bezpečnost:sbackup

SBackup

SBackup je jednoduchý program pro zálohování. Umožňuje pravidelné automatické zálohování celého systému nebo vybraných souborů, inkrementální zálohování, automatické mazání starých záloh a rychlou obnovu souborů.

Instalace

Nainstalujte balík sbackup.

Starší verze 0.10.5 je ke stažení zde.

Použití

Nastavení zálohování se provádí v menu Systém → Správa → Simple Backup Config, případně příkazem simple-backup-config spuštěným jako root.

V záložce General je možné nastavit typ zálohy:

  • Use recomended backup settings - každý den vytvoří inkrementální (rozdílovou) zálohu konfiguračních a uživatelských souborů, každý týden vytvoří úplnou zálohu.
  • Use custom backup setting - vytváří zálohy podle nastavení.
  • Manual backups only - pouze ruční zálohy.

Zde je možné nastavit soubory, které se mají zálohovat.

V záložce Exclude se vybírají soubory, které se nemají zálohovat. Ve výchozím nastavení např. o dočasné soubory, uložené miniatury a velké multimediální soubory.

Zde se nastavuje cíl zálohování. Ve výchozím nastavení se zálohuje do adresáře /var/backup, který je k tomuto účelu primárně určen. Program umí zálohovat do libovolné složky, případně na FTP či SSH server. V cílovém adresáři by mělo být dostatek místa, zálohy mohou být objemné.

SBackup umožňuje detailní nastavení času, kdy se má zálohování provádět. Můžete zvolit jednoduché denní, týdenní či měsíční zálohování, případně můžete nastavit přesný čas spuštění zálohování. Také můžete automatické spuštění vypnout a zálohy spouštět pouze ručně.

Dále se zde nastavuje četnost plných záloh. Všechny zálohy mezi plnými zálohami budou inkrementální.

V záložce Purging je možné nastavit automatické mazání starých záloh. Můžete vybrat obyčejné smazání záloh starších než zadaný počet dní nebo vybrat logaritmický algoritmus uchovávání záloh. Při tomto nastavení se uchovává jedna záloha z minulého dne, jedna z minulého týdne, měsíce, roku.

Pokud jste v nastavení vybrali automatické zálohování, zálohy se budou provádět automaticky bez zásahu uživatele v zadaných intervalech.

Manuální zálohu je vždy možné provést v menu Systém → Správa → Simple Backup Config vybráním Backup Now.

Obnovení ze zálohy je možné provést pomocí nástroje, který se spouští v menu Systém → Správa → Simple Backup Restore, případně příkazem simple-restore-gnome spuštěným jako root. Zde vyberete zálohu a v ní obsažený adresář, který chcete obnovit a kliknete na tlačítko Restore. Také můžete využít tlačítko Restore As, které umožní obnovení do jiného adresáře než původního.

Další možností je použít příkaz srestore.py, pomocí kterého můžete soubory obnovit v terminálu.

Počeštění (starší verze 0.10.x)

Překlad programu již delší dobu existuje, ale ještě se nedostal do distribuce. Proto pokud chcete používat program v češtině, stáhněte si z této stránky soubor s lokalizací a uložte jej do /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/.

Odkazy

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...

Konvence: Tento návod nesplňuje některé z na Wiki zavedených konvencí. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1