Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
logitech_lx700 [2012/07/24 21:57]
Ubuntu vytvořeno
logitech_lx700 [2019/02/25 18:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Logitech LX700 ======
  
 +{{.:​keyboard.png}} Pomocí tohoto návodu zprovozníte všechny speciální klávesy na klávesnici a myši na **Logitech LX700** a podobných.
 +
 +====== Instalace ======
 +===== Klávesnice =====
 +{{.:​keys.png}} Po instalaci Ubuntu jsou již některé klávesy funkční, např. pro ovládání hlasitosti a přehrávače. Všechny klávesy můžete zprovoznit takto:
 +
 +  - Jako [[Root sudo|root]] **vytvořte soubor** %%/​etc/​init.d/​logitechkbd%% a vložte do něj následující kód:
 +
 +<​code>​
 +#!/bin/sh
 +case "​$1"​ in
 +  start)
 +    setkeycodes e011 216 e075 148 e074 212 6c 105 6e 106 e001 154 e002 224 e003 225 6d 206 e004 202 6a 203 6b 219 e014 181 e013 182 e015 188 e055 187 e031 152 e078 167 e02d 168 e02f 162 e02c 192 e025 195 e026 194 e03b 227 e03c 228 e03d 229 e03e 230 e03f 231 e040 232 e041 233 e042 234 e043 235 e044 236 e057 237 e058 238 ;;
 +  stop|reload|force-reload|restart) ;;
 +  *)
 +    echo "​Usage:​ /​etc/​init.d/​logitechkbd {start|stop|restart|force-reload|reload}"​
 +    exit 1 ;;
 +  esac
 +exit 0
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} V Ubuntu tento soubor můžete vytvořit spuštěním %%gksudo gedit /​etc/​init.d/​logitechkbd%%. Otevře se editor, do kterého nakopírujete uvedený kód, soubor uložíte a editor zavřete.
 +
 +
 +  - Skriptu přidejte **[[Spustitelný příznak|spustitelný příznak]]**:​
 +
 +<​code>​
 +sudo chmod +x /​etc/​init.d/​logitechkbd
 +</​code>​
 +  - Dále je třeba zajistit, aby se tento skript spouštěl **při každém startu počítače**. Toho docílíte tímto příkazem:
 +
 +<​code>​
 +sudo update-rc.d logitechkbd start 75 S .
 +</​code>​
 +  - Nyní by po restartu počítače měly fungovat všechny klávesy. Protože některé aplikace neumí pracovat s číselnými kódy kláves, je třeba v domovském adresáři **vytvořit [[skrytý]] soubor** %%.Xmodmap_logitech%%,​ do kterého vložíte toto:
 +
 +<​code>​
 +keycode 236 = XF86Mail
 +keycode 121 = XF86Messenger
 +keycode 159 = XF86Calendar
 +keycode 187 = XF86WebCam
 +keycode 161 = XF86Calculator
 +keycode 223 = XF86Sleep
 +keycode 166 = XF86RotateWindows
 +keycode 175 = XF86Close
 +keycode 171 = XF86ZoomOut
 +keycode 172 = XF86ZoomIn
 +keycode 195 = XF86Finance
 +keycode 137 = XF86Video
 +keycode 138 = XF86Music
 +keycode 247 = XF86Pictures
 +keycode 131 = XF86Documents
 +keycode 146 = XF86CD
 +keycode 177 = XF86AudioRecord
 +keycode 237 = XF86AudioMedia
 +keycode 144 = XF86AudioPrev
 +keycode 153 = XF86AudioNext
 +keycode 152 = XF86AudioRewind
 +keycode 160 = XF86AudioMute
 +keycode 176 = XF86AudioRaiseVolume
 +keycode 174 = XF86AudioLowerVolume
 +keycode 253 = XF86Eject
 +keycode 162 = XF86AudioPlay
 +keycode 164 = XF86AudioStop
 +keycode 249 = XF86Launch0
 +keycode 149 = XF86Launch1
 +keycode 207 = XF86Launch2
 +keycode 214 = XF86Support
 +keycode 215 = XF86Word
 +keycode 216 = XF86Excel
 +keycode 217 = XF86Calculater
 +keycode 218 = Undo
 +keycode 228 = Redo
 +keycode 142 = Print
 +keycode 213 = XF86Save
 +keycode 240 = XF86Copy
 +keycode 241 = XF86Cut
 +keycode 242 = XF86Paste
 +keycode 243 = XF86Clear
 +</​code>​
 +
 +{{.:​info.png}} V Ubuntu tento soubor můžete vytvořit spuštěním %%gedit ~/​.Xmodmap_logitech%%.
 +
 +
 +  - **Restartujte počítač**
 +
 +  - Po restartu počítače a následném přihlášení budete dotázáni, zda chcete načíst soubor //​.Xmodmap_logitech//​. Vyberte tedy tento soubor a hlášku potvrďte. Nyní již můžete přiřadit jednotlivým klávesám požadované funkce pomocí návodu [[Klávesové zkratky|klávesové zkratky]]. Speciální klávesy mají pak stejný název, jako jste zadali v souboru %%.Xmodmap_logitech%%.
 +
 +
 +{{.:​xmodmap.png}}
 +
 +
 +===== Myš =====
 +{{.:​link.png}} Čtěte [[Vícetlačítková myš]] - použijte ovladač evdev.
 +
 +====== Odkazy ======
 +  * [[http://​linux.seindal.dk/​tag/​lx700|Původní návod]]
  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • (upraveno mimo DokuWiki)