canon_pixma_mp640

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
canon_pixma_mp640 [2012/07/17 21:18]
Ubuntu vytvořeno
canon_pixma_mp640 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Canon Pixma MP640 ======
 +
 +Tento návod vám na vašem multifunkčním zařízení (MFZ) umožní vzdáleně skenovat a tisknout přes WLAN nebo LAN síť. Součástí návodu není nastavení a zprovoznění MFZ ve vaší síti (od toho jsou ty tlusté manuály v krabici :-) ).
 +
 +https://launchpad.net/~michael-gruz/+archive/canon
 +
 +stačí jen v terminálu: sudo add-apt-repository ppa:michael-gruz/canon
 +
 +====== Stáhněte ovladače ======
 +Na hlavní stránce http://support-asia.canon-asia.com zadejte následující údaje:
 +
 +  - Choose a product category = **Multifunctional printers**
 +
 +2. Choose a product series = **Pixma**
 +3. Choose a product model = **MP648** (žádnou paniku, tak tomu modelu říkají v jiných regionech)
 +4. Choose type of document = **Drivers & Software**
 +
 +
 +a na nově naskočivší stránce označte ve sloupci Select OS = **Linux**.
 +
 +Zvolte [[http://support-asia.canon-asia.com/contents/ASIA/EN/0100236602.html|MP640 series IJ Printer Driver Ver. 3.20 for Linux]] a klepněte na odkaz **Download**. Otevřete obsah ve **Správci archivů** a zobrazený adresář uložte uložte do svého **domovského adresáře**.
 +
 +Zvolte [[http://support-asia.canon-asia.com/contents/ASIA/EN/0100237902.html|MP640 series ScanGear MP Ver. 1.40 for Linux]] a klepněte na odkaz **Download**. Otevřete obsah ve **Správci archivů** a zobrazený adresář uložte do svého **domovského adresáře**.
 +
 +====== Nainstalujte ovladač tiskárny ======
 +
 +Spusťte skript pro instalaci tiskárny a odpovídejte průvodci
 +<code>
 +$ cd ~/cnijfilter-mp640series-3.20-1-i386-deb
 +$ ./install.sh
 +
 +==================================================
 +
 +Canon Inkjet Printer Driver Ver.3.20-1 for Linux
 +Copyright CANON INC. 2001-2009
 +All Rights Reserved.
 +
 +==================================================
 +Execution command = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.20-1_i386.deb
 +[sudo] password for trivius:
 +...
 +## Driver packages installed. ##
 +
 +#=========================================================#
 +#  Register Printer
 +#=========================================================#
 +Next, register the printer to the computer.
 +Connect the printer, and then turn on the power.
 +To use the printer on the network, connect the printer to the network.
 +When the printer is ready, press the Enter key.
 +>
 +
 +#=========================================================#
 +#  Connection Method
 +#=========================================================#
 + 1) USB
 + 2) Network
 +Select the connection method.[1]2
 +
 +Searching for printers...
 +
 +
 +#=========================================================#
 +#  Select Printer
 +#=========================================================#
 +Select the printer.
 +If the printer you want to use is not listed, select Update [0] to search again.
 +To cancel the process, enter [Q].
 +-----------------------------------------------------------
 + 0) Update
 +-----------------------------------------------------------
 +Target printers detected (MAC address  IP address)
 +1) Canon MP640 series (00-1E-FD-64-BD-1A 192.168.0.50)
 +-----------------------------------------------------------
 +(Currently selected:[1]Canon MP640 series (00-1E-FD-64-BD-1A 192.168.0.50))
 +Enter the value. [1]
 +
 +#=========================================================#
 +#  Printer Name
 +#=========================================================#
 +Enter the printer name.[MP640LAN]
 +Execution command = sudo /usr/sbin/lpadmin -p MP640LAN -m canonmp640.ppd -v cnijnet:/00-1E-FD-64-BD-1A -E
 +
 +#=========================================================#
 +#  Set as Default Printer
 +#=========================================================#
 +Do you want to set this printer as the default printer? (yes/no) [yes]
 +
 +#=========================================================#
 +Installation has been completed.
 +Printer Name : MP640LAN
 +Select this printer name for printing.
 +#=========================================================#
 +</code>
 +Ve správci tiskáren (Systém > Správa > Tisk) přibyla nová tiskárna.
 +
 +{{.:mp640prn.png}}
 +
 +Odteď můžete začít tisknout.
 +
 +====== Nainstalujte ovladač scanneru ======
 +
 +Spusťte skript pro instalaci scanneru
 +<code>
 +$ cd ~/scangearmp-mp640series-1.40-1-i386-deb
 +$ ./install.sh
 +
 +==================================================
 +
 +ScanGear MP Ver.1.40-1 for Linux
 +Copyright CANON INC. 2007-2009
 +All Rights Reserved.
 +
 +==================================================
 +Execution command = sudo dpkg -iG ./packages/scangearmp-common_1.40-1_i386.deb
 +Instaluji balík scangearmp-common.
 +(Čtu databázi ... nyní je nainstalováno 217066 souborů a adresářů.)
 +Rozbaluji scangearmp-common (z .../scangearmp-common_1.40-1_i386.deb) ...
 +Nastavuji balík scangearmp-common (1.40-1) ...
 +
 +Zpracování spouštěčů pro balík libc-bin ...
 +ldconfig deferred processing now taking place
 +Execution command = sudo dpkg -iG ./packages/scangearmp-mp640series_1.40-1_i386.deb
 +Instaluji balík scangearmp-mp640series.
 +(Čtu databázi ... nyní je nainstalováno 217113 souborů a adresářů.)
 +Rozbaluji scangearmp-mp640series (z .../scangearmp-mp640series_1.40-1_i386.deb) ...
 +Nastavuji balík scangearmp-mp640series (1.40-1) ...
 +
 +Zpracování spouštěčů pro balík libc-bin ...
 +ldconfig deferred processing now taking place
 +Installation has been completed.
 +</code>
 +====== Nastavte scanner ======
 +
 +Aplikaci pro skenování **scangearmp** můžete spustit buď z příkazové řádky
 +<code>
 +$ scangearmp
 +</code>
 +, nebo z hlavního menu Gimpu: **Soubor > Vytvořit > ScanGear_MP**
 +
 +Při spuštění budete dotázáni jestli chcete aktualizovat seznam scannerů. Po potvrzení bude váš scanner nalezen a spustí se skenovací aplikace ScanGear MP.
 +
 +{{.:ScanGearMP.png}}
 +
 +Odteď můžete založit předlohu a začít skenovat.
 +
 +====== Možné problémy ======
 +  * Scanner není vidět v aplikacích **xSane** a **Jednoduché skenování**
 +
 +- jelikož jsme se nesnažili o připojení přes USB, klasické skenovací aplikace se nejsou schopny připojit. Pro skenování po WLAN nebo LAN síti je u tohoto modelu MFZ určena výhradně zmíněná aplikace **scangearmp**.
 +
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://support-asia.canon-asia.com/P/search?model=PIXMA+MP648&menu=download&filter=0&tagname=g_os&g_os=Linux|Stránka s linuxovými programy]]
 +  * [[http://support-asia.canon-asia.com/P/search?model=PIXMA+MP648&filter=0&menu=manual|Stránka s manuály]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)