hardware:notebooky:msi-vr601x-051cz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hardware:notebooky:msi-vr601x-051cz [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== MSI-VR601X-051CZ ======
 +{{:laptop.png}} Toto návod je pro instalaci Ubuntu 7.10 na notebooku //MSI-VR601X-051CZ//.
  
 +====== Instalace Ubuntu ======
 +Před instalací Ubuntu je třeba v BIOSu **zakázat AHCI Mode**.
 +
 +====== Wi-Fi ======
 +{{:wifi.png}} Podle výrobce může být notebook osazen buď [[:Wi-Fi]] modulem Intel, nebo Atheros. Jediná možnost jak to zjistit je přečíst si nálepku na spodní straně notebooku.
 +
 +===== Atheros AR5BXB63 (Atheros5007eg) =====
 +viz [[:Atheros AR5007EG]]
 +
 +====== Zvuk ======
 +{{:speaker.png}} Zvuková karta funguje ihned po nainstalování. Chybí ovšem možnost nastavit mic-boost. Aby se tato možnost objevila v mixeru, musíte přidat následující řádek do souboru ''/etc/modprobe.d/alsa-base'':
 +
 +<code>
 +options snd-hda-intel model=laptop-eapd
 +</code>
 +Pro aplikování změn je potřeba restartovat počítač. Upozorňuji že při tomto nastavení popisky kanálů nesouhlasí. Např. Hlavní kanál je //front//. Více informací lze nalézt v souboru ''/usr/src/linux-source-2.6.22/Documentation/sound/alsa/ALSA-Configuration.txt''.
 +
 +====== Ukazatel stavu baterie ======
 +Občas se stává, že správce napájení samovolně přepíná mezi módem napájením ze sítě a z baterie. To je možné opravit přidáním parametru jádra ''ec_intr=0''.
 +
 +  * Jako [[:Root sudo|root]] otevřete soubor ''/boot/grub/menu.lst'', např. příkazem ''gksudo gedit /boot/grub/menu.lst''
 +  * Najděte následující řádek
 +<code>
 +# defoptions=quiet splash
 +</code>
 +  * Na konec tohoto řádku přidejte ''ec_intr=0'', takže bude vypadat nějak takto:
 +<code>
 +# defoptions=quiet splash ec_intr=0
 +</code>
 +  * Spusťte příkaz ''sudo update-grub''
 +
 +====== Kubuntu 8.04 ======
 +Instalace (K)ubuntu 8.04 je možná i se zapnutým AHCI mode. Problém s ukazatelem napájení se v této verzi již nevyskytuje. Wifi a zvuková karta se instaluje stejně jak je uvedeno výše.
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)