instalace_programů:synaptic

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

instalace_programů:synaptic [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Synaptic ======
  
 +{{page>konvence/pokročilý}}
 +
 +{{.:synaptic-icon.png}} **Synaptic** je grafický nástroj určený pro správě balíků v Ubuntu. Kombinuje  jednoduchost grafického uživatelského rozhraní se sílou konzolového nástroje [[:apt]]. Můžete instalovat, odebírat, konfigurovat a aktualizovat softwarové balíky, procházet, třídit a hledat v seznamu dostupného software, spravovat zdroje, nebo aktualizovat celý systém. Můžete zařadit více příkazů do fronty, před tím, než je začnete provádět. Synaptic vás informuje o závislostech (dalších balících potřebných pro balík, který jste si zvolili) stejně jako o konfliktech s jinými balíky už na vašem systému nainstalovanými.
 +
 +{{ .:synaptic-sm.png?500 }}
 +
 +====== Instalace ======
 +
 +{{:apt.png}} [[:Nainstalujte]] balík [[apt://synaptic|synaptic]]
 +
 +====== Spuštění ======
 +
 +{{:navigate.png}} **Synapticu** můžete spustit z nabídky [[:Unity:Dash|Dash]] kde se nachází v kategorii **Systém** pod názvem **Správce balíků Synaptic**.
 +
 +Hlavní okno je rozděleno do tří sekcí: prohlížeč balíků vlevo, seznam balíků vpravo nahoře, a detaily balíku vpravo dole. Stavová lišta ukazuje rychlý náhled na stav vašeho systému.
 +
 +====== Použití ======
 +
 +Je možné lehce prohlížet (opravdu velký) seznam dostupných balíků podle sekce, stavu balíku, vlastních filtrů nebo nedávných vyhledávání. Klikněte na příslušné tlačítko na spodku levé části okna. Můžete si vytvářet vlastní filtry. Podívejte se na sekci [[#Filtry]] pro detaily.
 +
 +Pro hledání v seznamu balíků podle jména nebo popisu, klikněte na tlačítko **Hledat** v nástrojové liště:
 +
 +{{ .:synaptic-find.png }}
 +
 +{{:tip.png}} Pro rychlé vyhledání balíku můžete použít i okno **Rychlé hledání** v horní části okna programu. Synaptic v tomto případě používá jiný, rychlejší ale méně spolehlivý, systém vyhledávání - může se tedy stát, že nenaleznete to, co hledáte.
 +
 +Po kliknutí na balík pravým myšítkem a zvolení **Vlastnosti** si můžete prohlédnout detaily balíku jako jsou jeho velikost, jeho závislosti, požadované nebo doporučené dodatečné balíky a krátký popis. Krátký popis se také zobrazuje v pravém dolním okně programu.
 +
 +===== Stavové ikony =====
 +
 +V nabídce **Nápověda → Popis k ikonám** naleznete seznam ikon charakterizující stav balíků
 +
 +{{ .:synaptic-icon-legend.png }}
 +
 +===== Přidávání nebo odebírání programů =====
 +
 +{{:info.png}} Před jakoukoliv instalací nebo hledáním balíku je doporučeno pomocí tlačítka **Obnovit** či zkratky <key>C-r</key> aktualizovat z Internetu seznam dostupných programů.
 +
 +==== Instalace balíku ====
 +
 +{{:apt.png}} Pro instalaci balíku jej jednoduše vyberte a poté co na něj kliknete pravým tlačítkem myši vyberte z kontextové nabídky **Nainstalovat**, případně použijte klávesovou zkratku <key>C-i</key>. V případě, že balík potřebuje instalaci dodatečných nějakých balíků, objeví se dialogové okno.
 +
 +{{ .:synaptic-confirm-mk.png }}
 +
 +{{:eyes.png}} **Synaptic** vás varuje, pokud by váš výběr byl v konfliktu s balíky, které už jsou nainstalovány ve vašem systému. Pokud se toto stane, dialogové okno vám ukáže i balíky, které musí být odebrány. Pokud si **nejste jisti**, že nepotřebujete dané odstraňované balíky, ujistěte se, že si vyhledáte k čemu slouží, předtím než potvrdíte změny.
 +
 +Jakmile dokončíte výběr balíků, které si přejete nainstalovat, klikněte v panelu nástrojů  na tlačítko **Použít** (klávesová zkratka <key>C-p</key>). Zobrazí se ještě jedno dialogové okno shrnující všechny prováděné změny.
 +
 +{{ .:synaptic-confirm-install.png }}
 +
 +Instalaci balíků (případně další změny) zahájíte pomocí tlačítka **Použít**.
 +
 +==== Odebrání nebo kompletní odebrání balíku ====
 +
 +{{:clear.png}} Pro odebrání již nainstalovaného balíku na něj stačí kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vybrat **Odstranit** (resp. **Úplně odstranit**). Dále je postup analogický jako u instalace balíku - pokud je potřeba odebrat některé další balíky (např. protože závisí na vámi odebíraném balíku) systém je zobrazí a vyžádá si vaše odsouhlasení. Jakmile jste spokojeni se svým výběrem, pomocí tlačítka **Použít** zahajte provádění změn, opět se objeví se dialogové okno se souhrnem změn, které budou provedeny. Potvrďte tyto změny kliknutím na **Použít**.
 +
 +{{:info.png}} Rozdíl mezi **Odstranit** a **Úplně odstranit** je v tom, že volba **Úplně odstranit** říká **Synapticu**, aby odebral i všechny konfigurační soubory, které k danému balíku náleží.
 +
 +==== Aktualizace balíku ====
 +
 +{{:update.png}} Pomocí Synaticu můžete také jednoduše aktualizovat balíky a to jak jednotlivě, tak hromadně.
 +
 +Pokud jsou k danému balíku dostupné aktualizace, můžete je nainstalovat jednoduše pomocí kontextové nabídky vybráním položky **Aktualizovat**. Aktualizace balíku pak probíhá analogicky jako instalace nebo odebrání.
 +
 +{{:info.png}} Všechny balíky k nimž jsou dostupné aktualizace můžete snadno označit pro aktualizaci pomocí tlačítka **Aktualizovat vše** v nástrojové liště.
 +
 +{{:link.png}} O aktualizaci programů instalovaných ze zdrojů pojednává samostatný návod [[Aktualizace programů]].
 +
 +===== Správa zdrojů =====
 +
 +Pomocí Synapticu můžete také [[Přidávání zdrojů|spravovat zdroje softwaru]]. Nástroj pro správu zdrojů můžete vyvolat z nabídky **Nastavení → Zdroje**. Jedná se o stejný nástroj jehož použití je popsáno v návodu [[Přidávání zdrojů]].
 +
 +====== Tipy a triky ======
 +
 +===== Aktualizace seznamu softwaru =====
 +
 +{{:reload.png}} **Synaptic** spravuje databázi balíků ve vašem systému, aby mohl sledovat nainstalovaný software. Tento seznam je ověřen oproti zdrojům, abyste mohli být informování o nových balících nebo jejich aktualizacích. Synaptic kontroluje nové balíky, když jej spustíte. Je dobrý nápad aktualizovat tuto databázi jednou za čas. Především tehdy, když jste pozměnili svůj seznam zdrojů, nebo jste změnili nastavení **Synapticu**. Jen klikněte na tlačítko **Obnovit** nebo stiskněte <key>C-r</key>.
 +
 +===== Hledání softwaru na vašem systému =====
 +
 +Synaptic vám může říct o každém souboru, který je součástí některého balíku o kterém ví, a ukázat vám kde se nachází ve vašem systému. Vyhledejte v databázi balík, o který se zajímáte, a vyberte jej v hlavním okně Synapticu. Dále, klikněte pravým myšítkem **Vlastnosti → Instalované soubory** a získáte seznam všech souborů a jejich umístění.
 +
 +{{ .:synaptic-files.png }}
 +
 +===== Zobrazení přehledu změn pro balík =====
 +
 +Můžete se podívat na přehled změn balíku pomocí Synapticu. Označte balík, a pak z hlavní nabídky zvolte **Balík → Stáhnout přehled změn**.
 +
 +===== Historie =====
 +
 +Jednoduše můžete sledovat historii všech změn ve vašem systému. Pro zobrazení historie, zvolte z hlavní nabídky **Výběr → Historie**.
 +
 +{{:warning.png}} Záznam historie ukazuje pouze změny provedené pomocí Synapticu.
 +
 +===== Vynucení instalace určité verze balíku =====
 +
 +Pro vynucení instalace balíku v jiné verzi, než je ta zvolená Synapticem vyberte daný balík a z hlavní nabídky vyberte **Balík → Vynutit verzi...**. Vyberte verzi kterou byste rádi používali a na potvrzení svého výběru použijte **Vynutit verzi**. Použijte tlačítko **Použít** nebo zkratku <key>C-p</key> a potvrďte seznam změn kliknutím na **Použít**.
 +
 +===== Jak spravit konfliktní balíky =====
 +
 +{{:warning.png}} **Konfliktní balíky** jsou balíky, které nemají splněné závislosti. Pokud je konfliktní balík nalezen, Synaptic nedovolí žádné další změny v systému, dokud nejsou všechny konfliktní balíky opraveny.
 +
 +Pro opravu konfliktních balíků zvolte z nabídky **Akce → Odstranit problémové balíky**, použijte tlačítko **Použít** nebo zkratku <key>C-p</key> a potvrďte seznam změn kliknutím na **Použít**.
 +
 +===== Promazání vyrovnávací paměti balíků =====
 +
 +Balíkovací systém si uchovává stažené balíky programů pro případnou opětovnou instalaci nebo řešení problémů. Pokud máte na disku málo místa, můžete tuto vyrovnávací paměť promazat a ušetřit až několik set MB prostoru.
 +
 +Klikněte **Nastavení → Nastavení → Soubory → Odstranit balíky z vyrovnávací paměti**.
 +
 +====== Odkazy ======
 +
 +  * [[:Pokročilá správa softwaru]] {{:cz.png}}
 +  * [[:apt]] {{:cz.png}}
 +  * [[Přidávání zdrojů]] {{:cz.png}}
 +  * [[http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-pkg_basics|Základy Debianího balíkovacího systému]] {{:en.png}}
 +  * [[http://www.debian.org/doc/user-manuals#apt-howto|Debianí Apt - uživatelský manuál]] {{:en.png}}
 +  * [[http://www.nongnu.org/synaptic/|Domovská stránka Synapticu]] {{:en.png}}
 +  * [[https://help.ubuntu.com/community/SoftwareManagement|Správa softwaru]] {{:en.png}}
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)