lokalizace:překladatelský_slovník

Překladatelský slovník

<ubu> Vítejte na stránkách Českého týmu překladatelů Ubuntu.


Při překladech je důležitá konzistence termínů. K tomu vám pomůže překladatelský slovník, který shrnuje ustálené anglické překlady. Pokud si nejste jisti s nějakým zde neuvedeným překladem či se vám nějaký zdejší nepozdává, konzultujte jej v naší poštovní konferenci (termíny specifické pro Ubuntu) nebo v konferenci l10n.cz (obecné termíny).

 • Velké písmeno pouze na počátku položky („Global Settings“ - „Globální nastavení“, nikoliv „Globální Nastavení“).
 • Slova jako „You“ „Yours“ překládat jako vy, váš (s malým počátečním písmenem) - pokud se nejedná o situaci popsanou v předchozím bodě. Podrobnosti na ÚJČ.
 • Když se přivlastňuje podmětu, nelze (na rozdíl od angličtiny s „your“) použít přivlastňovací zájmeno „váš“, je potřeba použít zájmeno „svůj“. Např. výrazy jako „přidejte program do vaší nabídky“ patří k nejčastějším chybám vůbec - správně je „přidejte program do své nabídky“ nebo ještě lépe „přidejte si program do nabídky“.
 • Používat správně 2. osobu množného čísla - vykáme („zadejte“, nikoliv „zadej“).
 • Používat infinitiv slovesa při překladu názvu činnosti (na tlačítkách apod.). Vyhneme se tak významovým rozdílům oproti rozkazovacímu způsobu. „Install“ bychom tedy přeložili jako „Nainstalovat“.
 • Používat správně slovesný vid. Např. u tlačítka „Install“ je nejdůležitější výsledek děje/akce/činnosti, tedy „Nainstalovat“. Podobně u tlačítka „Reload“ - „Obnovit“. „Instalovat“ a „Obnovovat“ by v těchto případech působily zcela nesmyslně.
 • Vyhýbejte se použití rodů. Místo věty „Pokud si nejste jistý(á), pátrejte v …“ použijte raději „Pokud si nejste jisti, pátrejte v …“.
 • Nepersonifikujte počítač. Správný překlad „Downloading…“ není „Stahuji…“, ale „Stahování…“, „Stahuje se…“ nebo „Probíhá stahování…“.
 • Nepoužívejte cizí výrazy. Snažte se minimalizovat použití cizích slov, pokud se nejedná o technologickou zkratku (např. RSS), převzatý výraz (např. intranet) či názvy (firem, aplikací atd.).
 • Dbejte na stavbu vět. Nepřekládejte doslovně, vámi přeložená věta by měla být přirozená a především musí dávat smysl. Obvyklý překlad „Are you sure…?“ nemusíte překládat jako nepřirozené „Jste si jisti…?“, stačí jednoduché „Opravdu…?“. A tak podobně.

Veškeré termíny (vyjma výjimek uvedených níže) přebíráme z projektu l10n.cz. Čtěte:

Překladatelský slovník l10n.cz

Zde jsou uvedeny pouze výrazy specifické pro Ubuntu, případně výrazy, kterými se Ubuntu liší od projektu l10n.cz.

A

 • accessibility
  • přístupnost

C

 • configuration
  • konfigurace

D

 • Desktop CD
  • Desktop CD

I

 • Install CD
  • Instalační CD

L

 • Long Term Support
  • dlouhodobě podporované
  • dlouhodobá podpora

M

 • monospace
  • písmo se stejnou šířkou znaků

O

 • OK
  • OK

R

 • reinstall
  • znovu nainstalovat
 • reinstallation
  • opětovná instalace
 • repository
  • zdroj

U

 • Ubuntu Documentation Project
  • Dokumentační projekt Ubuntu
 • Ubuntu Desktop Guide
  • Průvodce Ubuntu pro stolní počítač
 • Ubuntu Server Guide
  • Průvodce Ubuntu pro server
 • Ubuntu Software Center
  • Centrum softwaru pro Ubuntu
 • upgrade
  • přejít na vyšší verzi / přechod na vyšší verzi
 • upgrade
  • přechod na novější vydání

Následující termíny by bylo vhodné navrhnout k diskuzi v projektu l10n.cz a domluvit se na jednotném překladu.

 • options, preferences, settings, configure (KDE)
  • možnosti, volby, nastavení, vlastnosti
  • který je který? nepřekládat vše jako jeden význam?
  • v produktech jedné nejmenované firmy překládáno jako: možnosti, předvolby, nastavení, konfigurovat (vlastnosti jsou překladem slova properties)
 • AC power, AC
  • síťové napájení, napájení ze sítě
 • AC adaptor
  • síťový adaptér
 • administrative privileges
 • applet
 • appointment
  • schůzka, událost (?)
 • bundle, bundled
  • přidané, dodané, přibalené (?)
 • backport
  • backport, zpětný port, zpětný přenos (?)
 • boot
  • zavést, zavedení
 • bootloader
  • zavaděč
 • build
  • sestavení
 • click
  • kliknutí, kliknout
 • compositor
  • kompozitor (?) (Xfce)
 • contributor
  • přispěvatel
 • credits
  • zásluhy, poděkování (?)
 • daemon
  • démon, služba (?)
 • directory
 • dock
  • začlenit, svázat s, přivázat k (?)
 • double click
  • dvojklik, dvakrát klikněte, poklepat
 • drive
  • mechanika
 • engine
 • extension
  • rozšíření, přípona - dle významu
 • file system
  • souborový systém
 • focus
  • zaostření, pozornost
 • folder
 • font
  • typ písma, písmo
 • framework
  • infrastruktura (?)
 • gadgets
 • general
  • všeobecné, hlavní, globální, obecné
 • global
  • všeobecné, globální (?)
 • hardlink
  • pevný odkaz
 • hash
  • hash
 • homepage
  • domovská stránka
 • hostname
 • indicator
  • ukazatel, indikátor
 • init
  • začít, spustit
  • inicializovat
 • integrate
  • začlenit, zakomponovat, integrovat (?)
 • label
 • layout
  • rozvržení, rozložení (?)
 • license
  • licence
 • localhost
  • localhost
 • maintainer
  • správce
 • merge
  • spojit, sloučit
 • notice (sloveso)
  • vězte, všimněte si
 • ordinary
  • běžný, obvyklý (?)
 • peer (BitTorrent)
  • peer, protějšek (?)
 • popup
  • vyskakovací okno
 • queue
  • fronta
 • reboot
  • restartovat, znovu zavést
 • redo
  • znovu
 • refresh
  • aktualizovat
 • repeat
  • opakovat
 • replace
  • nahradit
 • restore
  • obnovit
 • resume
  • pokračovat
 • retry
  • opakovat
 • RSS feed
  • RSS zdroj
 • scroll
  • scrollování, posunování (?)
 • see
  • viz
 • seed (BitTorrent)
  • seed, zdroj (?)
 • session
  • relace, sezení - příklad z praxe: „Show session speed in titlebar“ - „rychlost sezení“ je dvojznačné a proto minimálně v tomto případě nevhodné
 • shortcut
 • sidebar
  • postranní panel
 • softlink (také soft link, symlink, symbolic link)
  • symbolický odkaz
 • split
  • rozdělit
 • stream
  • proud, stream
 • summarize
  • shrnuje, stručně vyjadřuje
 • toggle
  • přepnout
 • token
  • ?
 • tooltip
 • tracker (BitTorrent)
  • tracker
 • tray
  • oznamovací oblast (GNOME > Přidat na panel > Oznamovací oblast = Panel Gnome 2.22.2 Ubuntu Hardy)
  • panel spuštěných úloh (nepřesné), systémová oblast (GNOME), systémová část panelu (KDE) (?)
 • undock
  • osamostatnit, uvolnit (?)
 • widgets
 • x window
  • x window, systém X Window (?)
 • Poslední úprava: 2020/05/03 15:22
 • autor: mstanke