conky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
conky [2012/07/17 21:36]
Ubuntu vytvořeno
conky [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Conky ======
  
 +**Conky** je malá aplikace, která vykresluje na plochu informace o vytížení systémových prostředků, zaplnění disku, vytížení sítě a další. Na rozdíl od aplikací jako [[Screenlets]], [[Google Gadgets]] nebo [[http://www.gdesklets.de/|gDesklets]] používá pouze čistý text a jen velmi jednoduchou grafiku. Díky tomu je možné Conky provozovat i na slabších strojích, ale zároveň je to vykoupeno nižší pestrostí efektů. Ačkoli i Conky umí překvapit.
 +
 +[[http://conky.sourceforge.net/conky.png|{{http://conky.sourceforge.net/conky.png?250}}]]
 +[[http://conky.sourceforge.net/conky-ze-small.png|{{http://conky.sourceforge.net/conky-ze-small.png?270}}]]
 +
 +[[http://conky.sourceforge.net/screenshots.html|další obrázky]]
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{.:apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://conky|conky]].
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{.:terminal.png}} Conky spustíte příkazem ''conky''.
 +
 +===== Automatické spouštění při startu systému =====
 +
 +Mnohem obvyklejším způsobem spouštění Conky je nastavení automatického spouštění při startu systému. U Conky je s tím malý problém. Conky se totiž většinou spustí ještě dříve, než se spustí správce plochy, takže ve výsledku Conky není viditelný. Tomu se dá zabránit zpožděním startu Conky. Od Conky verze 1.8.0 je z tohoto důvodu k dispozici **přepínač -p**, ke kterému se jako parametr přidá čas v sekundách:
 +
 +<code>
 +conky -p 15
 +</code>
 +Tento příkaz vložte do seznamu aplikací spouštěných po startu. Otevřete **Systém → Volby → Aplikace spouštěné při přihlášení → Přidat**. Do políčka **Název** můžete vyplnit co chcete. Do políčka **Příkaz** vyplňte výše zmíněný příkaz.
 +
 +**Ve starších verzích** bylo třeba spouštěcího skriptu, který spuštění Conky zpozdí:
 +Ve svém domovském adresáři vytvořte soubor ''.conkystart'' (v takovém případě se bude jednat o [[Skryté soubory|skrytý soubor]]) s obsahem
 +
 +<code>
 +#!/bin/bash
 +
 +sleep 15 && conky
 +</code>
 +a uložte ho. Aby skript správně fungoval, nesmíte mu zapomenout přidat [[Spustitelný příznak|spustitelný příznak]], což uděláte **pravým klikem na soubor → Vlastnosti → Oprávnění → Povolit spouštění souboru jako programu**.
 +
 +{{.:info.png}} Příkaz ''sleep 15'' způsobí, že se Conky spustí až 15 vteřin po startu grafického prostředí. Pokud by se váš systém spouštěl pomaleji, můžete čas upravit podle sebe.
 +
 +Teď už jen zbývá přidat tento skript mezi spouštěné aplikace při startu systému. Otevřete **Systém → Volby → Aplikace spouštěné při přihlášení → Přidat**. Do políčka **Název** můžete vyplnit co chcete. Do políčka **Příkaz** vyplňte ''~/.conkystart''.
 +
 +====== Nastavení ======
 +
 +{{.:settings.png}} Nastavení Conky není příliš snadnou záležitostí - je možné to provést pouze ruční editací (vytvořením) konfiguračního souboru. Toto sice vypadá pro začátečníka jako neřešitelný úkol, ale má to i své výhody. Na internetu lze nalézt stovky (možná i tisíce) konfiguračních souborů, které vytvořili uživatelé už dříve. Stačí si tedy jen vybrat podle obrázků, stáhnout textový soubor a uložit ho. Případné drobné úpravy v takových "hotových" souborech pak jsou mnohem jednodušší.
 +
 +{{.:info.png}} Konfigurační soubor Conky naleznete ve svém domovském adresáři. Jeho název je ''.conkyrc'' (jedná se tedy o [[Skryté soubory|skrytý soubor]]). Pokud si nějaký soubor stáhnete z internetu, tak potom stačí uložit ho do vašeho domovského adresáře pod tímto názvem.
 +
 +{{.:link.png}} Zde jsou některé servery, kde lze předpřipravené soubory nalézt
 +
 +  * [[http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.0/|Téma na fóru, kde se uživatelé "chlubí" svými Conky]]
 +  * [[http://conky.sourceforge.net/screenshots.html|Galerie na oficiálních stránkách aplikace]]
 +  * [[http://gnome-look.org/|gnome-look.org]] - Conky zde nemá vlastní kategorii, ale pokud použijete vyhledávání, naleznete hned několik desítek "vzorků".
 +
 +===== Ruční nastavení =====
 +
 +Pokud vám nestačí Conky připravené jinými uživateli a chcete si vytvořit vlastní, zde naleznete popis základních možností nastavení.
 +
 +{{.:help.png}} Zde naleznete pouze zkrácenou verzi možností nastavení. Všechny možnosti vám poskytne manuálová stránka conky - ''man conky''.
 +
 +==== Vzhled, vlastnosti a umístění ====
 +
 +|**Funkce**|**Možnosti nastavení**|**Popis**|
 +|own_window|yes/no|Vykreslování Conky v okně jako normální aplikace (ano/ne).|
 +|own_window_type|normal/desktop/override|Funguje pouze pokud je povoleno ''own_window''. ''normal'' - Conky vypadá a chová se jako normální okno. ''desktop'' - Conky se chová jako normální okno, ale bez okrajů. ''override'' - Conky je součástí plochy|
 +|own_window_transparent|yes/no|Funguje pouze pokud je povoleno ''own_window''. Průhlednost ano/ne.|
 +|own_window_hints|undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager|Funguje pouze pokud je povoleno ''own_window''. Lze libovolně kombinovat více možností. Okno je bez okrajů, grafiky, pevně svázáno s plochou, nelze přesouvat, nezobrazuje se na panelu ani na přepínači ploch.|
 +|double_buffer|yes/no|Zabraňuje problikávání obrazu.|
 +|use_xft|yes/no|Umožní používání stylů písma|
 +|update_interval|X.0|Perioda obnovování informací v Conky. Místo ''X'' dosaďte počet sekund.|
 +|draw_shades|yes/no|Vykreslování stínování písma|
 +|draw_borders|yes/no|Vykreslování rámu kolem Conky|
 +|xftfont|Bitstream Vera Sans:size=8|Nastavení písma a velikosti.|
 +|default_color|grey/red/blue/#FFFFFF|Nastavení výchozí barvy. Barvy se zadávají jménem nebo v [[http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-pojmenovane.html|notaci HTML]].|
 +|alignment|top_right/top_left/bottom_left/bottom_right|Pozice Conky (vpravo nahoře/vlevo nahoře/vlevo dole/vpravo dole).|
 +|gap_x|"číslo"|X-ová vzdálenost Conky od kraje obrazovky (v pixelech).|
 +|gap_y|"číslo"|Y-ová vzdálenost Conky od kraje obrazovky (v pixelech).|
 +|override_utf8_locale|nic|Vynutí používání kódování UTF-8 (vhodné pokud máte problém se zobrazováním diakritiky).|
 +
 +{{.:link.png}} Další parametry naleznete na oficiální stránce [[http://conky.sourceforge.net/config_settings.html|Conky - config settings]].
 +==== Zobrazené informace ====
 +
 +{{.:warning.png}} Od řádku se slovem ''TEXT'' se nastavuje přímo to, co má být zobrazeno na ploše.
 +
 +  * Znak dolaru ''$'' uvozuje příkaz.
 +  * Víceslovné příkazy se uzavírají do složených závorek ''{}''.
 +
 +Víceslovné příkazy s jedním, nebo více parametry, se dávají do závorek {}, každý příkaz začíná znakem $
 +
 +|**Funkce**|**Popis**|
 +|${color 80d62b}|Změní barvu textu/objektu. Barvy se zadávají v [[http://www.jakpsatweb.cz/archiv/barvy-pojmenovane.html|notaci HTML]].|
 +|${hr 1}|Čára (vertikální). Číslo udává tloušťku.|
 +|${alignc}/${alignr}|Zarovnává text na střed/vpravo.|
 +|${time %T}|Zobrazí aktuální čas|
 +|${cpu}%|Zobrazí zátěž CPU v procentech|
 +
 +{{.:link.png}} Další přikazy naleznete na oficiální stránce [[http://conky.sourceforge.net/variables.html|Conky variables]].
 +
 +====== Řešení problémů ======
 +
 +{{.:warning.png}} Aby Conky správně fungovalo, může být třeba ručně upravit konfigurační soubor grafického prostředí, což uděláte například příkazem
 +
 +<code>
 +gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf
 +</code>
 +V textovém souboru, který se otevřel, nalezněte sekci ''"Module"'' a do ní přidejte řádek ''Load "dbe"''.
 +
 +Výsledek by měl vypadat nějak takto
 +
 +<code>
 +Section "Module"
 + Load  "dbe"
 +EndSection
 +</code>
 +====== Odkazy ======
 +  * [[Externí skripty a příkazy pro Conky]]
 +  * [[http://conky.sourceforge.net/screenshots.html|Domovská stránka programu]] {{.:en.png}}
 +  * [[http://www.linux.com/feature/136147|Článek o Conky na Linux.com]] {{.:en.png}}
 +  * [[http://www.root.cz/clanky/conky-pojdte-si-take-zamonitorovat/|Článek o Conky na Root.cz]]
 +  * [[http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=18355.0/|Pochlubte se svými conky]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)