Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
canon_i250 [2012/07/18 21:41]
Ubuntu
canon_i250 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Canon i250 ======
  
 +
 +Tento návod popisuje zprovoznění tiskárny **Canon i250** pod Ubuntu.
 +
 +===== Instalace potřebných nástrojů =====
 +
 +Vzhledem k tomu, že budou stahované balíky s ovladači ve formátu ''​rpm'',​ potřebujeme mít nainstalovanou aplikaci **Alien** pro převod na balíky ''​deb''​. Kromě Alienu budete potřebovat ještě další knihovny.
 +
 +{{.:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balíky ''​alien'',​ ''​libtiff4''​ a ''​libpng3''​.
 +
 +===== Stažení ovladačů =====
 +
 +{{.:​package.png}} Potřebné ovladače stáhněte [[http://​software.canon-europe.com/​files/​soft20547/​software/​bjfiltercups-2.3-0.i386.rpm|zde]] a [[http://​software.canon-europe.com/​files/​soft20547/​software/​bjfilteri250-2.3-0.i386.rpm|zde]].
 +
 +
 +===== Instalace ovladačů =====
 +
 +Napřed je potřeba převést stažené balíky na potřebný formát ''​deb''​. K tomu (jak již bylo zmíněno) slouží **Alien**.
 +
 +{{.:​terminal.png}} Otevřete si [[Terminál]],​ přejděte do složky se staženými balíky a použijte následující dva příkazy
 +
 +<​code>​
 +sudo alien -c bjfilteri250-2.3-0.i386.rpm
 +
 +sudo alien -c bjfiltercups-2.3-0.i386.rpm
 +</​code>​
 +{{.:​package.png}} Nyní byste měli mít dva ''​deb''​ balíky, ty [[Instalace programů|nainstalujte]] poklikáním.
 +
 +Nyní je ještě potřeba restartovat CUPS (tiskový server) a vytvořit dva symbolické odkazy.
 +
 +{{.:​terminal.png}} Otevřete si [[Terminál]] a použijte následující tři příkazy.
 +
 +<​code>​
 +sudo /​etc/​init.d/​cupsys restart
 +
 +sudo ln -s /​usr/​lib/​libtiff.so.4 /​usr/​lib/​libtiff.so.3
 +
 +sudo ln -s /​usr/​lib/​libpng.so.3 /​usr/​lib/​libpng.so.2
 +</​code>​
 +Nyní již stačí jen připojit a zapnout tiskárnu (správný ovladač by se měl nastavit automaticky),​ nebo pomocí **Systém → Správa → Tisk** nastavit tiskárnu ručně (ovladač se jmenuje ''​i250 ver.2.3''​).
 +
 +===== Odkazy =====
 +  * [[http://​doc.ubuntu-fr.org//​imprimante_canon_i250|Originální návod na francouzské Ubuntu wiki]]
 +  * [[http://​www.canon.cz|České oficiální stránky Canon]]