boot_info_script

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

boot_info_script [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== boot_info_script ======
 +{{.:computer.png}} **boot_info_script** - skript, který za vás vyhledá informace při problémech s bootováním (zaváděním) operačních systémů a Grubem. Je možné ho spustit přímo z Ubuntu, nebo také z [[LiveCD]].
  
 +Skript se spouští přes //sudo//, a výsledný soubor **RESULTS.txt** se zkopíruje do fóra.
 +
 +===== Podrobnější návod =====
 +
 +  - Najeďte na domovskou stránku projektu http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/ a klikněte na **Download**.
 +  - Uložte soubor, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, a vyberte **Rozbalit sem**.
 +  - Najděte v rozbaleném archivu soubor **boot_info_script.sh** a přesuňte ho do domovské složky (třeba přetažením myší doleva na položku **Domů**).
 +  - Otevřete [[Terminál]]. Zkontrolujte, že jste v domovské složce (značka **~**).
 +  - Zadejte příkaz ''sudo bash boot_info_script.sh''. Budete muset rovněž zadat své heslo. Bude pár sekund trvat, než skript zjistí všechny informace a uloží je do výsledného souboru (//RESULTS.txt//) v domovské složce, takže buďte trpěliví.
 +  - Zkopírujte obsah souboru RESULTS do fóra. Použijte formátovací značku ''code'' (#).
 +
 +==== Příklad obsahu souboru RESULTS.txt (kráceno) ====
 +<code>
 +============================= Boot Info Summary: ==============================
 +
 + => Grub 0.97 is installed in the MBR of /dev/sda and looks on the same drive
 +    in partition #2 for /boot/grub/stage2 and /boot/grub/menu.lst.
 + => No boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb
 +sda1: _________________________________________________________________________
 +
 +    File system:       ntfs
 +    Boot sector type:  Windows XP
 +    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
 +    Operating System:  Windows XP
 +    Boot files/dirs:   /boot.ini /ntldr /NTDETECT.COM
 +
 +sda2: _________________________________________________________________________
 +
 +    File system:       ext3
 +    Boot sector type:  -
 +    Boot sector info:
 +    Operating System:  Ubuntu 8.10
 +    Boot files/dirs:   /boot/grub/menu.lst /etc/fstab
 +
 +sda3: _________________________________________________________________________
 +
 +    File system:       Extended Partition
 +    Boot sector type:  -
 +    Boot sector info:
 +
 +sda5: _________________________________________________________________________
 +
 +    File system:       ext3
 +    Boot sector type:  -
 +    Boot sector info:
 +    Operating System:  Ubuntu 9.04
 +    Boot files/dirs:   /boot/grub/menu.lst /etc/fstab
 +
 +sda6: _________________________________________________________________________
 +
 +    File system:       swap
 +    Boot sector type:  -
 +    Boot sector info:
 +
 +
 +=========================== Drive/Partition Info: =============================
 +
 +Drive: sda ___________________ _____________________________________________________
 +
 +Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
 +255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
 +Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 +Disk identifier: 0x107d107c
 +
 +Partition  Boot         Start           End          Size  Id System
 +
 +/dev/sda1    *             63    51,391,934    51,391,872   7 HPFS/NTFS
 +/dev/sda2          51,391,935    61,609,274    10,217,340  83 Linux
 +/dev/sda3          61,609,275   156,296,384    94,687,110   5 Extended
 +/dev/sda5          61,609,338   121,499,594    59,890,257  83 Linux
 +/dev/sda6         154,143,738   156,296,384     2,152,647  82 Linux swap / Solaris
 +
 +blkid -c /dev/null: ____________________________________________________________
 +
 +Device           UUID                                   TYPE       LABEL
 +
 +/dev/sda1        9058787F5878663E                       ntfs       win
 +/dev/sda2        ed7fc63f-c720-43e2-8589-9cd42e8271b5   ext3       boot
 +/dev/sda5        226de327-29c7-4515-9234-b6d082a7315b   ext3       base
 +/dev/sda6        21946736-03e3-42fb-ba51-35dc9982daa2   swap
 +
 +
 +================================ sda1/boot.ini: ================================
 +
 +[boot loader]
 +
 +timeout=5
 +
 +default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
 +
 +[operating systems]
 +
 +multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect
 +
 +
 +=========================== sda2/boot/grub/menu.lst: ===========================
 +
 +# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
 +#            grub-install(8), grub-floppy(8),
 +#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
 +#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
 +
 +default 0
 +timeout 4
 +
 +title Karmic na (0,7)=sda8
 +root (hd0,7)
 +kernel          /vmlinuz root=/dev/sda8 ro
 +initrd          /initrd.img
 +quiet
 +
 +title Jaunty na (0,4)=sda5
 +root (hd0,4)
 +kernel /vmlinuz root=/dev/sda5 ro
 +initrd /initrd.img
 +quiet
 +
 +# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
 +# on /dev/sda1
 +title Microsoft Windows XP Home Edition
 +root (hd0,0)
 +savedefault
 +makeactive
 +chainloader +1
 +
 +title      Reboot
 +reboot
 +
 +title      Shut down
 +halt
 +
 +title Ubuntu 9.04, memtest86+
 +uuid 6cdb86cd-352c-490e-a68f-8624b4e1a1d7
 +kernel /boot/memtest86+.bin
 +#
 +
 +
 +=============================== sda2/etc/fstab: ===============================
 +
 +# /etc/fstab: static file system information.
 +#
 +#  -- This file has been automaticly generated by ntfs-config --
 +#
 +# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
 +
 +proc /proc proc defaults 0 0
 +# Entry for /dev/sda2 :
 +/dev/sda2 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
 +# Entry for /dev/sda5 :
 +/dev/sdb3 /home ext3 relatime 0 2
 +# Entry for /dev/sda6 :
 +/dev/sda6 none swap sw 0 0
 +/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
 +/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
 +#/dev/sda1 /media/windows ntfs umask=222,utf8 0 0
 +tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,rw 0 0
 +
 +=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ===================
 +
 +
 +  26.3GB: boot/grub/menu.lst
 +  26.3GB: boot/grub/stage2
 +  26.3GB: boot/initrd.img-2.6.27-10-generic
 +  26.3GB: boot/initrd.img-2.6.27-11-generic
 +  26.3GB: boot/initrd.img-2.6.27-7-generic
 +  26.3GB: boot/initrd.img-2.6.27-8-generic
 +  26.3GB: boot/vmlinuz-2.6.27-10-generic
 +  26.3GB: boot/vmlinuz-2.6.27-11-generic
 +  26.3GB: boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic
 +  26.3GB: boot/vmlinuz-2.6.27-8-generic
 +  26.3GB: initrd.img
 +  26.3GB: initrd.img.old
 +  26.3GB: vmlinuz
 +  26.3GB: vmlinuz.old
 +</code>
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)