bootovací_parametry

Bootovací parametry

Start Ubuntu (tedy tzv. bootování), ať už se jedná o LiveCD nebo nainstalovaný systém, se skládá z mnoha různých kroků a nejedná se o žádnou jednoduchou záležitost. Různé parametry a „způsoby“ startu systému můžete ovládat pomocí tzv. bootovacích parametrů. Tato změna se může hodit v případě, že systém zamrzá při pokusu o instalaci, nebo když se nedaří spustit již nainstalované Ubuntu, ale i v dalších případech.

Jak již bylo řečeno, bootovací paramery můžete měnit jak v nainstalovaném systému, tak při spuštění instalačního CD. Tento návod je rozdělen podle toho, kdy a kde potřebujete tyto parametry měnit.

Na konci návodu pak naleznete samotné nejpoužívanější bootovací parametry.

Změna bootovacích parametrů při instalaci

Při instalaci Ubuntu se setkáte s tou nebo podobnou obrazovkou

Stiskem klávesy F6 vyvoláte nabídku Další možnosti. Obrazovka se vám změní - přibude řádek s možností měnit bootovací parametry

K přidání nebo odebrání jednotlivých parametrů stačí jediné - prostě je připište nebo naopak smažte ze zobrazené řádky. Nové parametry připisujte pouze nakonec řádky a nezapomeňte mezi nimi dělat mezery. Jakmile skončíte, k pokračování spouštění se zadanými parametry použijte Enter.

Příklad upraveného řádku s přidaným parametrem vga=771

Dočasná změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém

Tyto instrukce jsou platné pouze za předpokladu, že používáte zavaděč GRUB (v Ubuntu jako výchozí).

Pokud máte na počítači nainstalováno více operačních systémů, jste již na nabídku zavaděče Grub zvyklí. Pokud ale máte Ubuntu jako jediný systém, nabídku Grubu se nezobrazuje. V tomto případě vidíte při startu počítače zprávu, která vám umožňuje tuto nabídku pomocí klávesy Esc zobrazit.

Nyní už by se vám měla zobrazit klasická nabídka zavaděče Grub

Zvolte si řádek, který chcete upravit (pokud nevíte jaký, zvolte první) a pomocí klávesy e vyvolejte níže zobrazený dialog

Pomocí šipek se přesuňte na druhý řádek začínající slovem „kernel“ a pomocí klávesy e vyvolejte dialog, který vám tento řádek umožní editovat.

Nyní už jen na konec řádky přidejte (případně odeberte) potřebné parametry (na screenshotu můžete vidět přidaný parametr vga=771). Jakmile skončíte potvrďte změny klávesou Enter a poté pomocí klávesy b spusťte Ubuntu se zdanými parametry.

Trvalá změna bootovacích parametrů pro nainstalovaný systém

Tyto instrukce jsou platné pouze za předpokladu, že používáte zavaděč GRUB (v Ubuntu jako výchozí).

Pro trvalou změnu bootovacích parametrů je potřeba editovat konfigurační soubor zavaděče GRUB.

Před touto změnou je vhodné si současné nastavení zavaděče zálohovat. Například příkazem

sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.`date +~%b-%d-%Y~%T`

který vedle stávajícího souboru vytvoří jeho zálohu se stejným jménem opatřenou navíc časem vytvoření.

Samotnou editaci souboru provedete například pomocí příkazu

gksudo gedit /boot/grub/menu.lst

V otevřeném souboru nalezněte řídku začínající # kopt=, na její konec přidejte potřebné parametry a soubor uložte.

Nakonec už jen tímto příkazem aktualizujte nabídku zavaděče

sudo update-grub

Základní bootovací parametry

ParametrÚčinek
vga=xxxNastaví rozlišení framebufferu na xxx. Pro seznam povolených rozlišení navštivte wikipedii
acpi=off NEBO noacpiTento parametr zcela zakáže systém ACPI. Může být vhodné pokud váš počítač nepodporuje ACPI nebo se domníváte, že jeho podpora způsobuje problémy (náhodné restarty nebo zamrzání počítače).
acpi=forcePovoluje podporu ACPI i v případě, že jej BIOS vašeho počítače nepodporuje.
pci=noacpi NEBO acpi=noirqTyto parametry zakazují PCI IRQ routing
pci=acpiTento parametr aktivuje PCI IRQ routing
acpi=oldbootZakazuje téměř celé ACPI, ponechává jen ty součásti, které jsou potřebné pro zavádění systému.
acpi=htZakazuje téměř celé ACPI, ponechává jen ty součásti, které jsou potřebné podporu hyper threading.
noapicZakazuje „Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC)“.
nolapicZakazuje „local APIC“.
apm=off NEBO noapmZakazuje pokročilou správu napájení.
xforcevesaVynucuje start grafického prostředí s ovladačem VESA.

Tyto parametry pozastavují načítání systému v určitých místech.

ParametrPozastavení
break=topPřed spuštěním jakýchkoli skriptů.
break=modulesPřed načítáním modulů.
break=mountPřed připojením kořenového adresáře.

Tyto parametry se používají při instalaci systému a jsou předávány přímo instalátoru nebo spouštěcím skriptům.

ParametrÚčinek
debian-installer/framebuffer=falseZakáže framebuffer.
hw-detect/start_pcmcia=falseNespouští PCMCIA.
netcfg/disable_dhcp=trueVynucuje statické nastavení sítě (zakazuje DHCP).
bootkbd=ukNastavuje rozložení klávesnice. Použijte dvoupísmenný kód země.
locale=cz_CZNastavuje jazyk instalátoru

Odkazy

Aktualizace: Informace v tomto návodě jsou příliš zastaralé a potřebují aktualizaci pro současné poměry. Více...

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1