hardware:notebooky:asus_m51va

Asus M51Va

Tento návod je určen pro instalaci notebooku Asus M51Va.

Instalace

Instalace Ubuntu 10.04 z LiveCD proběhla v pořádku.

Hardware

  • Síťová karta
  • Wi-Fi - v případě problémů nainstalujte balík linux-backports-modules-wireless-<distro>-generic

Jakmile zapnete wi-fi přepínačem na čelním panelu, stiskněte Fn+F2 a wi-fi začne fungovat.

Nejdříve přidáme zdroj (pouze pro Ubuntu 9.10 a novější):

sudo add-apt-repository ppa:fingerprint/fprint && sudo apt-get update

V případě že používáte starší verzi Ubuntu přidejte si zdroj např:

deb http://ppa.launchpad.net/madman2k/ubuntu hardy main restricted universe multiverse

Nyní nainstalujeme potřebné balíčky:

sudo apt-get install fprint-demo libpam-fprint libfprint0

Pro zaregistrování otisků zadejte:

sudo fprint_demo

Nastavíme čtečku pro autentizaci. V souboru /etc/pam.d/common-auth přidáme před první autentizační pravidlo toto:

auth sufficient pam_fprint.so

Výsledný soubor bude vypadat například takto:

...
# here are the per-package modules (the "Primary" block)
auth sufficient pam_fprint.so
auth	[success=1 default=ignore]	pam_unix.so nullok_secure
...

Nyní bude systém jako první žádat o autentizace pomocí otisků prstů, pokud ta selže, zeptá se na heslo.

Vytvoříme skript, který světlocitlivou diodu deaktivuje

Zadejte do terminálu:

sudo gedit brightness

a do souboru napište:

echo 0 > /sys/devices/platform/asus_laptop/ls_switch

Soubor uložíme a přidáme ho do skriptů spouštěných po startu touto posloupností příkazů:

sudo mv brightness /etc/init.d
sudo chmod 755 /etc/init.d/brightness
sudo update-rc.d brightness defaults 90

Do souborů /etc/modprobe.d/alsa-base.conf a /etc/modprobe.d/options.conf přidáme toto:

options snd-pcsp index=-2
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
options snd-hda-intel model=auto
options snd-hda-intel enable_msi=1

Nyní restartujeme počítač. V případě problémů můžete zkusit místo model=auto zadat model=m51va

Nastavení pro některé jiné modely a podrobnosti naleznete zde: bugs.launchpad

  • Poslední úprava: 2019/02/25 17:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)