líla

Líla

Nezná se ani autor ani doba, kdy tato hra vznikla. V indické tradici ani není důležité předávat pocty autorům, neboť oni sami cítí, že byly pouze prostředníkem „Velké a nekonečné Boží moudrosti“. Uvádí se, že je asi více jak 2000 let stará.

Tato hra se původně nazývala Gyan Chauper (anglický přepis sanskrtského ज्ञान चौपड़). Gyan znamená poznání a Chauper je hra s kostkou. Světci a zřeci Indie ji sestavili jako klíč k vnitřním stavům a k poznání principů dharmy. Hra se svými hady, šípy a sedmdesáti dvěma poli dává klíč k vědění Véd Šruti, Smrti a Purán.

Při hře se člověk na hrací desce pohybuje z jednoho pole na druhé. Každé pole má název, který vyjadřuje vnitřní stav i úroveň. Každý název spouští činnost mysli a hráč začne přemýšlet o představách skrytých za slovy, dokud pole neopustí a nepřejde na další. Po několika minutách hry tak začne hrací deska hrát s myslí a intelektem hráče a stejně tak i s jeho egem.

Původně hrací desku doprovázela kniha šlók – veršovaných nápěvů. Po každém hodu kostkou hráč zanotoval nápěv, který příslušel novému čtverci, novému stavu bytí. Šlóka popisovala význam a povahu místa, které čtverec představoval. Bohužel se tato kniha nápěvů ztratila a tak se musely napsat komentáře, které by ukázaly souvislosti filosofických idejí vyjádřených názory čtverců a také metody použití pro ty, kteří chtějí tuto hru hrát a poznávat. Každý sanskrtský termín má definovaný druhý význam podle kontextu tradice, ze které se hra rozšířila. Tyto definice, pokyny od světců (kteří hru hráli, když byli mladí a vstupovali do řádů), terminologie užitá na hrací desce a také vědomosti, které autor získal rodinnou tradicí, tvoří základ současných komentářů.

Tvůrci hry v ní viděli především nástroj k porozumění vztahů individuálního já a Kosmického Vědomí. Pokud se hraje hra na této úrovni, dává hráči možnost oddělit se od iluze, na kterou je jeho osobnost pevně vázána. Pak ví, že se v jeho životě odráží makrokosmos. Ne jeho ztotožnění, ale hra kosmických sil určuje pád kostky, která pak zpětně determinuje směr jeho životní hry. A smyslem hry není nic menšího než osvobození vědomí z pasti materiálního světa a splynutí s Kosmickým Vědomím (Vaikuntha lóka).

Víc o této hře se můžete dozvědět:

Různé historické verze hry:

{{attachment:lila-shot1.png {{attachment:lila-shot2.png

Hru můžete stáhnout zde: lila.zip (jedná se o freeware od Zdeňka Pazdery - Wendys) Archiv si někam rozbalte.

Hra se v Linuxu pouští přes DOSBox a tak je potřeba nainstalovat balík dosbox, např. příkazem:

sudo apt-get install dosbox

Vvytvořte .dosboxrc

gedit  ~/.dosboxrc

tam zapište

[sdl]
usescancodes=false

a uložte, jinak by vám nemuseli chodit šipky, potřebné ve hře.

V adresáři s rozbalenou hrou spusťte příkaz

dosbox LILA.EXE

Nakonec doporučuji trochu přidat na rychlosti a přepnout na celou obrazovku, což v DOSBoxu (tudíž ve hře) provedeme pomocí příkazů:

  ALT + ENTER - fullscreen on/off
  CTRL + F7  - zpomalení hry / frameskip
  CTRL + F8  - zrychlení hry / frameskip
  CTRL + F11 - zpomalení hry / cpu cycles
  CTRL + F12 - zrychlení hry / cpu cycles

Přeju skvělou zábavu, ač u téhle hry jde zjevně o víc.

Prostě smažte adresář se hrou.

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:20
  • autor: 127.0.0.1