instalace_programů:pokročilá_správa_softwaru

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

instalace_programů:pokročilá_správa_softwaru [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pokročilá správa softwaru ======
  
 +Následující text je určen pro pokročilé uživatele a popisuje složitější způsoby správy softwaru, které ovšem poskytují více možností nebo umožňují spravovat systém z [[:Terminál|Terminálu]].
 +
 +
 +===== Zdroje =====
 +==== apt ====
 +**apt** je nástroj pro manipulaci s balíkovacím systémem z příkazové řádky. Mezi nejdůležitější příkazy patří příkaz pro instalaci balíku:
 +<code>
 +sudo apt-get install <název_balíku>
 +</code>příkaz pro odstranění balíku:
 +<code>
 +sudo apt-get remove <název_balíku>
 +</code>příkaz pro odstranění nepotřebných balíků:
 +<code>
 +sudo apt-get autoremove
 +</code>
 +{{:link.png}} Více informací o práci s tímto nástrojem naleznete na stránce [[:apt]].
 +
 +==== aptitude ====
 +**aptitude** lze obsluhovat jak příkazy, tak v textovém menu. Grafický mód spustíme jednoduše příkazem
 +
 +<code>
 +aptitude
 +</code>
 +Konzolové příkazy jsou stejné jako příkazy u [[:apt]] s tím rozdílem, místo ''apt-get'' píšete ''aptitude''.
 +
 +===== Balíky =====
 +==== dpkg ====
 +**dpkg** vám umožňuje nainstalovat nebo odebrat jednotlivý balík. Mezi nejdůležitější příkazy tedy patří příkaz pro instalaci balíku
 +<code>
 +sudo dpkg -i <balík.deb>
 +</code>a pro odstranění balíku
 +<code>
 +sudo dpkg -r <název_balíku>
 +</code>
 +{{:link.png}} Více informací o práci s tímto nástrojem naleznete na stránce [[:dpkg]].
 +
 +==== Převod RPM na DEB ====
 +{{:cubes.png}} Pokud požadovaný program není ve zdrojích, ani na jeho domovských stránkách nenabízejí ke stažení DEB balíky, je zde možnost nainstalovat jej i z balíku RPM. Pomocí nástroje **alien** lze převést RPM balík na balík DEB. Převod nemusí být však vždy dokonalý a mohou chybět nějaké další závislé balíky, **takže jej použijte, až když nemáte jinou možnost.**
 +
 +Tento program si nainstalujte [[:Instalace programů|instalací]] balíku ''alien''. Potom můžete libovolný rpm balík převést na deb příkazem:
 +<code>
 +sudo alien <balík.rpm>
 +</code>Nově vytvořený deb balík nainstalujte klasickým způsobem.
 +
 +===== Instalátory =====
 +Tyto soubory představují samostatný spustitelný soubor, který vám zobrazí instalátor (buď grafický nebo textový) a provede vás instalací programu. Většinou mívají příponu ''.run'', ''.bin'' či ''.sh''.
 +
 +{{:link.png}} Pokud se jedná o příponu ''.run'' a jde o hru, velice pravděpodobně je to instalátor Loki. Čtěte [[LokiInstaller]].
 +
 +Nejdříve si na stránkách programu ověřte, zda je možné tento instalátor použít ve vašem [[:vydání]] Ubuntu. Pokud ano, nastavte na souboru [[:spustitelný příznak]], a pak jej spusťte (lepší je spouštět v [[:Terminál|Terminálu]], mnoho z nich má pouze textovou instalaci):
 +<code>
 +./soubor.sh
 +</code>
 +Pokud má být instalace spuštěna s právy správce systému, zadejte
 +<code>
 +sudo ./soubor.run
 +</code>
 +
 +===== Binární archivy =====
 +Binární archiv představuje archiv (s příponami ''.tar.gz'', ''.tar.bz2'', ''.zip'' a dalšími), který obsahuje předvytvořenou spustitelnou verzi programu. Pozor, v těchto archivech může být i pouhý zdrojový kód, který vám k ničemu nebude - na stránkách programu by to mělo být viditelně rozlišeno slovy //source// a //binary//.
 +
 +Archiv jednoduše rozbalte, najděte spouštěcí soubor, a ten spusťte. Pokud chcete program přístupný pro všechny uživatele, většinou se používá adresář ''/opt'':
 +<code>
 +cd /opt
 +sudo tar xvzf /cesta/soubor.tar.gz
 +</code>případně
 +<code>
 +sudo tar xvjf /cesta/soubor.tar.bz2
 +</code>
 +Pak už jen stačí vytvořit [[:spouštěč]] a dát si jej třeba na panel nebo do nabídky Aplikace. Spouštěč se dělá zpravidla na nějaký skript, končí obvykle na ''.sh'', ''.pl'', ''.py''.
 +
 +===== Zdrojové kódy =====
 +{{:stop.png}} Instalace ze zdrojových kódů, tzv. //kompilace//, je naprosto poslední volbou při instalaci programů. Obyčejný uživatel by se s ní za celý svůj život neměl setkat. Pokud chcete program kompilovat, pravděpodobně jste něco špatně pochopili. Zeptejte se nás, viz [[:Pomoc]].
 +
 +Zdrojové kódy se většinou vyskytují v souborech s příponami ''.tar.gz'' nebo ''.tar.bz2'' a bývají označeny jako //source// (v souborech těchto přípon mohou být i přímo spustitelné soubory, a ty se pak označují //binary// - to je pak binární archiv).
 +
 +{{:link.png}} Více informací naleznete na stránce [[:Instalace programů:Zdrojové kódy|Zdrojové kódy]].
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)