hardware:notebooky:msi_vr201x-020cz

MSI VR201X-020CZ

Wi-Fi

V mém případě osazen kartou Atheros5007eg. Na rozdíl od předchozí verze (7.10) nejde (alespoň u mě) rozchodit pomocí návodu zde na wiki.

Tuto kartu je možné rozjet pomocí madwifi. Nejprve je potřeba zakázat používání nesvobodných ovladačů pro atheros karty, jinak nový ovladač nebude fungovat správně. Osvědčil se mi tenhle postup:

  • Nejdříve spusťte Terminál a zadejte následující příkazy:
sudo aptitude update && sudo aptitude -y install build-essential linux-headers-$(uname -r)
cd ~
wget -O driver.tar.gz http://snapshots.madwifi-project.org/madwifi-hal-0.10.5.6/madwifi-hal-0.10.5.6-r3879-20081204.tar.gz
tar xf driver.tar.gz
cd madwifi-*
make
sudo make install
echo ath_pci | sudo tee -a /etc/modules
sudo modprobe ath_pci

* Poté restartujte počítač

  • A nyní by karta měla bez problémů pracovat.

Zvuk

Zvuková karta funguje ihned po nainstalování. Drobný nedostatek má v tom, že po zastrčení sluchátek dále hrají reproduktory. Pro odstranění musíte přidat následující řádek do souboru /etc/modprobe.d/alsa-base:

options snd-hda-intel enable=1 index=0 model=targa-dig position_fix=1

Pro aplikování změn je potřeba restartovat počítač.

Ukazatel stavu baterie

Občas se stává, že správce napájení samovolně přepíná mezi módem napájením ze sítě a z baterie. To je možné opravit přidáním parametru jádra ec_intr=0.

  • Jako root otevřete soubor /boot/grub/menu.lst, např. příkazem gksudo gedit /boot/grub/menu.lst
  • Najděte následující řádek
# defoptions=quiet splash

* Na konec tohoto řádku přidejte ec_intr=0, takže bude vypadat nějak takto:

# defoptions=quiet splash ec_intr=0
  • Toto u mě nefungovalo plnohodnotně, musel jsem ještě přidat na konec řádky kernel - acpi=noirq. Takže výsledek bude vypadat nějak takto:
title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=(něco) ro quiet splash acpi=noirq
initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic
quiet
  • Spusťte příkaz sudo update-grub

Závěr

Doufám, že jsem zmínil vše. Všechno na notebooku funguje perfektně. A též doufám, že tohle někomu pomůže.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)