gnome_panel_natty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

gnome_panel_natty [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +| |
 +
 +|{{.:​iconCircle.png}} Tento návod je určen pro [[Vydání|vydání]] <ubu> **Ubuntu 10.04 Lucid Lynx a novější**. Pro starší vydání čtěte [[GNOME Panel (Karmic)|zde]].|
 +
 +**GNOME Panel** a s ním spojené **aplety** (miniprográmky umístěné na panelu) jsou jednou ze základních součástí prostředí Gnome. V základním nastavení Ubuntu jsou standardně vytvořeny dva panely (nahoře a dole) s několika různými aplety. Toto nastavení si každý uživatel může změnit podle sebe.
 +
 +Teoreticky může být na každém okraji obrazovky jeden panel. Můžete upravovat různé vlastnosti panelu - rozpínání,​ velikost nebo barvu (případně i průhlednost). Je také možné nastavit skrývání panelu, ten se pak objeví jen když na něj najedete kurzorem myši.
 +
 +====== Standardní rozložení panelů ======
 +===== Horní panel =====
 +
 +{{.:​panel_horni2.png}}
 +
 +|**Aplet**|**Popis**|
 +|**1)** Panel nabídky|Nabídka se všemi programy, místy a systémovými nastaveními.|
 +|**2)** [[Spouštěč]]|Spouštěč můžete na panel buď přetáhnout z //​Nabídky//,​ nebo přes //Přidat na panel//.|
 +|**3)** Oznamovací oblast|Zde najdete programy, které pracují na pozadí, ovládání hlasitosti a připojení k sítí.|
 +|**4)** Aplet upozornění|Aplet sdružující všechny systémové indikátory (např. hlášení příchozího e-mailu) a ovládání zvuku.|
 +|**5)** Hodiny|Datum,​ čas a případně i počasí. Kliknutím na aplet zobrazíte kalendář.|
 +|**6)** Upozornění pro sezení|MeMenu (nastavení IM a sociálních sítí) a vypínání a rychlé přepínání mezi uživateli počítače.|
 +
 +=== Aplet upozornění ===
 +
 +**Aplet upozornění** sdružuje dva důležité aplety. Za prvé to je ovládání hlasitosti, které bylo dříve samostatné a za druhé aplet systémových indikátorů,​ sdružující všechny systémové indikátory - hlášení příchozího e-mailu, hlášení od IM komunikátorů [[Empathy]] a [[Pidgin]] a společenských sítě a podporovány jsou i další aplikace.
 +
 +
 +{{.:​aplet-upozorneni.png}}
 +
 +
 +Aplet upozornění představuje novou variantu //​oznamovací oblasti// - zatím je pouze jejím doplňkem, ale v nadcházejících vydáních by ji měl zcela nahradit.
 +
 +{{.:​info.png}} Aplet upozornění funguje jako jeden celek - není tedy možné odstranit pouze jednu část. Pokud nechcete používat systémové indikátory,​ ale přesto chcete zachovat ovládání hlasitosti, musíte [[Instalace programů|odinstalovat]] balík ''​indicator-messages''​.
 +
 +=== Upozornění pro sezení ===
 +
 +**Aplet upozornění pro sezení** zastává dvě důležité funkce. Jeho první část (poznáte ji podle zobrazeného přihlašovacího jména) slouží pro nastavení a používání společenských a IM sítí. Můžete zde jednoduše nastavit stav pro komunikátory [[Empathy]],​ [[Pidgin]] a další a pokud používáte společenské sítě (pomocí klienta Gwibber), můžete do bílého okénka přímo vepisovat zprávy, které se následně odešlou do vašich sítí.
 +
 +
 +{{.:​aplet-sezeni.png}} {{.:​aplet-vypnuti.png}}
 +
 +
 +Druhá část apletu (zcela vpravo) slouží pro vypínání (restartování,​ uspání ...) počítače. Můžete zde také snadno přepínat mezi jednotlivými uživateli počítače.
 +
 +=== Kalendář, čas a počasí ===
 +Levým kliknutím na hodiny vyvoláte kalendář, seznam úloh (propojený s [[Evolution]]) a mapku světa s vašim umístěním.
 +
 +Po kliknutí pravým tlačítkem na hodiny a vybrání **Předvolby** se dostanete do předvoleb (nastavení) hodin. Zde můžete nastavit čas, způsob zobrazení času, vaši polohu pro počasí a způsob zobrazení počasí. Čas se na zimní a letní přesouvá automaticky.
 +
 +
 +{{.:​kalendar.png}}
 +
 +
 +===== Dolní panel =====
 +
 +{{.:​panel_dolni.png}}
 +
 +|**Aplet**|**Popis**|
 +|**1)** Zobrazit pracovní plochu|Minimalizuje všechna okna a ukáže pouze pracovní plochu.|
 +|**2)** Seznam oken|Ukáže všechny spuštěné programy.|
 +|**3)** Přepínač ploch|Přepínání mezi virtuálními plochami|
 +|**4)** Koš|Zobrazí složku se smazanými soubory.|
 +
 +====== Nastavení panelu ======
 +
 +Pravým klikem na panel vyvoláte nabídku
 +
 +|Přidat na panel|Přidávání apletů na panel (viz níže).|
 +|Vlastnosti|Upravování vzhledu a vlastností panelu.|
 +|Odstranit tento panel|Odstranění panelu včetně apletů. Pokud máte jen jeden panel, tak nejde odstranit (vždy musíte mít minimálně jeden panel).|
 +|Nový panel|Přidá nový prázdný panel.|
 +
 +
 +{{.:​nastaveni_panelu.png}}
 +
 +
 +===== Vlastnosti =====
 +
 +=== Obecné ===
 +
 +|Orientace|Nastavení polohy panelu.|
 +|Velikost|Nastavení velikosti panelu v pixelech.|
 +|Rozpínat se|Pokud je nastaveno, panel zabere celou šíři obrazovky, jinak se "​smrští"​ a nebude obsahovat prázdné plochy.|
 +|Automaticky ukrývat|Pokud je nastaveno, panel se skrývá za okraj obrazovky a objeví se po najetí kurzorem myši na okraj.|
 +|Zobrazit ukrývací tlačítka|Pokud je nastaveno, objeví se na koncích tlačítka, kterými je možno panel zarolovat ke kraji obrazovky.|
 +|Šipky na ukrývacích tlačítkách|Pokud je nastaveno zobrazení ukrývacích tlačítek, tato funkce k nim přidá šipky.|
 +
 +
 +{{.:​panel-vlastnosti1.png}}
 +
 +
 +=== Pozadí ===
 +
 +|Žádné (používat téma systému)|Panely mají barvu danou zvoleným motivem grafického prostředí.|
 +|Jednolitá barva|Je možno vybrat vlastní barvu a panelu, případně pomocí posuvníku míru průhlednosti panelu.|
 +|Obrázek na pozadí|Je možno zvolit vlastní obrázek, který bude na pozadí panelu.|
 +
 +
 +{{.:​panel-vlastnosti2.png}}
 +
 +
 +===== Další aplety =====
 +
 +Zde je krátký výčet dalších apletů, které je možno na panel přidat. Jsou zde vyjmenovány jen ty nejpoužívanější.
 +
 +Aplety přidáte pomocí **pravý klik na panel → Přidat na panel...**.
 +
 +
 +{{.:​pridat_na_panel.png}}
 +
 +
 +=== Zprávy o počasí ===
 +
 +Aplet zobrazující počasí v určitém městě. Na panelu se zobrazuje počasí a venkovní teplota. Po kliknutí na aplet se zobrazí podrobnější informace.
 +
 +
 +{{.:​aplet_pocasi.png}}
 +
 +
 +**pravý klik na panel → Přidat na panel → Zprávy o počasí**
 +
 +{{.:​info.png}} Informace o počasí si můžete nechat zobrazit i přímo v apletu hodin, ale tento aplet vám umožňuje přístup k mnoha podrobnějším informacím.
 +
 +Pro nastavení apletu na něj klikněte levým tlačítkem a zvolte položku **Podrobnosti**. Kromě některých obecných věcí (jak často se budou informace aktualizovat,​ jednotky atd.) zde musíte nastavit vaši polohu. Informace o počasí se berou z meteostanic umístěných na velkých letištích,​ z České republiky zde tak naleznete pouze šest měst (Brno, Holešov, Karlovy Vary, Liberec, Otrava a Praha).
 +
 +Pokud chceme prohlížet i radarovou mapu, musíme její zobrazení povolit a navíc musíme ručně nastavit pro zdroj dat (jedná se o odkaz na běžný obrázek). Toto je nutné protože server weather.com neposkytuje radarovou mapu pro Českou Republiku. V nastavení apletu proto zadáme adresu http://​www.chmi.cz/​files/​portal/​docs/​meteo/​rad/​data/​animace.gif,​ pokud chceme animaci posledních snímků nebo http://​www.chmi.cz/​files/​portal/​docs/​meteo/​rad/​data/​aktual.gif pro nejaktuálnější snímek.
 +
 +=== Poznámky ===
 +
 +Aplet umožňující umisťování poznámek přímo na plochu. V nastavení leze upravit velikost i barvu poznámek.
 +
 +
 +{{.:​aplet_poznamky.png}}
 +
 +
 +**pravý klik na panel → Přidat na panel → Lepicí poznámky**
 +
 +{{.:​tip.png}} Tento aplet představuje pouze velmi jednoduché rozhraní pro poznámky, mnohem pokročilejší nástroj představuje správce poznámek [[Tomboy]].
 +
 +=== Sledování systému ===
 +
 +Aplet zobrazující základní informace o vytížení systému. Je možné zobrazit vytížení CPU, použití RAM a swapu, využití disku a sítě.
 +
 +
 +{{.:​aplet_sledovanisystemu.png}}
 +
 +
 +**pravý klik na panel → Přidat na panel → Sledování systému**
 +
 +=== Ryba Wanda ===
 +
 +Je aplet generující po kliknutí citáty z databáze fortune. Jedná se o krátké vtipné či moudré texty. Pokud se chcete cvičit v angličtině,​ bude pro vás jazyk textů výhodou, ostatní musím zklamat, všechny texty jsou v angličtině.
 +
 +Obrázek zastupující tento aplet na panelu si můžete zvolit v nastavení, automaticky nastavenou rybku můžete i přimět k pohybu snížením počtu rámců v animaci.
 +
 +=== Zásuvka ===
 +
 +Zásuvka je vlastně rozšíření panelu - dají se do ní umístit další aplety, které se již nevejdou na panel, a které člověk tak často nepotřebuje. Zásuvka se chová stejně jako panel a její nastavení je také stejné (jen je možné nastavit navíc ikonu zásuvky).
 +
 +
 +{{.:​aplet_zasuvka.png}}
 +
 +
 +**pravý klik na panel → Přidat na panel → Zásuvka**
 +
 +=== Další zajímavé aplety v Ubuntu zdrojích ===
 +Tyto aplety nejsou dostupné ve výchozí instalaci, ale stačí zmíněné balíky jednoduše [[Instalace programů|doinstalovat]] přímo z Ubuntu zdrojů.
 +
 +  * [[Gnubiff]] - kontrola příchozí pošty; balík [[apt://​gnubiff|gnubiff]]
 +  * Netspeed - zobrazování aktuální rychlosti přijímání a odesílání dat ze sítě (Internetu);​ balík [[apt://​netspeed|netspeed]]
 +  * Timer-applet - minutka pro vaření kafe/​čaje/​vajíček/​čehokoli jiného; balík [[apt://​timer-applet|timer-applet]]
 +  * Music-applet - hudební přehrávač v oznamovací liště; balík [[apt://​music-applet|music-applet]]
 +
 +===== Další možnosti nastavení =====
 +
 +Další možnosti nastavení panelu můžete nalézt v nástroji [[gconf-editor]]. Nastavit se dá například doba, za kterou se má panel automaticky ukrýt ("​hide-delay"​).
 +
 +====== Tipy a triky ======
 +
 +===== Úplné skrytí panelu =====
 +
 +Když nastavíte automatické ukrývání panelu, tak zjistíte, že vám vždy malá část panelu na okraji obrazovky zbude. Toto se dá jednoduše změnit pomocí nástroje [[gconf-editor]].
 +
 +Spusťte [[gconf-editor]] a přejděte do
 +
 +  * ''/​apps/​panel/​toplevels/​top_panel_screen0''​
 +
 +pro horní panel, respektive
 +
 +  * ''/​apps/​panel/​toplevels/​bottom_panel_screen0''​
 +
 +pro dolní panel a změňte hodnotu ''​auto_hide_size''​ z ''​6''​ na ''​0''​ (případně jinou, která vám bude vyhovovat).
 +
 +===== Ruční instalace =====
 +Pokud budete instalovat GNOME dodatečně a nepoužijete přitom metabalík ''​ubuntu-desktop'',​ neměli byste zapomenout nainstalovat balík ''​gnome-applets''​.
 +Pokud bude tento balík chybět, objeví se po přidání apletu na obrazovce chybové hlášky jako například
 +<​code>​
 +OAFIID: GNOME_Panel_TrashApplet
 +</​code>​
 +===== Indikátor klávesnice =====
 +
 +Indikátor klávesnice,​ umožňující vám přepínat klávesnici mezi různými rozloženími (nejčastěji zřejmě mezi českou a anglickou klávesnicí). Půvdně byl dostupný jako samostatný aplet, nově je součásí //​oznamovací oblasti//, kde se zobrazí jakmile si nastavíte více rozložení. Po kliknutí pravým myšítkem na aplet lze nastavit jaké rozložení mají být dostupné a jak se má klávesnice chovat, kliknutím levým myšítkem se rozložení přepíná. Pokud si chcete nastavit pro přepínání klávesové zkratky, čtěte [[Klávesové zkratky]].
 +
 +
 +{{.:​indikator_klavesnice_cs.png}} {{.:​indikator_klavesnice_en.png}}
 +
 +
 +{{.:​info.png}} Indikátor klávesnice také může zobrazovat rozložení graficky, vlajkou.
 +
 +Například z [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Category>​National_flags|Wikipedie]] si stáhněte obrázky vlajek (ve formátu SVG) a uložte je do adresáře ''​.icons/​flags''​ (jedná se o [[Skryté soubory|skrytý]] adresář) ve vašem domovském adresáři. Soubory pojmenujte dle konkretních jazyků, např. [[http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg|cz.svg]],​ [[http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg|us.svg]],​ [[http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg|ru.svg]] atd.
 +
 +Poté spusťte [[gconf-editor]] a výběrem **desktop → gnome → perhipals → keyboard → indicator → showFlags** povolte zobrazování vlajek.
 +
 +===== Debian menu =====
 +Pokud chcete klasické debian menu do menu Aplikace, čtěte [[Debian menu]].
 +
 +====== Řešení problémů ======
 +===== Obnovení ikonové cache =====
 +Po přidání apletu se může stát, že bude chybět ikona. Toto se v minulosti stávalo například u apletu správce sítě.
 +Jako chybovou hlášku dostanete něco jako //"​Applet nemohl nalézt potřebné zdroje, a proto nemohl pokračovat."//​ V tomto případě je potřeba znovu vygenerovat ikonové cache příkazem
 +
 +<​code>​
 +sudo gtk-update-icon-cache -f /​usr/​share/​icons/​hicolor
 +</​code>​
 +===== Obnovení standardního nastavení panelu =====
 +Může se stát, že budete chtít panely vrátit do původního stavu. K tomu použijte v terminálu příkaz
 +
 +<​code>​
 +gconftool-2 --recursive-unset /apps/panel
 +</​code>​
 +Aby se změna projevila, je nutné panel restartovat.
 +
 +<​code>​
 +pkill gnome-panel
 +</​code>​
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​www.linuxexpres.cz/​blog/​zajimave-aplety-pro-ubuntu|Zajímavé aplety pro Ubuntu]]
 +  * {{.:​en.png}} [[http://​www.gnomefiles.org/​search.php?​search=applet|GNOME Aplety na gnomefiles.org]]
  
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)