dokumentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumentace [2019/02/25 18:20] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
  
 +====== Dokumentace ======
 +
 +Česká komunitní dokumentace -- [[http://​wiki.ubuntu.cz|wiki.ubuntu.cz]]
 +
 +====== Seznam návodů dle priority ======
 +
 +  * **Priorita 1** -- velmi důležité návody, které je bezpodmínečně nutné při každém vydání projít a aktualizovat
 +  * **Priorita 2** -- důležité návody, které ale není nutné měnit každý půl rok, pouze je třeba je udržovat aktuální pro běžné uživatele
 +  * **Priorita 3** -- specifické a často navštěvované/​vyhledávané návody, které je dobře udržovat aktuální
 +  * **Neuvedené** -- zde neuvedené návody jsou samozřejmě také důležité,​ ale většinou vydrží "​déle"​ aktuální, případně nejsou tak často vyhledávány/​navštěvovány
 +
 +^           ​Priorita 1           ^^^
 +|Návod|Stav((<​OK>​ -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno,​ <!> -- vyžaduje aktualizaci,​ <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace/​průvodce instalací|Průvodce instalací]]|<​X>​|//​aktualizovaný instalátor (LVM, RAID)!; oddělení dělení disku do sam. návodu; vhodná širší úprava textů (jsou prakticky neměnné několik let)//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​průvodce_po_instalaci|Průvodce po instalací]]|<​!>​|//​širší prověření jednotlivých postupů, vyhledání dalších možných tipů pro nastavení//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace_program%C5%AF|Instalace programů]]|<​OK>​||
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace_programů/​přidávání_zdrojů|Přidávání zdrojů]]|<?>​|//​dlouho bez větších změn -- nutno projít především texty//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Ovlada%C4%8De%20grafick%C3%BDch%20karet|Ovladače grafických karet]]|<​X>​|//​klikátko už je jinde a jiné!; pravděpodobně bude nutné projít sam. návody pro jednotlivé karty, ty upravit a sjednotit ! edituje fanys//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Základy|Základy]]|<​X>​|//​kompletní přepracování -- z pouhého rozcestníku zákl. informace s odkazy na další návody//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​FAQ|FAQ]]|<​X>​|//​nutné projít -- dlouho bez úprav//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Unity|Unity]]|<​X>​|//​nutná aktualizace pro 12.10; chybí některé podstránky//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​vyd%C3%A1n%C3%AD|Vydání]]|<​OK>​||
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​p%C5%99echod_na_nov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_verzi_syst%C3%A9mu|Přechod na novější verzi systému]]|<​!>​|//​potřebuje aktualizovat//​|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +^           ​Priorita 2           ^^^
 +|Návod|Stav((<​OK>​ -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno,​ <!> -- vyžaduje aktualizaci,​ <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​syst%C3%A9m/​p%C5%99%C3%ADkazov%C3%A1%20%C5%99%C3%A1dka/​termin%C3%A1l|Terminál]]|<​OK>​|//​aktualizováno//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Wine|Wine]]|<?>​|//​velmi navštěvovaný návod -- projít a upravit pro jednodušší pochopení//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​Jak vypálit ISO|Jak vypálit ISO]]|<​!>​|//​části pro MacOS, K/X/Ubuntu potřebují projít; nemá Win 7/8 nějaký integrovaný vypal. nástroj?//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​GRUB2|GRUB2]]|<​X>​|//​bezpodmínečně nutná úprava!//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​systém/​pracovní prostředí/​ubuntu_oku_lahodící|Ubuntu oku lahodící]]|<​X>​|//​zcela neodpovídá aktuální verzi Ubuntu//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Odstran%C4%9Bn%C3%AD%20Ubuntu|Odstranění Ubuntu]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Root%20sudo|Root sudo]]|<?>​|//​velmi staré texty//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Virtualizace/​VirtualBox|VirtualBox]]|<​!>​|//​často navštěvovaný návod; staré informace a screenshoty,​ zmatek v částech "Tipy a triky" a "​Problémy"//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​z%20flash%20disku|Instalace z flash disku]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace/​z_minimalcd|Instalace z Minimal CD]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​OEM|OEM instalace]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace/​alternatecd|Instalace z AlternateCD]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​Wubi|Wubi]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​syst%C3%A9m/​pracovn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD/​ubuntu_tweak|Ubuntu Tweak]]|<​OK>​|//​návod aktualizován,​ nahrány nové screeny//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​P%C5%99ipojen%C3%AD%20disku|Připojení disku]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Java|Java]]|<​X>​|//​obzvláště po odstranění Sun/Oracle Javy z repozitářů velmi důležité téma//|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Programy/​Pr%C3%A1ce%20s%20daty/​Nautilus|Nautilus]]|<​OK>​|//​až na pár drobností//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Kl%C3%A1vesov%C3%A9%20zkratky|Klávesové zkratky]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Vyhrazen%C3%A9%20form%C3%A1ty|Vyhrazené formáty]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​Zaveden%C3%AD%20syst%C3%A9mu%20z%20CD|Zavedení systému z CD]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20probl%C3%A9m%C5%AF|Instalace/​Řešení problémů]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​instalace_program%C5%AF/​centrum_softwaru_pro_ubuntu|Centrum softwaru pro Ubuntu]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​Kontrola%20MD5|Kontrola MD5]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Spou%C5%A1t%C4%9B%C4%8D|Spouštěč]]|<​OK>​|//​kompletně předěláno//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Servery/​apache_s_mysql_a_php|Apache s MySQL a PHP]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Wi-Fi|Wi-Fi]]|<​OK>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​syst%C3%A9m/​datov%C3%A1%20%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B/​pr%C3%A1va_soubor%C5%AF|Práva souborů]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​jak_na_internet|Jak na web]]|<​OK>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​p%C5%99echod_z_windows_na_ubuntu|Přechod z Windows na Ubuntu]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​faq/​ubuntu_a_windows|Ubuntu a Windows]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​kde_koupit_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D_s_ubuntu|Kde koupit počítač s Ubuntu]]|<?>​|////​|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +^           ​Priorita 3           ^^^
 +|Návod|Stav((<​OK>​ -- v pořádku, <?> -- nezkontrolováno,​ <!> -- vyžaduje aktualizaci,​ <X> -- nutně vyžaduje úpravy))|Poznámka|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Instalace/​Kontrola%20MD5|Kontrola MD5]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Antivirus|Antivirus]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Bezpe%C4%8Dnost/​Firewall|Firewall]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​World%20of%20Warcraft|World of Warcraft]]|<​OK>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Z%C3%A1loha%20a%20obnova%20syst%C3%A9mu|Záloha a obnova systému]]|<​X>​|//​dost mimo návod, přitom pořád hodně navštěvovaný//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​pr%C3%A1ce%20s%20daty/​pr%C3%A1ce%20s%20archivy|Práce s archivy]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Bootovac%C3%AD%20parametry|Bootovací parametry]]|<​X>​|//​vyžaduje aktualizaci//​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​internet/​esmska|Esmska]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​internet/​audio-video_komunikace/​skype|Skype]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​Programy/​Internet/​Opera|Opera]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​internet/​vzd%C3%A1len%C3%A1_plocha|Vzdálená plocha]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​programy/​internet/​google_earth|Google Earth]]|<?>​|////​|
 +|[[http://​wiki.ubuntu.cz/​syst%C3%A9m/​datov%C3%A1%20%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B/​adres%C3%A1%C5%99ov%C3%A1_struktura|Adresářová struktura]]|<?>​|//​přepracovat s důrazem na pro běžné uživatele důležité adresáře//​|
 +
 +//Poslední aktualizace stavu: 13.04//
 +
 +====== Aktualizace seznamů ======
 +
 +Aby byl tento seznam vždy aktuální a odpovídal stavu návodů, je třeba:
 +
 +  * **Priorita 1** -- po každém vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //vyžaduje aktualizaci//​
 +  * **Priorita 2** -- po každém vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //​nezkontrolováno//​
 +  * **Priorita 3** -- po každém jarním vydání označit všechny návody, které jsou //v pořádku// jako //​nezkontrolováno//​
 +
 +U každé kategorie je vyznačeno vydání, ke kterému byla naposledy provedena "​hromadná"​ změna stavu.
 +
 +====== Poznámky ======
 +
 +  * Pokud máte pocit, že v seznamu něco chybí, nebojte se to tam přidat!
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • (upraveno mimo DokuWiki)