dokumentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dokumentace [2019/02/25 17:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
dokumentace [2020/10/24 14:35] (aktuální)
Tomáš Marný potřebuje aktualizace
Řádek 14: Řádek 14:
 |Návod|Stav((<OK> -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno, <!> -- vyžaduje aktualizaci, <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka| |Návod|Stav((<OK> -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno, <!> -- vyžaduje aktualizaci, <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace/průvodce instalací|Průvodce instalací]]|<X>|//aktualizovaný instalátor (LVM, RAID)!; oddělení dělení disku do sam. návodu; vhodná širší úprava textů (jsou prakticky neměnné několik let)//| |[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace/průvodce instalací|Průvodce instalací]]|<X>|//aktualizovaný instalátor (LVM, RAID)!; oddělení dělení disku do sam. návodu; vhodná širší úprava textů (jsou prakticky neměnné několik let)//|
-|[[http://wiki.ubuntu.cz/průvodce_po_instalaci|Průvodce po instalací]]|<!>|//širší prověření jednotlivých postupů, vyhledání dalších možných tipů pro nastavení//+|[[http://wiki.ubuntu.cz/průvodce_po_instalaci|Průvodce po instalací]]|<!>|//širší prověření jednotlivých postupů, vyhledání dalších možných tipů pro nastavení, nahrazení zastaralých informací//| 
-|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_program%C5%AF|Instalace programů]]|<OK>|| +|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_program%C5%AF|Instalace programů]]|<X>|//nutné projít -- dlouho bez úprav//
-|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_programů/přidávání_zdrojů|Přidávání zdrojů]]|<?>|//dlouho bez větších změn -- nutno projít především texty//|+|[[http://wiki.ubuntu.cz/instalace_programů/přidávání_zdrojů|Přidávání zdrojů]]|<!>|//dlouho bez větších změn -- nutno projít především texty, aktualizace zastaralých informací//|
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/Ovlada%C4%8De%20grafick%C3%BDch%20karet|Ovladače grafických karet]]|<X>|//klikátko už je jinde a jiné!; pravděpodobně bude nutné projít sam. návody pro jednotlivé karty, ty upravit a sjednotit ! edituje fanys//| |[[http://wiki.ubuntu.cz/Ovlada%C4%8De%20grafick%C3%BDch%20karet|Ovladače grafických karet]]|<X>|//klikátko už je jinde a jiné!; pravděpodobně bude nutné projít sam. návody pro jednotlivé karty, ty upravit a sjednotit ! edituje fanys//|
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/Základy|Základy]]|<X>|//kompletní přepracování -- z pouhého rozcestníku zákl. informace s odkazy na další návody//| |[[http://wiki.ubuntu.cz/Základy|Základy]]|<X>|//kompletní přepracování -- z pouhého rozcestníku zákl. informace s odkazy na další návody//|
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/FAQ|FAQ]]|<X>|//nutné projít -- dlouho bez úprav//| |[[http://wiki.ubuntu.cz/FAQ|FAQ]]|<X>|//nutné projít -- dlouho bez úprav//|
-|[[http://wiki.ubuntu.cz/Unity|Unity]]|<X>|//nutná aktualizace pro 12.10; chybí některé podstránky//|+|[[http://wiki.ubuntu.cz/Unity|Unity]]|<X>|//nutná aktualizace pro současné poměry; chybí některé podstránky//|
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/vyd%C3%A1n%C3%AD|Vydání]]|<OK>|| |[[http://wiki.ubuntu.cz/vyd%C3%A1n%C3%AD|Vydání]]|<OK>||
 |[[http://wiki.ubuntu.cz/p%C5%99echod_na_nov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_verzi_syst%C3%A9mu|Přechod na novější verzi systému]]|<!>|//potřebuje aktualizovat//| |[[http://wiki.ubuntu.cz/p%C5%99echod_na_nov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_verzi_syst%C3%A9mu|Přechod na novější verzi systému]]|<!>|//potřebuje aktualizovat//|
  
-//Poslední aktualizace stavu: 13.04//+//Poslední aktualizace stavu: 20.10//
  
 ^           Priorita 2           ^^^ ^           Priorita 2           ^^^
  • Poslední úprava: 2019/02/25 17:20
  • autor: 127.0.0.1