dpkg

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
dpkg [2012/07/22 00:25]
Ubuntu vytvořeno
dpkg [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== dpkg ======
  
 +**dpkg** nepracuje pouze s jednotlivými balíky, ale provádí také operace nad celým balíkovacím systémem (např. kontrola závislostí, instalace a deinstalace balíků atd.) Pomocí příkazu dpkg můžeme provádět základní operace nad balíkovacím systémem, tedy zejména instalovat a odstraňovat balíky. dpkg také kontroluje závislosti a např. odmítne instalaci balíku, pokud ke svému běhu potřebuje jiný balík, který nemáme nainstalován. Jednou z hlavních operací je tedy instalace balíku:
 +
 +<code>
 +dpkg -i balicek.deb
 +</code>
 +Podobně probíhá i odinstalování balíku:
 +
 +<code>
 +dpkg -r nazev balicku
 +</code>
 +dpkg nám také umožňuje klást dotazy na informace o stavu balíku v systému. Chceme-li se tedy dozvědět informace o balíku mc, můžeme spustit příkaz
 +
 +<code>
 +dpkg -l mc
 +</code>
 +Tento přepínač podporuje zástupné znaky (wildcards), takže se můžeme také zeptat např. takto:
 +
 +<code>
 +dpkg -l 'mc*'
 +</code>
 +Dalším často používaným přepínačem je -L. S jeho pomocí zjistíme, které soubory nainstalovaný balík obsahuje:
 +
 +<code>
 +dpkg -L mc
 +</code>
 +Posledním přepínačem, který si ukážeme, je -S. Chceme-li zjistit, do kterého balíku patří soubor /usr/bin/giftrans, spustíme příkaz (přepínač opět podporuje zástupné znaky, a je tedy možné klást i složitější dotazy):
 +
 +<code>
 +dpkg -S /usr/bin/nějakýsoubor
 +</code>
 +Program dpkg má mnohem více možností viz manuálové stránky.
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)