále jinak, bude použito výchozí globální pravidlo, kterým můžete zakázat (doporučeno), povolit nebo odmítnout všechna příchozí spojení ze sítě. Obecná syntaxe je:

ufw [--dry-run] default allow|deny|reject [incoming|outgoing]

Pokud nedefinujeme směr (příchozí incoming nebo odchozí outgoing), bude se brát příchozí. Zakázání příchozího je doporučeno, ovšem odchozí způsobí, že se nedostanete nikam.

sudo ufw default deny

nebo povolit

sudo ufw default allow

Pokud

Kromě povolení/zakázání všech příchozích spojení, je nejdůležitější vlastností UFW možnost nastavení pravidel pro jednotlivé přenosy podle portu, protokolu nebo IP adresy.

Zakázat/povolit přenosy podle konkrétní portu můžete příkazem

sudo ufw allow číslo_portu

respektive

sudo ufw deny číslo_portu

Volitelně můžete přidat i protokol. Tedy příkaz

sudo ufw allow číslo_portu/tcp

sudo ufw deny číslo_portu/tcp

pro povolení/zákaz přenosu na portu číslo_portu pro protokol tcp, respektive

sudo ufw allow číslo_portu/udp

sudo ufw deny číslo_portu/udp

pro protokol udp.

Přímo jednotlivé služby (tak jak jsou vypsány v /etc/services) můžete povolovat/blokovat příkazem

sudo ufw allow služba

respektive

sudo ufw deny služba

IP adresa

Přenos z konkrétní IP adresy můžete povolit/zakázat příkazem

sudo ufw allow from ip_adresa

respektive

sudo ufw deny from ip_adresa

IP adresa a port

Přenos z konkrétní IP adresy přes konkrétní port můžete povolit/zakázat příkazem

sudo ufw allow from ip_adresa to any port číslo_portu

respektive

sudo ufw deny from ip_adresa to any port číslo_portu

Pravidlo smažete jednoduše příkazem

sudo ufw delete pravidlo

kde pravidlo je ve stejném formátu jako příkaz, kterým bylo zavedeno (bez sudo ufw).

Druhou možností místo složitého znovu vypisování pravidla je ufw delete 3, kde 3 je číslo našeho pravidla, které je vidět v ufw status numbered.

ufw podporuje parametrem limit možnost omezit počet spojeních jako obranu proti opakovaným pokusům např. při brutal-force útoku. ufw odmítne spojení, pokud se IP adresa pokusila navázat více, jak 6 a více spojeních během posledních 30 vteřin.

ufw limit ssh/tcp

Více informací o této schopnosti najdete na http://www.debian-administration.org/articles/187

Příklady

#Porty a protokoly
sudo ufw allow 53                         ---> Povolí přenos přes port 53.
 
sudo ufw deny 23/tcp                     ---> Zakáže přenos přes port 23 na protokolu tcp.
 
#Služby
sudo ufw deny ssh                        ---> Zakáže SSH.
 
#IP adresa
sudo ufw deny from 207.46.232.182          ---> Zakáže přenos z IP adresy 207.46.232.182.
 
#IP adresa a port
sudo ufw allow from 192.168.0.4 to any port 22 ---> Povolí přenos z IP adresy 192.168.0.4 přes port 22.
 
#Mazání
sudo ufw delete allow 53                   ---> Smaže dříve zavedené pravidlo, které umožňovalo
                                          přenos přes port 53.

Logování

Ve výchozím nastavení není povolen ufw vůbec, a po ufw enable není povoleno logování. Logovacích úrovní rozlišuje ufw několik, ale úplně stačí úroveň on neboli low, kdy se loguje jen zablokované spojení.

ufw logging on       --> zapne (úroveň low)
ufw logging off       --> vypne
ufw logging LEVEL    --> zapne na určitou úroveň

Popis, co přesně logují jednotlivé úrovně viz manuálová stránka (man ufw).

V mém Ubuntu 10.04 Lucid Lynx se ukládají zprávy do /var/log/ufw.log.

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1