internet_expres_o2

Internet Expres O2

V nabídce O2 se již nevyskytují žádné modely modemů, který se k počítači připojují pomocí usb rozhraní. V balíčcích jsou modely připojené k počítači pomocí ethernetového rozhraní a kabelem (RJ-45) připojené k DSL lince providera (kabel RJ-11). Tento typ modemu je možné i pod Ubuntu konfigurovat dle přiloženého návodu. Jen nastavení síťí je trochu odlišné.

Konfigurace Sítě v Ubuntu

 • Síťová karta musí být nastavena tak, aby získávala informace automaticky z DHCP. Toto je defaultní nastavení po instalaci Ubuntu. Pakliže máte jinak lze nastavení síťové karty upravit ve Správci Sítí (Systém → Správa → Síť), kliknutím na vlastnosti Vaší síťové karty (první položka … nastavení).

(v Ubuntu 9.04 je nutné nainstalovat balík gnome-network-admin)

 • V Správci sítí na záložce DNS doplníme DNS servery: 194.228.2.61 a 194.228.2.1

Tímto máme Ubuntu připravené na připojení k Internetu

Konfigurace modemu

Jak již bylo zmíněno toto lze provést dle dokumentace poskytnuté dodavatelem modemu. Dále uvedené nastavení, je pro modem ZyXEL P660RU-T3. Pro jiné modemy je nastavení velmi podobné, odlišnosti jsou jen v malých detailech (viz manuál modemu).

 • Otevřeme Webový prohlížeč a zadáme adresu modemu : 10.0.0.138
 • Zadáme heslo k modemu: admin (z důvodu bezpečnosti je vhodné ho co nejdříve změnit)
 • Ve Wizard Setupu nastavíme parametry připojení: Mode Routing, Encapsulation-PPPoE, Multiplex-LLC, Virtula Circuit, ID-VPI=8, VCI=48
 • Vyplníme uživatelské jméno pro připojení k internetu.
 • Klikneme na Log on the Internet
 • Vyčkáme přibližně 20s a pokud se ve všech položkách objevilo pass jsem připojeni.

U modemu D-Link G684T 4x ethernet + wifi je nutné pro bezproblémový chod vypnout podporu IPv6.

 • V textovém editoru si otevřeme, s právy administrátora, soubor : /etc/modprobe.d/blacklist . Na konec souboru doplníme:
  # disable IPv6
  blacklist net-pf-10
  blacklist ipv6
 • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
 • autor: 127.0.0.1