dokumentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Poslední revize Obě strany příští revize
dokumentace [2012/07/15 16:04]
Ubuntu vytvořeno
dokumentace [2019/02/25 17:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
Řádek 1: Řádek 1:
  
 +====== Dokumentace ======
 +
 +Česká komunitní dokumentace -- [[http://wiki.ubuntu.cz|wiki.ubuntu.cz]]
 +
 +====== Seznam návodů dle priority ======
 +
 +  * **Priorita 1** -- velmi důležité návody, které je bezpodmínečně nutné při každém vydání projít a aktualizovat
 +  * **Priorita 2** -- důležité návody, které ale není nutné měnit každý půl rok, pouze je třeba je udržovat aktuální pro běžné uživatele
 +  * **Priorita 3** -- specifické a často navštěvované/vyhledávané návody, které je dobře udržovat aktuální
 +  * **Neuvedené** -- zde neuvedené návody jsou samozřejmě také důležité, ale většinou vydrží "déle" aktuální, případně nejsou tak často vyhledávány/navštěvovány
 +
 +^           Priorita 1           ^^^
 +|Návod|Stav((<OK> -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno, <!> -- vyžaduje aktualizaci, <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace/průvodce instalací|Průvodce instalací]]|<X>|//aktualizovaný instalátor (LVM, RAID)!; oddělení dělení disku do sam. návodu; vhodná širší úprava textů (jsou prakticky neměnné několik let)//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/průvodce_po_instalaci|Průvodce po instalací]]|<!>|//širší prověření jednotlivých postupů, vyhledání dalších možných tipů pro nastavení//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_program%C5%AF|Instalace programů]]|<OK>||
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_programů/přidávání_zdrojů|Přidávání zdrojů]]|<?>|//dlouho bez větších změn -- nutno projít především texty//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Ovlada%C4%8De%20grafick%C3%BDch%20karet|Ovladače grafických karet]]|<X>|//klikátko už je jinde a jiné!; pravděpodobně bude nutné projít sam. návody pro jednotlivé karty, ty upravit a sjednotit ! edituje fanys//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Základy|Základy]]|<X>|//kompletní přepracování -- z pouhého rozcestníku zákl. informace s odkazy na další návody//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/FAQ|FAQ]]|<X>|//nutné projít -- dlouho bez úprav//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Unity|Unity]]|<X>|//nutná aktualizace pro 12.10; chybí některé podstránky//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/vyd%C3%A1n%C3%AD|Vydání]]|<OK>||
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/p%C5%99echod_na_nov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_verzi_syst%C3%A9mu|Přechod na novější verzi systému]]|<!>|//potřebuje aktualizovat//|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +^           Priorita 2           ^^^
 +|Návod|Stav((<OK> -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno, <!> -- vyžaduje aktualizaci, <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/syst%C3%A9m/p%C5%99%C3%ADkazov%C3%A1%20%C5%99%C3%A1dka/termin%C3%A1l|Terminál]]|<OK>|//aktualizováno//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Wine|Wine]]|<?>|//velmi navštěvovaný návod -- projít a upravit pro jednodušší pochopení//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Jak vypálit ISO|Jak vypálit ISO]]|<!>|//části pro MacOS, K/X/Ubuntu potřebují projít; nemá Win 7/8 nějaký integrovaný vypal. nástroj?//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/GRUB2|GRUB2]]|<X>|//bezpodmínečně nutná úprava!//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/systém/pracovní prostředí/ubuntu_oku_lahodící|Ubuntu oku lahodící]]|<X>|//zcela neodpovídá aktuální verzi Ubuntu//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Odstran%C4%9Bn%C3%AD%20Ubuntu|Odstranění Ubuntu]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Root%20sudo|Root sudo]]|<?>|//velmi staré texty//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Virtualizace/VirtualBox|VirtualBox]]|<!>|//často navštěvovaný návod; staré informace a screenshoty, zmatek v částech "Tipy a triky" a "Problémy"//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/z%20flash%20disku|Instalace z flash disku]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace/z_minimalcd|Instalace z Minimal CD]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/OEM|OEM instalace]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace/alternatecd|Instalace z AlternateCD]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Wubi|Wubi]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/syst%C3%A9m/pracovn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD/ubuntu_tweak|Ubuntu Tweak]]|<OK>|//návod aktualizován, nahrány nové screeny//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/P%C5%99ipojen%C3%AD%20disku|Připojení disku]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Java|Java]]|<X>|//obzvláště po odstranění Sun/Oracle Javy z repozitářů velmi důležité téma//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Programy/Pr%C3%A1ce%20s%20daty/Nautilus|Nautilus]]|<OK>|//až na pár drobností//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Kl%C3%A1vesov%C3%A9%20zkratky|Klávesové zkratky]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Vyhrazen%C3%A9%20form%C3%A1ty|Vyhrazené formáty]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Zaveden%C3%AD%20syst%C3%A9mu%20z%20CD|Zavedení systému z CD]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20probl%C3%A9m%C5%AF|Instalace/Řešení problémů]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_program%C5%AF/centrum_softwaru_pro_ubuntu|Centrum softwaru pro Ubuntu]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Kontrola%20MD5|Kontrola MD5]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Spou%C5%A1t%C4%9B%C4%8D|Spouštěč]]|<OK>|//kompletně předěláno//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Servery/apache_s_mysql_a_php|Apache s MySQL a PHP]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Wi-Fi|Wi-Fi]]|<OK>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/syst%C3%A9m/datov%C3%A1%20%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B/pr%C3%A1va_soubor%C5%AF|Práva souborů]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/jak_na_internet|Jak na web]]|<OK>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/p%C5%99echod_z_windows_na_ubuntu|Přechod z Windows na Ubuntu]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/faq/ubuntu_a_windows|Ubuntu a Windows]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/kde_koupit_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D_s_ubuntu|Kde koupit počítač s Ubuntu]]|<?>|////|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +^           Priorita 3           ^^^
 +|Návod|Stav((<OK> -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno, <!> -- vyžaduje aktualizaci, <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/Kontrola%20MD5|Kontrola MD5]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Antivirus|Antivirus]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Bezpe%C4%8Dnost/Firewall|Firewall]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/World%20of%20Warcraft|World of Warcraft]]|<OK>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Z%C3%A1loha%20a%20obnova%20syst%C3%A9mu|Záloha a obnova systému]]|<X>|//dost mimo návod, přitom pořád hodně navštěvovaný//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/programy/pr%C3%A1ce%20s%20daty/pr%C3%A1ce%20s%20archivy|Práce s archivy]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Bootovac%C3%AD%20parametry|Bootovací parametry]]|<X>|//vyžaduje aktualizaci//|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/programy/internet/esmska|Esmska]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/programy/internet/audio-video_komunikace/skype|Skype]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/Programy/Internet/Opera|Opera]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/programy/internet/vzd%C3%A1len%C3%A1_plocha|Vzdálená plocha]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/programy/internet/google_earth|Google Earth]]|<?>|////|
 +|[[http://wiki.ubuntu.cz/syst%C3%A9m/datov%C3%A1%20%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B/adres%C3%A1%C5%99ov%C3%A1_struktura|Adresářová struktura]]|<?>|//přepracovat s důrazem na pro běžné uživatele důležité adresáře//|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +====== Aktualizace seznamů ======
 +
 +Aby byl tento seznam vždy aktuální a odpovídal stavu návodů, je třeba:
 +
 +  * **Priorita 1** -- po každém vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //vyžaduje aktualizaci//
 +  * **Priorita 2** -- po každém vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //nezkontrolováno//
 +  * **Priorita 3** -- po každém jarním vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //nezkontrolováno//
 +
 +U každé kategorie je vyznačeno vydání, ke kterému byla naposledy provedena "hromadná" změna stavu.
 +
 +====== Poznámky ======
 +
 +  * Pokud máte pocit, že v seznamu něco chybí, nebojte se to tam přidat!
  • Poslední úprava: 2020/10/24 14:35
  • autor: Tomáš Marný