canon_lbp3010

Canon LBP3010

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

Popis zprovoznění tiskárny Canon LBP3010

Zdroj

Hlavním zdrojem pro vytvoření návodu je popis instalace umístěný na Ubuntu Documentation

Informace o verzi

Celý postup byl ověřen na čisté instalaci Ubuntu 10.10 resp. Linux Mint 10 po provedení aktualizací systému.

Zkratky použité v návodu

ccpd - Canon Capt Printer driver

cups - Common UNIX Printing System

Před instalací

Stáhnněte balíček cupsys např. odsud, který vyřeší chybějící závislosti před instalací samotného ovladače.

Dále je potřeba stáhnout archiv s ovladači tiskárny CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V200_uk_EN.tar.gz z Canon Software Center

Instalace

Nainstalujte stažený balíček cupsys:

sudo dpkg -i cupsys_1.4.3-1ubuntu1.3_all.deb

Nainstalujte balíčky ovladače z archivu CAPT_Printer_Driver_for_Linux_V200_uk_EN.tar.gz:

sudo dpkg -i cndrvcups-common_2.00-2_i386.deb
sudo dpkg -i cndrvcups-capt_2.00-2_i386.deb

„Přidejte“ tiskárnu:

sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP3010 -P /usr/share/cups/model/CNCUPSLBP3050CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E

Nastavte ccpd daemona pro tiskárnu:

sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP3010 -o /dev/usblp0

měl by se objevit výpis:

CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
 LOG Path    = None
 UI Port     = 59787

 Entry Num : Spooler  : Backend  : FIFO path   : Device Path  : Status
 ----------------------------------------------------------------------------
   0   : LBP3010  : ccp    : /var/ccpd/fifo0  : /dev/usblp0  : New!!

Zálohujte stávající ccpd skript:

sudo cp /etc/init.d/ccpd /etc/init.d/ccpd.orig

Otevřete ccpd skript v editoru:

gksudo gedit /etc/init.d/ccpd

a nahraďte ho textem:

# startup script for Canon Printer Daemon for CUPS (ccpd)

### BEGIN INIT INFO
# Provides:     ccpd
# Required-Start:  $local_fs $remote_fs $syslog $network $named
# Should-Start:   $ALL
# Required-Stop:  $syslog $remote_fs
# Default-Start:  2 3
# Default-Stop:   0 1 4 5 6
# Description:   Start Canon Printer Daemon for CUPS
### END INIT INFO


DAEMON=/usr/sbin/ccpd
LOCKFILE=/var/lock/subsys/ccpd
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=ccpd
DESC="Canon Printer Daemon for CUPS"

test -f $DAEMON || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case $1 in
 start)
    log_begin_msg "Starting $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
 stop)
    log_begin_msg "Stopping $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
 status)
    echo "$DESC: $NAME:" `pidof $NAME`
    ;;
 restart)
    log_begin_msg "Restarting $DESC: $NAME"
    start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec $DAEMON
    sleep 1
    start-stop-daemon --start --quiet --exec $DAEMON
    log_end_msg $?
    ;;
 *)
    echo "Usage: ccpd {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

Restartujte ccpd daemona:

sudo /etc/init.d/ccpd restart

Nastavte ccpd daemona aby se spouštěl při startu:

sudo update-rc.d ccpd defaults 50

Zapněte tiskárnu a zobrazte vlastnosti tiskárny:

system-config-printer --configure-printer LBP3010

a v okně vlastností zkuste vytisknout zkušební stránku.

Restartujte počítač.

Po spuštění počítače ověřte, jestli je tiskárna připravena k tisku:

sudo /etc/init.d/ccpd status

Měl by se zobrazit výpis podobný tomuto:

Canon Printer Daemon for CUPS: ccpd: 1174 1075

Odkazy

 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1