monitorování_hardwaru

Monitorování hardwaru

Tento návod je určen pro pokročilé uživatele

V Ubuntu je možné na většině počítačů sledovat údaje hardwaru, jako jsou teploty procesoru, základní desky a harddisku, napětí na jednotlivých součástech počítače, otáčky větráků a podobně. Protože ovšem většina uživatelů tyto funkce nepotřebuje, nejsou potřebné nástroje obsažené v základní instalaci.

Pozor, pro některé počítače (hlavně některé notebooky) nemusí tento návod fungovat. Záleží na výrobci hardwaru, jestli dodržuje standardy a zveřejňuje specifikace, či nikoliv.

Pro sledování informací ze základní desky a procesoru, včetně otáček větráků, je slouží nástroj lm-sensors. Pro sledování teploty disku hddtemp.

Instalace a nastavení

Nainstalujte balík lm-sensors.

Otevřete Terminál a následujícím příkazem spusťte hledání a konfiguraci senzorů

sudo sensors-detect

Odpovědi na všechny otázky stačí pouze potvrdit klávesou Enter. Výjimku tvoří poslední otázka

Do you want to add these lines automatically? (yes/NO)

na kterou odpovězte yes (ano).

Pokud vše proběhlo správně, po restartu počítače by již mělo sledování všech senzorů fungovat.

Nainstalujte balík hddtemp.

Při instalaci tohoto balíku musíte ručně potvrdit provedení potřebných nastavení. Stačí pouze aktivovat spouštění hddtemp při startu počítače, ostatní položky můžete ponechat ve výchozím nastavení.

Sledování

Ke sledování výstupů z výše zmíněných nástrojů je k dispozici hned několik různých programů.

Nejjednodušeji můžete výstup lm-sensors a hddtemp sledovat pomocí Terminálu.

Pro zobrazení informací ze základní desky použijte příkaz

sensors

Pro zobrazení informací o teplotě disku použijte příkaz

sudo hddtemp /dev/sda

kde za /dev/sda dosaďte označení vašeho disku.

X Sensors je jednoduchý grafický nástroj pro zobrazení výstupu příkazu sensors.

Nainstalujte balík xsensors.

Spustíte jej z nabídky Aplikace → Systémové nástroje → X Sensors, případně příkazem xsensors.

Výstup lm-sensors i hddtemp můžete snadno sledovat i na panelu pomocí appletu Monitorování senzorů hardware.

Nainstalujte balík sensors-applet.

Pro více informací o appletech pro GNOME Panel navštivte GNOME Panel.

Sledování teploty a dalších informací o hardwaru zvládají i další nástroje jako například GKrellm, gDesklets a další.

Odkazy

  • Poslední úprava: 2019/02/25 18:21
  • autor: 127.0.0.1