Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

chkrootkit [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== chkrootkit ======
 +{{:​root.png}} **chkrootkit** je program, který se kombinací různých vlastních nástrojů pokusí zjistit přítomnost [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Rootkit|rootkitu]] v systému.
  
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​chkrootkit|chkrootkit]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:​navigate.png}} //​chkrootkit//​ spustíte z [[Terminál]]u pomocí
 +<​code>​
 +sudo chkrootkit
 +</​code>​pro podrobný výstup všech testovaných oblastí a jejich výsledků, anebo
 +<​code>​
 +sudo chkrootkit -q
 +</​code>​pokud chcete vidět jen podezřelé nálezy a chybová hlášení (//q// jako //quiet//).
 +
 +====== Použití ======
 +
 +Spusťte //​chkrootkit//​ pomocí
 +<​code>​
 +sudo chkrootkit -q
 +</​code>​
 +Pokud program najde podezřelé soubory nebo jiné skutečnosti,​ nepropadejte panice. Uvědomte si, že se jedná o aplikaci s velmi širokým záběrem, a proto často najde tzv. //false positives// (podezřelé soubory, které jsou ale v pořádku). Zkontrolujte podrobný popis testů a jejich výsledků níže, nebo vyhledejte popis souboru na internetu, příp. se zeptejte na fóru. Další možností je spustit //​chkrootkit//​ na LiveCD nebo čisté instalaci - pokud je výstup stejný, vše je v pořádku.
 +
 +====== Podrobný popis testů a výstupu ======
 +
 +Následuje podrobný popis výstupu po zadání //sudo chkrootkit//​ a možných problémů. Výstup je rozdělen na dané podoblasti. Legenda:
 +
 +//​Checking//​ - kontroluji
 +
 +//not found// - soubor/​adresář nenalezen
 +
 +//nothing found// - nic podezřelého nenalezeno
 +
 +//not infected// - soubor/​adresář je v pořádku
 +
 +//​INFECTED//​ - tak to je špatné znamení...
 +
 +//infected but disabled// - napadené, ale nefunkční
 +
 +
 +===== ROOTDIR =====
 +<​code>​
 +$ sudo chkrootkit
 +ROOTDIR is `/'
 +</​code>​ROOTDIR označuje kořenový adresář systému, který kontrolujeme. Pokud jedeme z běžícího systému, je jím **/**. Je ale možné (a doporučené) tento test zkombinovat s testem z LiveCD nebo jiného systému na disku pomocí
 +<​code>​
 +sudo chkrootkit -r /​media/​ubuntu
 +</​code>​(kde ///​media/​ubuntu//​ je cesta ke kontrolovanému systému, spouštěno z běžícího LiveCD), protože takto má případný rootkit menší šanci se "​schovat"​.
 +
 +===== Kontrola integrity základních příkazů systému =====
 +<​code>​
 +Checking `amd'​... ​                                          not found
 +Checking `basename'​... ​                                     not infected
 +Checking `biff'​... ​                                         not found
 +[... (kráceno) ...]
 +Checking `vdir'​... ​                                         not infected
 +Checking `w'​... ​                                            not infected
 +Checking `write'​... ​                                        not infected
 +</​code>​Rootkit se často pokusí změnit původní příkazy systému na svou verzi tak, aby zakryl svou činnost. //​chkrootkit//​ projede svou databázi těchto příkazů a porovná ji s databází známých "​podvrhů"​.
 +Obecně řečeno je to slabý způsob detekce útoku - při jakékoli změně známého rootkitu je tento postup neúčinný. Chrání ale před běžnými útočníky používajícími volně dostupné návody na internetu. Lepší variantou by pro tento typ útoku byl např. [[http://​www.root.cz/​clanky/​tripwire-ohlidejte-si-system/​|tripwire]].
 +
 +===== Kontrola systému na známé rootkity =====
 +<​code>​
 +Checking `aliens'​... ​                                       no suspect files
 +Searching for sniffer'​s logs, it may take a while... ​       nothing found
 +[... (kráceno) ...]
 +Searching for suspect PHP files... ​                         nothing found
 +Checking `asp'​... ​                                          not infected
 +</​code>​Neúspěšný rootkit (anebo rootkit kontrolovaný z jiného systému) za sebou zanechá typické stopy - pokud jsou tyto známé, //​chkrootkit//​ je najde a vypíše.
 +==== Problém "The following suspicious files and directories were found:"​ ====
 +
 +Jedna obecná část tohoto testu se zaměřuje na skryté soubory v důležitých adresářích - najdeme zde tedy plno souborů, které jsou v pořádku, jen jsou skryté, a proto podezřelé.
 +<​code>​
 +Searching for suspicious files and dirs, it may take a while... The following suspicious files and directories were found:
 +/​usr/​lib/​pymodules/​python2.6/​.path /​usr/​lib/​xulrunner-1.9.2.7/​.autoreg /​usr/​lib/​jvm/​.java-6-openjdk.jinfo /​usr/​lib/​thunderbird-3.0.5/​.autoreg /​usr/​lib/​firefox-3.6.7/​.autoreg
 +</​code>​
 +===== Otevřené porty =====
 +<​code>​
 +Checking `bindshell'​... ​                                    not infected
 +</​code>​Kontroluje otevřené porty, funkční kontrola jen z běžícího systému.
 +
 +===== Skryté procesy, adresáře apod. =====
 +<​code>​
 +Checking `lkm'​... ​                                          ​chkproc:​ nothing detected
 +chkdirs: nothing detected
 +</​code>​Hledá známé LKM rootkity. Dále kontroluje, zda není rozdíl mezi výstupem příkazu //ps// a seznamem procesů v ///proc// (//​chkproc//​),​ a mezi skutečným a deklarovaným počtem souborů v adresáři (//​chkdirs//​). Případné rozdíly naznačují pokus o maskování a jsou podezřelé.
 +
 +===== Sniffers =====
 +<​code>​
 +Checking `sniffer'​... ​                                      lo: not promisc and no packet sniffer sockets
 +eth0: PACKET SNIFFER(/​sbin/​dhclient3[858])
 +</​code>​Kontroluje,​ zda není aktivní //sniffer// síťové komunikace, funkční kontrola jen z běžícího systému. Pokud používáte //​dhclient//,​ který komunikuje s DHCP serverem, je uveden jako podezřelý,​ protože je zapnut v tzv. promiskuitním módu.
 +
 +===== Kontrola logů =====
 +Rootkity za sebou zametávají stopy, které zanechaly v logách systému (přihlášení,​ odhlášení apod). Tato část kontroluje, zda k podobnému "​úklidu"​ v systému nedošlo.
 +<​code>​
 +Checking `wted'​... ​                                         chkwtmp: nothing deleted
 +Checking `z2'​... ​                                           user franta deleted or never logged from lastlog!
 +Checking `chkutmp'​... ​                                      ​chkutmp:​ nothing deleted
 +</​code>//​nothing deleted// je zpráva, kterou chceme vidět.
 +==== Problém "user franta deleted or never logged from lastlog!"​ ====
 +Logy nezaznamenávají grafické přihlášení,​ takže pokud se //franta// nikdy nepřihlásil z konzole, program ho identifikuje jako podezřelého,​ protože ho nemůže v logách najít.
 +
 +====== Odstranění ======
 +
 +{{.:​clear.png}} [[Instalace programů|Odeberte]] balík ''​chkrootkit''​.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.chkrootkit.org/​|Domovská stránka programu]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)