konvence

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
konvence [2012/08/20 18:23]
Ubuntu
konvence [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Konvence ======
 +{{:​ubuntu-cz.png}} K dobré Wiki nestačí jen hromada článků, které pokrývají vše potřebné, ale je také nutné, aby tyto články měly nějakou úroveň. Tím není myšlena jen obsahová (ta je samozřejmě stále primární),​ ale také často opomíjená úroveň grafická a stylistická.
  
 +Časem se na naší Wiki vyvinuly jisté konvence - ustálené zvyklosti v tom, jak by měl správný článek vypadat, jak by měly být jednotlivé části formátovány a jak by měly vypadat určité postupy.
 +
 +Pokud se vy, autoři, budete těmito konvencemi řídit, ušetříte tím práci nejen nám administrátorům,​ ale hlavně uživatelům Ubuntu, kteří budou mít k dispozici kvalitní, přehledné a - co je asi nejdůležitější - stejné návody.
 +
 +{{:​info.png}} Konvence rozhodně nejsou žádná dogmata - budeme jen rádi, pokud navrhnete změnu, která povede ke zlepšení Wiki.
 +
 +
 +====== Typografie ======
 +
 +=== Příkazy, adresáře, balíky ===
 +
 +Názvy adresářů,​ souborů, balíků nebo příkazy jsou v souvislém textu sázeny ''​strojopisným písmem''​.
 +
 +<​code>​
 +Delší příkazy (mimo text), výpisy příkazů, obsahy souborů, apt řádky repozitářů a další jsou sázeny do speciálního rámečku.
 +</​code>​
 +Pro zdrojové kódy některých programovacích nebo skriptovacích jazyků (C++, Bash, Python...) jsou k dispozici speciální rámečky zvýrazňující syntaxi atp.
 +
 +=== Navigace ===
 +
 +Pokud potřebujete navigovat uživatele nabídkou, používejte tučné písmo a šipky: **Aplikace → Příslušenství → Terminál**.
 +Používejte opravdu šipky (které získáte klávesovou zkratkou <​key>​Alt-i</​key>​) nikoli pomlčku a ostrou závorku %%->%%.
 +
 +Tučným písmem sázejte také názvy "​tlačítek",​ karet (záložek) a dalších prvků v okně aplikace, názvy aplikací a nástrojů atd.
 +
 +=== Klávesy a zkratky ===
 +
 +Klávesové zkratky můžete sázet pomocí značek %%<​key></​key>​%%. Písmena pište malá, velká jsou vyhrazena pro "​zkratky"​ různých dalších tlačítek - například **C** slouží pro **Ctrl** (všechny možnosti jsou ukázány níže). Posloupnosti se píší s pomlčkou %%<​key>​C-c</​key>​%% vytvoří <​key>​C-c</​key>​.
 +
 +  * %%<​key>​C</​key>​%% - <​key>​C</​key>​
 +  * %%<​key>​A</​key>​%% - <​key>​A</​key>​
 +  * %%<​key>​S</​key>​%% - <​key>​S</​key>​
 +  * %%<​key>​E</​key>​%% - <​key>​E</​key>​
 +  * %%<​key>​Tab</​key>​%% - <​key>​Tab</​key>​
 +  * %%<​key>​Left</​key>​%% - <​key>​Left</​key>​
 +  * %%<​key>​Right</​key>​%% - <​key>​Right</​key>​
 +  * %%<​key>​Up</​key>​%% - <​key>​Up</​key>​
 +  * %%<​key>​Down</​key>​%% - <​key>​Down</​key>​
 +
 +Vytvořit můžete samozřejmě "​klávesu"​ s jakýmkoli textem: %%<​key>​F10</​key>​%% - <​key>​F10</​key>,​ %%<​key>​Home</​key>​%% - <​key>​Home</​key>​ atp.
 +
 +====== Struktura návodů ======
 +
 +Návody se od sebe mohou velmi lišit podle toho, k čemu jsou určeny, ale vždy je nutné dodržet určitou základní strukturu.
 +
 +{{:​info.png}} Zcela jasnou (a vždy stejnou) strukturu mají návody týkající se popisu nějaké aplikace. Příklad s komentáři naleznete na [[Konvence/​Aplikace]].
 +
 +===== Hlavička návodu =====
 +
 +Na úplně první řádek návodu patří varování nebo chcete-li upozornění uživatele na některé závažné skutečnosti.
 +
 +{{:​link.png}} Jednotlivé "​hlavičky"​ naleznete na stránce [[Konvence/​Hlavička]].
 +
 +===== Úvod =====
 +
 +Každý návod musí nějak začít a podle svého začátku je často hodnocen celý. Na úplný začátek je vhodný krátký úvod (stačí i jeden odstavec o dvou třech větách), který začíná ikonou (pokud se jedná o program, tak jeho ikonou, u jiných návodů vhodnou ikonou ze [[IconsPage|seznamu]]),​ a v němž se uživatel dozví o čem návod je a komu je určen (u programů se hodí i stručný popis jeho využití).
 +
 +===== Informace =====
 +
 +Po úvodu je potřeba uvést některé další, méně "​závažné"​ informace:
 +
 +=== Terminál ===
 +
 +Návod popisuje nastavení přes grafický nástroj, ale má i variantu pro ruční nastavení přes terminál.
 +
 +{{:​terminal.png}} Pokud potřebujete nastavit/​upravit/​udělat XYZ ručně (tzn. v textovém prostředí),​ čtěte [[Příkazová řádka]].
 +
 +<​code>​
 +{{:​terminal.png}} Pokud potřebujete nastavit/​upravit/​udělat XYZ ručně (tzn. v textovém prostředí),​ čtěte [[Příkazová řádka]]
 +</​code>​
 +
 +Zde jsou možné i jiné možnosti zápisu. Příklad ze stránky [[Získání snímku obrazovky]]. U kratších návodů není třeba vytvářet zvláštní stránku, ale je možné dát informace přímo jako samostatnou kapitolu. Příkladem může být návod [[Automatické bezpečnostní aktualizace]].
 +
 +
 +=== Časová náročnost ===
 +
 +Postup je časově náročný a neumožňuje přerušení za běhu. Typicky přechod na novější vydání, který (bez poškození systému) není možné za běhu přerušit.
 +
 +{{page>​Konvence/​Čas}}
 +
 +<​code>​
 +{{page>​Konvence/​Čas}}
 +</​code>​
 +
 +=== Lokalizace ===
 +
 +Je potřeba znalost anglického jazyka.
 +
 +{{:​locale.png}} XYZ není lokalizován do českého jazyka, budete tedy potřebovat alespoň základní znalost angličtiny.
 +
 +<​code>​
 +{{:​locale.png}} XYZ není lokalizován do českého jazyka, budete tedy potřebovat alespoň základní znalost angličtiny.
 +</​code>​
 +
 +=== Ostatní ===
 +
 +Alternativně k uvedenému je potřeba zmínit odlišnosti:​
 +
 +  * Funguje jen pro Ubuntu, v jiných prostředích nefunguje nebo je potřeba nebo změnit.
 +  * Návod popisuje postup jen přes terminál/​grafické prostředí,​ přičemž druhá možnost existuje, ale není popsána.
 +  * Návod funguje (je potřeba) až od/do verze.
 +
 +
 +===== Před začátkem =====
 +
 +Před začátkem samotného návodu je potřeba uvést věci, které uživatel musí nebo by měl udělat, než začne. Patří sem:
 +
 +  * Instalace potřebného softwaru
 +  * Případná záloha dat a/nebo konfiguračních souborů
 +  * Vypnutí/​zapnutí některých aplikací nebo nástrojů
 +
 +===== Známé problémy, Tipy a triky =====
 +
 +Po skončení návodu je dobré uvést:
 +
 +  * Známé problémy a způsob jejich řešení
 +  * Tipy a triky na zlepšení funkcí nebo zrychlení programu
 +
 +===== Odkazy =====
 +
 +Na úplný konec článku patří (externí) odkazy:
 +
 +  * Domovská stránka projektu/​programu
 +  * Originál návodu (je-li překladem)
 +  * Návod na anglické Wiki
 +  * Články na českých linuxových serverech (AbcLinuxu, LinuxEXPRES,​ Root...) se stejnou tematikou
 +  * Témata na českém Ubuntu fóru doplňující/​rozšiřující návod
 +
 +====== Používání a tvorba obrázků ======
 +
 +Obrázek často řekne víc jak tisíc slov, a proto je vhodné je používat často, ale s rozmyslem.
 +
 +Obrázky je nejlepší použít v úvodu návodu, kde slouží jako ukázka vzhledu aplikace nebo nástroje. V samotném návodě slouží k doplnění textu názornou ukázkou nebo k předvedení funkce nebo správného nastavení.
 +
 +{{:​link.png}} Pro podrobnější informace navštivte stránku [[Konvence/​Obrázky]].
 +
 +
 +====== Používání ikon ======
 +
 +Celý návod můžete velmi zpřehlednit a graficky vylepšit použitím [[IconsPage|ikon]].
 +
 +====== Specifické situace ======
 +
 +Pro různé "​specifické"​ části návodů je vhodné používat i přímo stejné věty, ikony a úpravu.
 +
 +{{:​link.png}} Příklady specifických situací naleznete na stránce [[Konvence/​Specifické situace]].
 +
 +====== Čeho se vyvarovat ======
 +
 +=== Terminál ===
 +
 +Pokud to není nutné, vyhněte se používání terminálu (výjimku mohou tvořit návody označené jako pro pokročilé uživatele).
 +
 +**Špatně:​** Použijte příkaz ''​sudo apt-get install nazevbaliku''​.
 +
 +**Správně:​** {{:​apt.png}} [[Instalace programů|Nainstalujte]] balík [[apt://​nazevbaliku|nazevbaliku]]
 +
 +=== Navigační pruh ===
 +
 +Nepoužívejte dnes již zastaralý navigační pruh.
 +
 +|{{:​sipka.gif}} [[Wiki]]|{{:​sipka.gif}} [[Překládané návody]]|{{:​sipka.gif}} [[http://​wiki.ubuntuusers.de/​Metapakete|Originál]] {{:​de.png}}|
 +
 +=== Duplikace návodů ===
 +
 +Váš návod k zajímavé aplikaci opravdu nemusí obsahovat deseti řádkový odstavec o instalaci softwaru ze zdrojů ani úvod do práce v terminálu.
 +
 +====== Drobnosti ======
 +
 +  * K odkazům na anglicky psané stránky přidejte vlaječku - {{:en.png}}
 +  * V textu uvádějte co nejvíce (relevantních) odkazů do Wiki.
 +
 +====== Gramatika a stylistika ======
 +
 +  * **Pište spisovnou češtinou (slovenštinou) a používejte kontrolu pravopisu!**
 +  * Pamatujte, že nepíšete dopis - nepište tedy "​věci"​ jako Vám, Vás atd.
 +  * Čtenáři vykejte - **používejte** tedy druhou osobu množného čísla - udělejte, otevřete, zkopírujete. Rozhodně netykejte, ani nepoužívejte první osobu množného čísla.
 +  * Rozhodně se vyhněte rádoby vtipným výrazům jako "​widle",​ "​M$"​ atd.
 +
 +====== Příklady dobře napsaných návodů ======
 +
 +  * [[GNOME Panel]]
 +  * [[Nautilus]]
 +  * [[Octave]]
 +  * [[Centrum softwaru pro Ubuntu]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)